Gratis adgang

Forkortelser

BeskyttelsestidsdirektivetEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116 (EF) af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder [2006] OJ L 372
BGHBundesgerichtshof, dvs. den tyske højesteret
BKVBerne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works af 9. september 1886 revideret 24. juli 1971 i Paris, 1161 U.N.T.S. 3
CDPADen engelske Copyright, Designs and Patents Act 1988 med senere ændringer
DatabasedirektivetEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 (EF) af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser [1996] OJ L 77
Designforordningen Rådets forordning 6/2002 (EF) af 12. december 2001 om EF-design [2001] OJ L 3
MFLLov om markedsføring, lbkg. nr. 426 af 3. maj 2017 med senere ændringer
Infosoc-direktivetDirektiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [2001] OJ L 167/10
OHL Lov om ophavsret, lkbg. nr. 1144 af 23. oktober 2014 med senere ændringer
RKVInternational Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations af 26. oktober 1961, 496 U.N.T.S. 43
RPLLoven om rettens pleje, lbkg. nr. 1445 af 29. september 2020 med senere ændringer
Softwaredirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24 (EF) af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer [2009] OJ L 111
TRIPSAgreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299
WCTWIPO Copyright Treaty af 20. december 1996, 2186 U.N.T.S. 121
WPPTWIPO Performances and Phonograms Treaty af 20. december 1996, 2186 U.N.T.S. 203

Side 89

  • Luk
  • Udvid

Musikplagiater (1. udg.)

Ophavsretlig krænkelse af musik