Litteratur og retsakter mv.

Litteratur

Abbott, Alison & Nicola Nosengo: Italian seismologists cleared of manslaughter, Nature, nov. 2014 (Abbott & Nosengo 2014).

Ahsan, Mohammad: Offentlighedsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 (Ahsan 2013).

American Association of University Professors and of the Association of American Colleges: Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure. With 1970 Interpretive Comments. https://www.aaup.org/file/1940%20Statement.pdf. (AAUP 2017).

Andersen, Heine: Samfundsvidenskaber i praksis, Samfundslitteratur, 2002 (Andersen 2002).

Andersen, Heine: Problemer med forskningsfrihed. Samfundsøkonomen 2019, nr. 2 (Andersen 2019).

Andersen, Heine: Forskningsfrihed. Ideal og virkelighed, Hans Reitzels Forlag (Andersen 2018).

Andersen, Heine: Retliggørelse af ansvarlig forskningspraksis i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, DJØF Forlag 2022, s. 11 ff. (Andersen 2022)

Andorno, Roberto: The role of UNESCO in promoting universal human rights: From 1948 to 2005 i C. Caporale and I. Pavone (red.), International biolaw and shared ethical principles. The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Oxford: Routledge, 2018, s. 7-21 (Andorno 2018).

Baggersgaard, Claus: Rundspørge: Myndigheder presser forskere til at ændre resultater. Magisterbladet, juni 2020 (Baggersgaard 2020).

Baldwin, Peter: The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle. NJ: Princeton University Press, 2014 (Baldwin 2014).

Baumbach, Trine, Medieret – Frihed og ansvar, Karnov Group 2017 (Baumbach 2017).

Berlin, Isaiah: Two Concepts of Liberty. I: Four Essays on Liberty, (inaugural lecture, 1958). Oxford: Oxford University Press 1969. (Berlin 1969).

Blume Peter: Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udg. 2016 (Blume 2016).

Blume, Peter, Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udg. 2020 (Blume 2020).

Breiter, Klaus D., Terence Karran & Kwadwo Appiagyei-Atua: Academic Freedom and Its Protection in the Law of European States i European Journal of Comparative Law and Governance 2016, s. 254-345 (Breiter m.fl. 2016).

Brinck-Jensen, Jeppe, Rosenmeier, Morten, Sommer, Tine og Schovsbo, Jens: Ansattes immaterielle rettigheder, København 2013 (Brinck-Jensen m.fl. 2013)

Bryde Andersen, Mads og Hau, Eva: Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder, København 1998 (Bryde Andersen/Hau 1998)

Side 307

Budtz Pedersen, David, Kristian Martiny, Alfred Birkegaard og Jakob Wested: Kollaboration, Vejen til åben forskning og åben innovation, Samfundslitteratur 2019.

Bush, Vannevar: The Endless Frontier. Report to the President on a Program for Postwar Scientific Research, 1945 (Bush 1945).

Bønsing, Sten: Når sandheden skal frem – om sandhedspligten og vildledningsforbuddet, UfR 2017B.376 (Bønsing 2017).

Bønsing, Sten, Almindelig forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 (Bønsing 2018).

Carlson, Laura, Cecilia Sjöberg & Frantzeska Papadopoulou: The Wired World of University Teaching – Legal challenges, Ex Tuto Publishing 2017 (Carlson m.fl. 2017).

Cartlidge, Edwin: Seven-year legal saga ends as Italian official is cleared of manslaughter in earthquake trial, Science, Oct. 2016 (Cartlidge 2016).

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen & Michael Hansen Jensen: Grundloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018 (Christensen, Jensen & Jensen 2018).

Christensen, Ivan Lind: Fostering a Love of Truth: Conceptions of science in UNESCO’s Early Years i Helle Porsdam og Sebastian Porsdam Mann (red.), The Right to Science: Then and Now, Cambridge University Press, 2021 (Christensen 2021).

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen & Michael Hansen Jensen: Grundloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018 (Christensen, Jensen & Jensen 2018).

