Litteraturfortegnelse

Abrahamson, Anne Marie: Vikarloven med kommentarer, Kbh. 2023

Andersen, Agnete L., Ruth Nielsen, Kirsten Precht & Christina D. Tvarnø: Ligestillingslovene med kommentarer, Bind I, Kbh. 2020

Andersen, Agnete L., Ruth Nielsen, Kirsten Precht & Christina D. Tvarnø: Ligestillingslovene med kommentarer, Bind II, Kbh. 2023

Andersen, Agnete Lied og Mads Krarup: Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, Kbh. 2017

Andersen, Lars Svenning, Lars Lindencrone Petersen, Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Sandro Ratkovic og Thomas Christian Thune: Funktionærret, Kbh. 2020

Andersen-Mølgaard, Christian, Martin Gräs Lind, Helle Ekmann Jensen & Stig Hansen Nørgaard: Udstationeringsloven med kommentarer, Kbh. 2015

Bendixen, Jytte Kaltoft: Europæisering af arbejdstiden. Et case studie af samspillet mellem arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande, Kbh. 2007

Brinck-Jensen, Jeppe, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder, Kbh. 2013

Bruun, Henry: Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark, Kbh. 1938

Bruun, Jørgen Rønnow: Usaglig afskedigelse, Kbh. 2006

Bruun, Niklas, Boel, Flodgren, Marit Halvorsen, Håkan Hydén og Ruth Nielsen: Den nordiska modellen. Fackföreningarna och arbetsrätten − nu och i framtiden, Lund 1990

Buch Andersen, Marlene Louise: Psykiske arbejdsskader, Kbh. 2018

Budtz Pedersen, Line og Peer Schaumburg-Müller: Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis, Kbh. 2019

Buhl, Danielle og Jeppe Høyer Jørgensen: Dansk Funktionærret, Kbh. 2019

Christiansen, Nicole: Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen, Kbh. 2018

CO-industri: Usaglig afskedigelse – Regler, hensyn, behandling af sager, godtgørelse og praksis. Kbh. 2020

Court-Payen, Lene og Mette Klingsten: Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, Kbh. 2014

Dollerschell, Kia Philip: Sociale medier i ansættelesretten, Kbh. 2012

Dollerschell, Kia: Bortvisning, Kbh. 2011

Due, Jesper, Jørgen Steen Madsen og Carsten Strøby Jensen: Den danske model, Kbh. 1993

Elmquist, Hj.V.: Den kollektive Arbejdsoverenskomst som retligt Problem, Kbh. 1918

EU&Arbetsrätt (nyhedsbrev) ligger på http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/

Falsner, Jacob: Den europæiserede vikar, Kbh. 2016

Hansen, Claus Juel og Jonas Blegvad Jensen: Aktieoptionsloven med kommentarer, Kbh. 2019

Side 553

Hasselbalch, Ole og Natalie Videbæk Munkholm: Lærebog i ansættelsesret og personalejura, Kbh. 2019

Hasselbalch, Ole: Arbejdsretlige funktioner, Kbh. 1979

Hemme, Mette Søsted: Afskedigelse – processuelle krav, Kbh. 2022

Hornslet, Mogens: Faglig voldgift, Kbh. 2008

Illum, Knud: Den kollektive arbejdsret, Kbh. 1964

Jacobsen, Per: Kollektiv arbejdsret, Kbh. 1994

Jensen, Aage Jacob og Lars Svenning Andersen (red.): Funktionærloven 80 år, Kbh. 2018

Kahn-Freund, Otto: Labour and the Law. London 1977

Kielberg, Mikael: Arbejdsskadesikringsloven, Kbh. 2016

Klingsten, Mette: Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse, Kbh. 2016

Kragelund, Hannah Holst og Jeanette Justesen: Afskedigelsesnævnet. Sagsbehandling og praksis, DA 2021

Kristiansen, Jens: Den kollektive arbejdsret, Kbh. 2021

Kristiansen, Jens: Ansættelsesret. Kbh. 2020

Kristiansen, Jens: Grundlæggende arbejdsret, Kbh. 2020

Langer, Morten: Konkurrence- og kundeklausuler, Kbh. 2016

Langer, Morten og Nicole Offendal: Incentives og bonusordninger, Kbh. 2015

Lauridsen, Lise og Sandro Ratkovic: Virksomhedsoverdragelsesloven. Khh. 2020

Lauritzen, Bo: Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, Kbh. 2007

Liisberg, Maria Ventegodt: Disability and Employment. A Contemporary Disability Human Rights Approach Applied to Danish, Swedish and EU Law and Policy, Intersentia 2011

