Forord til 3. udgave

Med 3. udgaven af denne lærebog er flere kapitler blevet omskrevet først og fremmest for at styrke sammenhængen mellem undervisningen og lærebogen. For at øge læsbarheden og forståelsen af stoffet indeholder 3. udgaven flere eksempler end de foregående udgaver. Omskrivningen betyder, at nogle kapitler har fået andre overskrifter. Det gælder kapitel 2, Grundloven, retssystemet og retskilderne, kapitel 5, Retsprincipper, retsgrundsætninger og »forholdets natur«, kapitel 7, Retspraksis, og kapitel 8, Retspolitik.

Tak til højesteretspræsident, dr.jur. Jens Peter Christensen, som har læst og kommenteret kapitel 7, Retspraksis.

December 2023

Jens Evald

Side 13

  • Luk
  • Udvid