Contreras, Jorge L., og Jacob S. Sherkow: CRISPR, surrogate licensing, and scientific discovery. Science 355.6326 (2017): 698-700 (Contreras & Sherkow 2017).

Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning, 2021 (Danske Universiteter 2021). Tilgængelig på https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2021/02/principper-og-anbefalinger-for-forskningsbaseret-samarbejde-og-radgivning-online.pdf

Danske Universiteter: Vidensudveksling med samfundet – kort fortalt, rapport 2014, tilgængelig på https://dkuni.dk/publikationer-og-notater/videnudveksling-samfundet-kort-fortalt/

Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning (Danske universiteter 2021).

DEA: University researchers’ collaboration with industry and the public sector – a survey of university researchers in Denmark, 2015. Tilgængelig her: https://www.datocms-assets.com/22590/1586268413-dearesearchersurvey0.pdf

Dworkin, Roland, What is Equality? Prt 4: Political Equality. University of San Francisco Lae Review, 22/1: 1-30 (Dworkin 1988).

Dworkin, Roland, We need a new interpretation of academic freedom. Academe, May-June: 10-15 (Dworkin 1996).

Ejersbo, Niels, Kira Solveig Larsen, Niels Matti Søndergaard, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Emil Thranholm og Tobias Sønderby Jørgensen: Undersøgelse af forskningsfrihed i forhold til offentliggørelse på Aarhus Universitet. København: Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd 2018 (Ejersbo mfl. 2018).

Etzkowitz, Henry: Research groups as »quasi-firms«: the invention of the entrepreneurial university i Research policy 32.1 (2003): 109-121.

Etzkowitz, Henry, Eugene Schuler, and Magnus Gulbrandsen: The evolution of the entrepreneurial university i Jacob, M., Hellström, T. (Eds.), The Future of Knowledge Production in the Academy. SRHE and Open University Press, Buckingham (2000): 40-60.

Side 308

Etzkowitz, Henry: Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science, Minerva, 1983, 21:198-233 (Etzkowitz 1983).

Fallon, Daniel: The German University. A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World, Colorado: Colorado Associated University Press 1980 (Fallon 1980).

Fenger, Niels, Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020 (Fenger 2020).

Fenger, Niels (red.): Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018 (Fenger 2018).

Forskningsministeriet: Samarbejdsaftaler mellem Universiteter og Erhvervsvirksomheder – en rapport fra arbejdsgruppen vedrørende samfinansierede forskningsprojekter, 5. juni 2000, tilgængelig her: https://ufm.dk/publikationer/2000/filer-2000/samarbejdsaftaler-mellem-universiteter-erhvervsvirksomheder.pdf

Gammeltoft-Hansen, Hans m.fl.: Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udg. 2002 (Gammeltoft-Hansen m.fl. 2002).

Gammeltoft-Hansen, Hans: Inhabilitet i forvaltningen, Karnov Group 2011 (Gammeltoft-Hansen 2011).

Geuna, Aldo, and Federica Rossi: Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting i Research Policy 40.8 (2011): 1068-1076 (Geuna & Rossi 2011).

Geuna Aldo, and Federica Rossi: The university and the Economy: Pathways to Growth and economic development. Edward Elgar Publishing, 2015 (Geuna & Rossi 2015).

Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, Martin Trow: The New Production of Knowledge. London, Sage, 1994 (Gibbons m.fl. 1994).

Gøtze, Michael: Notat af 7. juni 2017 om Forskeres myndighedsbetjening – aftalt tavshedspligt (Gøtze 2017)

Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1&2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981 (Habermas 1981b).

Habermas, Jürgen: Universitetets idé: læreprocesser i Jens Erik Kristensen (red.): Ideer om et universitet. Det moderne universitets idéhistorie fra 1800 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag. (Habermas 2013).

Habermas, Jürgen: Tre normative demokratimodeller. I: Demokrati og retsstat, Hans Reitzels Forlag 2005 (Habermas 2005).

Hamer, Carina Risvig & Sten Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden. Metoder, retskilder og discipliner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020 (Hamer og Schaumburg-Müller, red. 2020).

