Stikordsregister

A

adoption 30, 161, 196, 199

afværgepligt 128

aktindsigt 76, 80, 83, 118, 162, 176

akut støtte 141, 151

anden kontakt 58, 74, 75, 94, 193, 194

anmeldelse til politiet 72

B

barnets bopæl 18, 30, 32, 33, 34, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 97, 103, 193, 194, 195, 203

begrundelse 71, 140, 150, 162

bisidder 82, 156, 157, 161, 177

bopælsforælder 59, 69, 71, 99

byretten 52

børn og unge-udvalget 58, 146, 147, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 174, 178, 196

børnebidrag 108, 199

børnefaglig undersøgelse 113, 114, 124, 132, 133, 134, 135, 142, 148, 151, 152, 157, 176, 185

børnesagkyndig rådgivning 60, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 93

børnesamtale 91, 155, 156

børnetestamente 41

D

deleordning 194

domstolene 193, 201

E

erklæring 32, 38, 40, 50, 61, 85, 99

erstatningsansvar 25, 199

erstatningssamvær 69, 99, 195

F

faderskab 20, 195

faderskabssag 19

fogeden 98, 99

fogedretten 98, 99

forsørgelsespligt 20, 22, 23, 29, 34, 108

fortrolige oplysninger 76, 178, 179, 183, 185, 189

forældreansvar 21, 29

forældremyndighed 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 100, 105, 107, 152, 176, 193, 194, 195, 201, 203, 204

forældreprogram 171

forældrepålæg 29, 171, 172

følsomme oplysninger 105

G

god forvaltningsskik 133, 181

H

handleplan 113, 153, 154, 157, 158

I

inddragelse af barnet 82

initiativret 30, 82

K

klage 38, 85, 148, 168, 170, 176

klagevejledning 77, 168

konfliktmægling 60, 87, 88, 89, 93

konsulentbistand 103, 112, 113, 157

krisecentererklæring 51, 54, 72

L

landsretten 38, 50, 53, 85, 96, 97

Side 205

M

materielle regler 175

med- og selvbestemmelsesret 18, 30

N

notatpligt 83, 118

O

offentligretlig forsørgelsespligt 23

officialprincippet 87, 176

omsorgspligt 28, 29, 58, 109

omsorgssvigt 17, 19, 28, 109, 129, 151, 188

oplysningspligt 20, 118, 180

orientering 75, 76, 77, 194

P

parrådgivning 84

partsbeføjelser 30, 80

partshøring 94, 133, 156

persondataloven 118, 175, 176, 180, 181

proportionalitetsprincippet 114

R

rådgivning 12, 30, 33, 76, 87, 95, 112, 113, 132, 149, 152, 173

rådgivningsforpligtelse 112

S

sagsbehandlingsregler 161, 173, 175, 176

samlivsophævelse 22, 35, 46, 50, 53, 84

samtale 30, 37, 53, 71, 85, 89, 95, 96, 155, 172

samtykke fra forældremyndighedsindehaverne 147, 148, 150, 153

samværsaftale 166

samværsforælder 57, 58, 59, 67, 72

samværsresolution 61, 68

seksuelle krænkelser eller overgreb 103

separation 22, 35, 46, 53, 96

skilsmisse 22, 35, 46, 53, 121

skærpet underretningspligt 119, 120, 121, 122

SSD-samarbejde 186

SSP-samarbejde 191, 192

særlig støtte til børn og unge 58, 76, 107, 119, 149, 151, 168, 197, 204

T

tavshedspligt 76, 88, 125, 139, 157, 178, 179, 185, 189, 190

tilsynspligt 25, 110, 111, 117

transport 164

tvangsbøder 97, 98

U

udveksling af oplysninger 179, 182, 183, 184, 186, 187, 189

umyndighed 23

underretningspligt 69, 73, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 203

V

vejledningsmøde 38, 86

vilkår for samvær 65, 66, 99, 166, 195

vold 28, 29, 40, 51, 54, 65, 69, 71, 73, 82, 94, 105, 119, 159, 166

værdispringsregel 192

værgemål 20

Å

åbenbar risiko 146, 147, 159

  • Luk
  • Udvid