Forfatterpræsentation
Gratis adgang

Forfatterpræsentation

Heine Andersen

Professor emeritus ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, hvorfra han blev magister i sociologi i 1972. Har især forsket og publiceret i samfundsvidenskabelig teori, videnskabsteori og forskning om forskning. Ansættelser på RUC, CBS, gæsteforsker ved European University Center (Firenze) og siden 1997 ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Medlem af Statens Forskningsråd, Erhverv og Samfund 2005-2011. De senere år har fokus været på forsknings- universitetspolitik, herunder særligt vilkår for forskningsfrihed.

Bent Ole Gram Mortensen

Professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Én af flere formænd for taksationsmyndigheden efter VE-loven i Region Syddanmark siden 2009. Medlem af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) siden 2005.

Bent Ole Gram Mortensen har mere end 35 års erfaring som jurist og har en bred baggrund med erfaring fra advokatbranchen, industrien, centraladministrationen og universitetsverdenen. Han blev cand.jur. i 1986 og erhvervede sin ph.d.-grad i 1998. Han har gennem godt 25 år i universitetssektoren publiceret en lang række bøger, bogkapitler, artikler mv. på dansk, engelsk og tysk. Det primære forfatterskab vedrører reguleringen af energiforsyning med det primære fokus på dansk og EU-regulering.

Helle Porsdam

Professor og har en UNESCO Chair in Cultural Rights ved Københavns Universitet. Hun deler sin tid mellem SAXO-Instituttet, Afd. For Historie, hvor hun underviser i amerikansk historie, og det Juridiske Fakultet, hvor hun beskæftiger sig med menneskerettighederne. Hun har udgivet flere værker om de kulturelle menneskerettigheder, bl.a. The Transforming Power of Cultural Rights: A Promising Law and Humanities Approach (Cambridge University Press, 2019) og The Right to Science: Then and Now, som hun redigerede Side 333 sammen med sin søn også for Cambridge University Press i 2021. Hendes monografi, Science as a Cultural Human Right, udkommer på University of Pennsylvania Press til efteråret 2022.

Morten Rosenmeier

Professor i ophavsret, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Center for Informations- og Innovationsret og formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne. Udvalget varetager akademikerstandens interesser i spørgsmål vedr. bl.a. forskningsfrihed. Se nærmere www.ubva.dk. Som led i UBVA-arbejdet har forf. bl.a. leveret bidrag til UBVAs informationsportal ww.forskerportalen.dk og været medarrangør af en række UBVA-konferencer om akademisk frihed mv. Rosenmeier er herudover bl.a. særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis på Det Juridiske Fakultet.

Læs mere på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier.

Sten Schaumburg-Müller

Ph.d., dr.jur., professor i medieret og retsfilosofi ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Har publiceret bredt inden for begge felter, bl.a. Medieretten 2020 Del 1, 2. udg. med Søren Sandfeld Jakobsen og en del kapitler i Dansk Persondataret med Bent Ole Gram Mortensen som redaktør.

Christian Højer Schjøler

Lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Hans forskningsområder er primært arbejdsret og diskriminations‐ret. Han har tidligere arbejdet som advokat bl.a. for en arbejdsgiverorganisation og har bl.a. afholdt workshop om reglerne for tidsbegrænset ansættelse med og uden opslag i og uden for stillingsstrukturen i universitetssektoren.

Jakob Wested

PhD, Cand jur, Erhvervs postdoc Lægemiddelstyrelsens Data Analytics Center. Jakob Wested har beskæftiget sig med en lang række juridiske temaer indenfor åben innovation, open source og open science, bl.a. i forbindelse med universiteters patentering af nye genteknologier. Han er medforfatter til bogen: Kollaboration – veje til åben videnskab, hvor han har skrevet om de juridiske redskaber og rammer for kollaborative samarbejdsformer.

Side 334

  • Luk
  • Udvid