Hasselbalch, Ole: Schultz elektroniske udgave af Den Danske Arbejds- og Foreningsret på lovportaler.dk (Hasselbalch DDAR).

Hasselbalch, Ole Videbæk Munkholm, Natalie: Lærebog i Ansættelsesret & Personalejura, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag,6. udg. 2019 (Hasselbalch og Munkholm 2019).

Hasselbalch, Ole: Lokalaftaler, Karnov Group, 1. udg., 2007 (Hasselbalch 2007).

Hartlev, Mette: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker i Signild Vallgårda og Lene Koch (red.): Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: Munksgaard (Hartlev 2021).

Hilgartner, Stephen: Novel constitutions? New regimes of openness in synthetic biology. BioSocieties 7.2 (2012): 188-207 (Hilgartner 2012).

Side 309

Horstbøll, Henrik, Ulrik Langen og Frederik Stjernefelt: Grov konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73, Gyldendal 2020 (Horstbøll m.fl. 2020).

Hughes, Sally Smith: »Making dollars out of DNA: the first major patent in biotechnology and the commercialization of molecular biology, 1974-1980.« Isis 92.3 (2001): 541-575 (Hughes 2001).

Jakobsen, Søren Sandfeld, Misinformation (»fake news«) i retlig belysning, Juristen 2019, s. 37-49 (Jakobsen 2019).

Jakobsen, Søren Sandfeld & Sten Schaumburg-Müller, Medieretten Del 1, 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020 (Jakobsen & Schaumburg-Müller 2020).

Jasanoff, Sheila: Making order: Law and Science in action in Hackett, Edward J., et al. The handbook of science and technology studies. MIT Press, 2008 (Jasanoff 2008).

Jasanoff, Sheila, ed. States of knowledge: the co-production of science and the social order. Routledge, 2004 (Jasanoff 2004).

Kahl, Linda J., and Drew Endy: A survey of enabling technologies in synthetic biology. Journal of biological engineering 7.1 (2013): 13 (Kahl & Endy 2013).

Kiørboe, Emil: Grundnotat. Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, Dansk Institut for Menneskerettigheder, 2016 (Kiørboe 2016).

Konkurrencerådet: Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder, maj 2016 (Konkurrencerådet 2016). Tilgængelig på https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2016/20160526-offentlige-aktiviteter-paa-kommercielle-markeder/

Klinge, Sune: Hvornår »stempler man ud?«, blogindlæg af 24. maj 2019, kan tilgås her: https://www.ruleoflaw.dk/hvornaar-stempler-man-ud-ny-eu-dom-kraever-indfoerelse-af-kontrol-af-medarbejdernes-arbejdstimer/ (Klinge 2019).

Knoph, Ragnar: Rettslige standarder. Særlig grunnlovens paragraf 97, Oslo, 1939 og 1948 (Knoph 1948).

Kolatzki, Katharina: Was Zeiterfassung mit Gleichstellung zu tun hat, blogindlæg af 28. Maj 2019 (Kolatzki 2019). Kan tilgås her: https://www.jmwiarda.de/2019/05/28/was-zeiterfassung-mit-gleichstellung-zu-tun-hat/

Koch, Ida Elisabeth, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen: Menneskerettigheder og magtfordeling – domstolskontrol med politiske prioriteringer. Magtudredningen, Århus Universitetsforlag, 2004 (Koch m.fl. 2004). Tilgængelig på https://unipress.dk/media/14495/87-7934-801-7_menneskerettigheder_og_magtfordeling.pdf.

Krejsager, Birgitte: Forskningsfrihed mellem akademisk frihed og innovationsdreven forskningsregulering. Tilgængelig på https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/ph.d.-afhandlinger/PHD_Birgitte_Krejsager.pdf, 2017 (Krejsager 2017).

Kristensen, Kent og Jøren Ullits: Persondatarettens anvendelse på forskningsprojekter i Bent Ole Gram Mortensen (red.): Dansk Persondataret, Ex Tuto 2020, s. 283-299 (Kristensen og Ullits 2020).

