Forkortelser

ADom fra Arbejdsretten
ACAkademikernes Centralorganisation (nu Akademikerne)
AESArbejdsmarkedets Erhvervssikring
AKLAnsættelsesklausulloven
AMLArbejdsmiljøloven
APVArbejdspladsvurdering
ASLLoven om arbejdsskadesikring
ATArbejdstilsynet
ATPArbejdsmarkedets Tillægspension
CECConfédération européenne des cadres
CEDAWConvention on Elimination of Discrimination against Women
CEEPCentre européen pour les entreprises publiques
CESCentre européen des syndicats (det franske navn for EFS og ETUC)
CGTConfédération Générale du Travail
CharterEU’s Charter om grundlæggende rettigheder
CKACenter for klager om arbejdsløshedsforsikring
DADansk Arbejdsgiverforening
DfVDen faste Voldgiftsret (efter 1964 Arbejdsretten)
DIDansk Industri
DsF De samvirkende Fagforbund
EALErstatningsansvarsloven
EFDet Europæiske Fællesskabs
EFSEuropæisk Faglig Sammenslutning (det danske navn for CES og ETUC)
EMDDen Europæiske Menneskeretsdomstol
EMRKDen Europæiske Menneskeretskonvention
ETUCEuropean Trade Union Confederation (det engelske navn for CES og EFS)
EUDen Europæiske Union
EutEU-tidende
FHFagbevægelsens Hovedorganisation
FNForenede Nationer
FTFFunktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (nu FH)
FULFunktionærloven
GDPRGeneral Data Protection Regulation
HHøjesteret
ILOInternational Labour Organisation
KKendelse fra Den faste Voldgiftsret
KADKvindeligt Arbejderforbund i Danmark
KLKommunernes Landsforening
KrifaKristelig Fagforening
LGLønmodtagernes Garantifond
LOLandsorganisationen i Danmark (nu FH)
PAVPersonaleadministrativ Vejledning
RBFRestaurationsBranchens Forbund
RLTN Regionernes Lønnings- og Takstnævn
RUTRegistret for Udenlandske Tjenesteydere
SESocietas Europea, Europæisk Selskab
SiDSpecialarbejderforbundet i Danmark
STRFLStraffeloven
SUSamarbejdsudvalg
TEFEF-traktaten
TEUTraktaten om Den Europæiske Union
TEUFTraktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
TEØFTraktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
UUgeskrift for Retsvæsen
UEAP-MEL’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises
UNICEUnion des Industries de la Communauté européenne (nu Business Europe)
VOLVirksomhedsoverdragelsesloven

Side 551

  • Luk
  • Udvid