Forside og kolofon

article image

Mark Ørberg

Fondsretten og den levende vedtægt

Fortolkning og ændring af fondsformålet

1. udgave, 1. oplag

© 2022 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Denmark 2022

ISBN 978-87-574-5471-0

ebog ISBN 978-87-7198-860-4

Bogen udgives med støtte fra Jurist- og Økonomforbundets Forlagslegat til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

  • Luk
  • Udvid

Fondsretten og den levende vedtægt (1. udg.)

Fortolkning og ændring af fondsformålet