Kristiansen, Jens: Den Kollektive Arbejdsret, Jurist- og Økonomiforbundet, 3. udg. 2014 (Kristiansen 2014).

Kvægafgiftsfonden. https://kvaegafgiftsfonden.dk/om-fonden/vedtaegter. 2019 (Kvægafgiftsfonden 2019).

Kymlicka, Will: Contemporary Political Philosophy. New York: Oxford University Press 2002 (Kymlicka 2002).

Kærgård, Niels, Carl Bache, Mogens Flensted-Jensen, Peter Harder, Søren-Peter Olesen og Ulla Wewer: Forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2007 (Kærgård mfl. 2007).

Side 310

Lihn, Anton Gundersen: EU truer Danmark med sagsanlæg for manglende fuglebeskyttelse. Dansk Ornitologisk Forening d. 8. juli 2020. dof.dk, (Lihn 2020), https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1846&fbclid=IwAR0uq56q5XkXg5lNDY67FXdp-oygLoFcL1_Eq4dZOgTpWaw675ANpEG_xYM (Lihn 2020).

Lund-Larsen, Jakob: Mod bedre vidende. Effektivtlandbrug.dk, d. 15. oktober 2019 (Lund-Larsen 2019).

Mascarenhas, Carla, João J. Ferreira, og Carla Marques: University–industry cooperation: A systematic literature review and research agenda. Science and Public Policy 45.5, 2018. (Mascarenhas 2018).

Mchangama, Jacob: Drop de økonomiske og sociale rettigheder, Information, 14. september 2005 (Mchangama 2005). Tilgængelig på https://www.information.dk/2007/07/drop-oekonomiske-sociale-menneskerettigheder

Merton, Robert K.: Science and democratic social structure. I: Social Theory and Social Structure, New Yourk: The Free Press, 1969 [1942] (Merton 1969).

Merton, Robert K.: The Matthew effect in science, II: Cumulative advantage and the symbolism of intellectual property. isis 79.4 (1988): 606-623 (Merton 1988).

Minssen, Timo, Esther Van Zimmeren, and Jakob Wested: Opportunities and challenges for user-generated licensing models in gene-editing. Bill of Health, (14 juli, 2018) (Minssen m.fl. 2018).

Mirowski, Philip: Science-mart. Harvard University Press, 2011.

Minssen, Timo, Berthold Rutz, and Esther Van Zimmeren: Synthetic biology and intellectual property rights: six recommendations. Biotechnology journal 10.2 (2015): 236-241 (Minssen 2015).

Mill, John Stuart: On Liberty. London: Routledge 1991 (Mill 1991).

Moodie, Graeme C.: On Justifying the Different Claims to Academic Freedom, Minerva 34: 129-150. 1996 (Moodie 1996).

Morsink, Johannes: The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999 (Morsink 1999).

Mortensen, Bent Ole Gram: Om proportionalitetsprincippet i Hans Viggo Godsk Pedersen (red.): Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 (Mortensen 2009).

Mortensen, Bent Ole Gram (red.): Dansk Persondataret, Ex Tuto 2020 (Mortensen, red. 2020).

Munch, Mogens: Trykkefrihed og forbud, UfR 1982B.61 (Munch 1982).

Mørup, Søren: Andre almindelige retsgrundsætninger om afgørelsen indhold i Fenger 2018 (Mørup 2018).

Nielsen, Gorm Toftegaard m.fl.: Straffeloven med kommentarer. Speciel Del, 11. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 (Toftegaard Nielsen m.fl. 2017).

Nilsson, Niclas, and Timo Minssen: Unlocking the full potential of open innovation in the life sciences through a classification system. Drug discovery today 23.4 (2018): 771-775 (Nilsson & Minssen 2018).

Nybom, Torsten: The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy 16(2):141-159 (Nybom 2003).

Næsborg-Andersen, Ayo, Human Rights in National administrative Law. Dissemination of Knowledge of Human Rights Through Administrative Decisions, DJØF Publishing 2015 (Næsborg-Andersen 2015).

