Anvendte forkortelser

AAASAmerican Association for the Advancement of Science
AAUPAmerican Association of University Professors
ACAkademikerne – en faglig hovedorganisation for flere akademiske fagforbund – tidligere betegnet Akademikernes Centralorganisation
ADHDAttention Deficit/Hyperactivity Disorder, en neuropsykiatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet
AUAarhus Universitet
AAUAalborg Universitet
BFIDen Bibliometriske Forskningsindikator
CO2Kultveilte, carbondioxid
DCANationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (forkortet efter engelsk navn: Danish Centre For Food And Agriculture)
DCENationalt Center for Miljø og Energi (forkortet efter engelsk navn: Danish Center for Environment and Energy) – tidligere DMU
DEAtænketanken DEA
DEFFDanmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
DIISDansk Institut for Internationale Studier
DMDansk Magisterforening
DMUDanmarks Miljøundersøgelser, nu afløst af DCE
DNADeoxyribonukleinsyre
DOFDansk Ornitologisk Forening
DPUDanmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Tidligere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
DTUDanmarks Tekniske Universitet
EMErhvervsministeriet
FAIRAkronym for Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
EMDDen Europæiske Menneskerettighedsdomstol
EMRKDen Europæiske Menneskerettighedskonvention
FNForenede Nationer – forkortes UN på engelsk
FOBFolketingets Ombudsmands beretning
GDPRPersondataforordningen (General Data Protection Regulation)
GEUSDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
GMOGenetisk Modificerede Organismer
GTS-institutterGodkendte Teknologiske Serviceinstitutter
IBAImportant Bird Areas
ICESCRInternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
IDAIngeniørforeningen i Danmark
IPIntellectual Property
KEFMKlima, energi- og forsyningsministeriet
KGBKomitet Gosudarstvennoj Bezopastnosti (Комитет Государственной Безопастности) – Sovjetunionens hemmelige statspoliti
KLInteresseorganisation for danske kommuner – forkortelse for Kommunernes Landsforening, der var navnet frem til 2001
KUKøbenhavns Universitet
L&FLandbrug & Fødevarer
LERULeague of European Research Universities
MFSTMiljø- og Fødevarestyrelsen
MFVM Miljø- og Fødevareministeriet
NGONon-governmental organization
NOU Norges offentlige utredninger
ODDOpen Data Directive (2019/1024)
OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development
OEDOxford English Dictionary
PAVPersonale Administrative Vejledning
PSIPublic Sector Information
SDUSyddansk Universitet
SSIStatens Serum Institut
SVANAStyrelsen for vand og naturforvaltning
UBVAUdvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde
UDHRUniversal Declaration of Human Rights
UfRUgeskrift for Retsvæsen
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab
VIVEDet Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
WHOWorld Health Organization
WIPOWorld Intellectual Proporty Organization

Side 11

  • Luk
  • Udvid