Lorenzen, Peer, Jens Vedsted-Hansen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing og Sten Schaumburg-Müller: Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer, Bind 1 og 2, Kbh. 2011

Marstal, Mikael og Ulrik Mogensen: Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse, Kbh. 2015

Møllegaard Jessen, Michael: Offentlig ansættelsesret, Kbh. 2023

Muhr, Sara Louise: Ledelse af køn, Kbh. 2019

Munkholm, Natalie Videbæk: Loyalitet i arbejdsretlige relationer, Kbh. 2016

Møllegaard Jessen, Michael og Henrik Karl Nielsen: Tjenestemandsloven med kommentarer, Kbh. 2021

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen: EU Ret, Kbh. 2020

Nielsen, Einar: Fagbevægelsen og ILO, Socialt Tidsskrift 1959 s. 311 ff.

Nielsen, Henrik Karl Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, Kbh. 2022

Nielsen, Henrik Karl: Funktionærloven med kommentarer, Kbh. 2018

Nielsen, Henrik Karl: Fratrædelsesaftaler, Kbh. 2022

Nielsen, Ruth: EU-arbejdsret, Kbh. 2019

Nielsen, Ruth: Ligebehandlingsloven med kommentarer, Kbh. 2019

Nielsen, Ruth: Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med kommentarer, Kbh. 2017

Nielsen, Ruth: Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning – Studier i EF-rettens integration i dansk arbejdsret, Kbh. 1992

Nielsen, Ruth: Kvindearbejdsret, Kbh. 1979

Norberg, Per: Arbetsrätt och konkurrensrätt. En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, Lund 2002

Nyström, Birgitta: EU och arbetsrätten, Stockholm 2021

Paulsen, Jens: Ansættelsesklausuler, Kbh. 2016

Side 554

Pedersen, Vagn Dahl: Danmark og de internationale arbejdskonventioner, Århus 1974

Petersen, Hanne: Ledelse og loyalitet. Kollektiv arbejdsret i den offentlige sektor, Kbh. 1987

Petersen, Kaj: Funktionærloven med kommentarer, Kbh. 1990

Petersen, Lars Lindencrone, Peer Schaumburg-Müller & Morten Schaumburg-Müller: Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser, Kbh. 2023

Poulsen, Sune Troels: Loyalitetspligt og erhvervsforbud, Kbh. 1991

Preisler, Merete: Helbredsoplysningsloven med kommentarer, Kbh. 1999

Rasmussen, Maria Reimer: Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse, Kbh. 2023

Schaumburg-Müller, Peer og Birger Stein Christensen: Forligsmandsloven med kommentarer, Kbh. 2019

Schaumburg-Müller og Bo Lauritzen: Lønmodtagernes Garantifond, Kbh. 2021

Schaumburg-Müller, Peer og Lars Lindencrone Petersen: Medarbejderrepræsentation, Kbh. 2015

Schaumburg-Müller, Peer & Erik Werlauff: Udlicitering og medarbejdere, Kbh. 2011

Schwarz, Finn og Martin Haug: Ansvar for arbejdsskader – det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, Kbh. 2021

Schwarz, Finn og Jens Jakob Hjorth-Hartmann: Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Kbh. 2019

Sigeman, Tore, Arnmundur Backman, Stein Evju, Ole Hasselbalch og Antti Suviranta: Arbetsrätten i Norden, Nord 1990:42

Staugaard Jensen, Anja og Lise Lauridsen: Ejeraftaler med medarbejderaktionærer, Kbh. 2019

Tvarnø, Christina D. og Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier, Kbh. 2021

Tvedt, Pernille Bille: Misligholdelse af funktionærkontrakter, Kbh. 2005

Ulfbeck, Vibe og Andreas Bloch Ehlers: Sundhedsfremme på arbejdspladsen – Arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver, Kbh. 2017

Vickers Lucy: Freedom of Speech and Employment, Oxford 2002

Waage, Niels: Arbejdsretsloven med kommentarer, Kbh. 2022

Waage, Niels: Arbejdsretten gennem 100 år, Bind I (1910-63), Bind II (1964-2010), Kbh. 2010

Westregård, Annamaria J: Integritetsfrågor i arbetslivet, Lund 2002

Side 555

  • Luk
  • Udvid