Side 311

Peers Steve, Tamara Hervey, Jeff Kenner & Angela Ward (ed.): The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Hart Publishing 2014 (Peers, Hervey, Kenner & Ward 2014).

Porsdam, Helle: The Transforming Power of Cultural Rights: A Promising Law and Humanities Approach, Cambridge University Press, 2019 (Porsdam 2019). Tilgængelig på https://www.cambridge.org/core/books/transforming-power-of-cultural-rights/ED75E1B6BA2F57FACC2A63FE88832C44.

Plomer, Aurora: Patents, Human Rights and Access to Science, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015 (Plomer 2015).

Popper, Karl: Kritisk rationalisme, Udvalgte essays om videnskab og samfund. København: Nyt nordisk forlag 1972 (Popper 1972).

Revsbech, Karsten: Forvaltningspersonalet, Jurist- og Økonomiforbundet, 4. udg. 2019 (Revsbech 2019).

Rigsrevisionen: Beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. Februar 2019 (Rigsrevisionen 2019). Tilgængelig på https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105043/sr1018.pdf

Rigsrevisionen: Beretning om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet, København, 2000, http://webarkiv.ft.dk/BAGGRUND/statsrev/0100.htm

Rosenmeier, Morten: Ophavsret for begyndere – en bog til ikke-jurister, 2018 (Rosenmeier 2018). Ligger som gratis e-bog på www.ubva.dk under punktet »Publikationer«.

Ross, Alf: Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi, Kbh. 1966 (Ross 1966).

Ross, Alf: Dansk Statsforfatningsret 1, 3. udg. ved Ole Espersen 1980 (Ross 1980).

Rytter, Jens Elo: Individets grundlæggende rettigheder, 2. udgave, Karnov Group A/S, 2016 (Rytter 2016).

Sayers, Debbie: Article 13 i Steve Peers, Tamara Hervey, Jeff Kenner & Angela Ward (Eds.). (2014). EU charter of fundamental rights: A commentary, Bloomsbury Publishing, 2014, side 379-400 (Sayers 2014).

Schaumburg-Müller, Sten:Straf vs. informationsfrihed: En kommentar til Højesterets dom af 10. december 2007, U 2008B.116-119.

Schovsbo, Jens: Universitetsansattes immaterialrettigheder: Fra irrationelle professorprivilegier til irrationelle universitetsprivilegier?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 121.03 (2008): 271-288 (Schovsbo 2008).

Schovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten og Salung Petersen, Clement: Immaterialret, 6. udg., København 2021 (Schovsbo m.fl. 2021).

Segal, L. et al.: Promoting human rights through science. Science. 2017 Okt. 6;358(6359):34-37 (Segal 2017).

Shaheed, Farida: The United Nations cultural rights mandate: reflections on the significance and challenges i Lucky Belder og Helle Porsdam (red.), Negotiating Cultural Rights: Issues at Stake, Challenges and Recommendations, Edward Elgar, 2017 (Shaheed 2017).

Sherkow, Jacob S.: Law, history and lessons in the CRISPR patent conflict. Nature biotechnology 33.3 (2015): 256-257.

Skowronek, Thomas: Arbeitszeit im deutschen Wissenschaftssystem im Lichte des EuGH-Urteils zur Arbeitszeiterfassung (Skowronek 2020). Tilgængelig på: https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/09/0304_Skowronek.pdf

Side 312

Smith, Tara: Understanding the nature and scope of the right to science through the Travaux Préparatoires of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights i The International Journal of Human Rights (Smith 2020).

Snow, Charles C: Organizing in the age of competition, cooperation, and collaboration. Journal of leadership & organizational studies 22.4 (2015): 433-442 (Snow 2015).

Sunder, Madhavi: IP3, Stanford Law Review 59, no. 2 (2006): 273 (Sunder 2006).

Ulber, Daniel: Vorgaben des EuGH zur Arbeitszeiterfassung, HSI-Schriftenreihe Bd. 32, 1. udg. 2020 (Ulber 2020).

