Forord

Denne bog drejer sig om en af de centrale figurer i persondataretten, retten til at give et samtykke, som medfører, at der lovligt kan ske behandling af personoplysninger. Regler herom er fastsat i persondataforordningen, GDPR, der afspejler Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheders artikel 8.

Bogen redegør for de forskellige betingelser, der skal opfyldes, for at samtykket er gyldigt. Det vurderes endvidere, hvorfor de gældende regler er udformet, som de er, og om der hermed er tilrettelagt en hensigtsmæssig retstilstand. I denne forbindelse sættes fokus på, hvorledes persondataretten alment kan forstås, herunder i hvis interesse adgangen til samtykke er. En hovedpointe er, at der skal lægges vægt på den dataansvarliges rolle ved brugen af samtykke. Den registrerede giver samtykket, men den dataansvarlige skaber grundlaget herfor.

I modsætning til mine tidligere bøger, der blev skrevet inden for Det Juridiske Fakultets trygge favn, er denne bog skrevet privat, efter at jeg, noget brat, har forladt fakultetet. Det bliver den ikke dårligere af, men det har dog været en speciel oplevelse.

Kommentarer eller bemærkninger til bogen modtages på blumepeter50@gmail.com

Peter Blume

Frederiksberg oktober 2022

Side 7

  • Luk
  • Udvid