Forord

Denne foreliggende udgave af Rekonstruktionsret er opdateret med de nye regler i konkursloven, som følger af implementeringen af rekonstruktions- og insolvensdirektivet ved lov nr. 896 af 21. juni 2022, samt med teori og praksis på området. Der er ikke taget hensyn til materiale offentliggjort efter den 30. juli 2022.

Vi takker stud.jur. Emilie Skjødt Thøgersen for bistand med referencehåndtering og stud.jur. Frida Korsgaard Gregersen for opdatering af stikordsregister.

Esbjerg, København og Aalborg

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen, Anders Ørgaard

Side 15

  • Luk
  • Udvid