Vrielink, Jogchum, Paul Lemmens, Stephan Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights: Academic Freedom as a Fundamental Right, Procedia. Social and Behavioral Sciences, 13: 117-141, (Vrielink et al. 2011).

Wested, Jakob, and Timo Minssen: An Update on Research-& Bolar Exemptions in the US and Europe: Unsolved Questions and New Developments in an Increasingly Important Area of Law. NIR: Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1 (2019) (Wested & Minssen 2019).

Wilhjelm, Preben: Kampen for retsstaten, Lindhardt og Ringhof 2018 (Wilhjelm 2018).

Zahle, Henrik: Dansk forfatningsret 3. Menneskerettigheder, 3. udg. 2004 (Zahle 2004).

Aarli, Ragna og Trine Baumbach: Smart kontrol af ytringsfriheden i Anita Rønne og Henrik Stevnsborg (red.): Ret smart. Om smart teknologi og regulering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 (Aarli & Baumbach 2018).

Wilkinson, Mark D. m.fl.: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific data 3.1 (2016): 1-9 (Wilkinson m.fl. 2016).

Rapporter og anbefalinger mv.

Analyseinstituttet for Forskning: Universitetsforskere om arbejdsvilkår, forskning og ledelse 2002/6, s. 12. Rapporten er tilgængelig her: https://ps.au.dk/fileadmin/site_files/filer_forskningsanalyse/dokumenter/afsk/Rapporter/Rapport_2002_6.pdf

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 6bis, Moral Rights. Tilgængelig på http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P123_20726

Beskæftigelsesministeriet: Notat af 2. december 2019. Kan tilgås her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/EUU/bilag/201/2116881/index.htm

Betænkning nr. 788 af januar 1977 om revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

Betænkning nr. 794 af februar 1977 om Forskningsstyring – med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner.

Betænkning 998/1984 om tavshedspligt.

betænkning nr. 1220/1991 – Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret.

Betænkning 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser.

Betænkning 1510/2009 om offentlighedsloven.

Betænkning nr. 1546/2014 – Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.

Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning, 2021.

Bonn-deklarationen: The Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research, Bonn den 20. oktober 2020.

Side 313

CESCR, General Comment No. 25 (2020) on Science and economic, social and cultural rights Art. 15.1.b, 15.2, 15.3 and 15.4, E/C.12/GC/25

Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning, 2021.

Danske Universiteters hvidbog i forskningsbaseret myndighedsbetjening, udarbejdet af »Forum for forskningsbaseret myndighedsbetjening« under Rektorkollegiet (Danske Universiteter 2009).

Danske Universiteter, vidensudveksling med samfundet – kort fortalt, rapport 2014, https://dkuni.dk/publikationer-og-notater/videnudveksling-samfundet-kort-fortalt/

European Federation of Academies of Sciences and Humanities: The European Code of Conduct for Research Integrity, 2017.

DEA, University researchers’ collaboration with industry and the public sector – a survey of university researchers in Denmark, 2015, tilgængelig her: https://www.datocms-assets.com/22590/1586268413-dearesearchersurvey0.pdf

EU-Kommissionen: Rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden {SWD(2017) 204 final}

Folketingets Ombudsmand om god forvaltningsskik, https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/god_forvaltningsskik/

International Committee of Medical Journal Editors, »Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals«.

Hargreaves, Ian: Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth (Independent Report commissioned by UK Prime Minister David Cameron, 2011, Ref: 11/968. Tilgængelig på https://www.gov.uk/government/publications/digital-opportunity-review-of-intellectual-property-and-growth

IDA, 17.03.2021: Ytrings- og forskningsfriheden er under pres | IDA.

Justitia, »Krænkende adfærd og akademisk frihed: En juridisk vurdering af Københavns Universitets nye retningslinjer vedrørende krænkende adfærd« (udateret).

Justitsministeriet/Ytringsfrihedskommissionens betænkning: Betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

Justitsministeriet/Ytringsfrihedskommissionen: Ytringsfrihedens rammer og vilkår. Betænkning afgivet af Ytringsfrihedskommissionen, del 1 og del 2. 2020 (Justitsministeriet/ Ytringsfrihedskommissionen 2020).

Justitsministeriet: Betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet. Tilgængelig på http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2014/Betaenkning_1546.pdf

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, oktober 2016.

Jørgensen, Oluf: Hemmeligholdelse I strid med demokratiske principper. Redegørelse til Folketinget om lovregler, der modarbejder formålene med offentlighed i forvaltningen. Juni 2020 (Jørgensen 2020).

Konkurrencerådet, Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder, maj 2016, tilgængelig her: https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2016/20160526-offentlige-aktiviteter-paa-kommercielle-markeder/

Københavns Universitet: Kodeks for Myndighedsbetjening af 18. oktober 2016. https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/Kodeks_for_myndighedsbetjening.pdf. (KU 2016)

Københavns Universitet: https://forskning.ku.dk/samarbejde/samarbejdsaftaler/

Side 314

Københavns Universitet, princippapir om forskningsfrihed: https://forskning.ku.dk/integritet/dokumenter/princippapir_om_forskningsfrihed_p__k_benhavns_universitet.pdf

Københavns Universitets vejledning om interessekonflikter, https://fi.ku.dk/tech-trans/pdf/pixi_interessekon_dk.pdf

Magna Charta Universitatum, 1988. Tilgængelig på dansk på http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/danish. Se tillige hjemmesiden http://www.magna-charta.org/Ministry of Science and Education, »Danish Code of Conduct for Research Integrity« 2014.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings retningslinjer af 21. januar 2005 for universiteternes forskningssamarbejde med private virksomheder, https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/forskning-og-innovation/retningslinjer-forskningssamarbejde-21-1-05.pdf

Nielsen, Knud Erik, Christian Damgaard, Bettina Nygaard, Jesper Bladt & Rasmus Ejrnæs: Terrestriske naturtyper. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. zzz, 2014, (Nielsen mfl. 2014).

Norges offentlige utredninger (NOU) 2006: 19, Akademisk frihet Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov, 2. oktober 2006.

Norges offentlige utredninger (NOU) 2020: 3, Ny lov om universiteter og Høyskoler, 13. februar 2020.

OECD: Frascati Manual 2015. Tilgængelig på https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm

Porsdam, Helle: Interview med Farida Shaheed. Tilgængeligt på https://video.ku.dk/ucph-talking-about-negotiating

Praksisudvalget, Københavns Universitet Redegørelse fra 2009, https://praksisudvalget.ku.dk/publikationer/PU_hemmeligholdelsesklausuler_23_12_09_-_endelig.pdf_copy

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR5 Huvudrapport. Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige. 2014/15:RFR5. Microsoft Word – RFR5_1415_UbU_Huvudrapport (riksdagen.se)

Relx 2019 annual report, tilgængelig på www.relx.com

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, A/HRC/23/34, 2013

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, A/HRC/28/57, 2014

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, A/70/279, 2015

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, A/HRC/31/59, 2016

The Barcelona Manifesto for a city-led science and technology diplomacy. Tilgængeligt på http://www.scitechdiplohub.org/images/files/The-Barcelona-Manifesto-1.pdf

Rigsrevisionen, Beretning om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet, København, 2000, http://webarkiv.ft.dk/BAGGRUND/statsrev/0100.htm

Rosenmeier, Morten: Ejerskab til og ansvar for data, rapport afgivet til Erhvervsministeriet i 2017, bl.a. tilgængelig på https://hbseconomics.com/wp-content/uploads/2017/05/Juridisk-baggrundsanalyse.pdf

Statens offentliga utredningar 2015:92: Utvecklad ledning av universitet och högskolor. Utvecklad ledning av universitet och högskolor SOU 2015:92 (riksdagen.se)

Strømme, Vidar: Ytringsfrihet i akademia, Rapport 2020:14, Institut for Samfunnsforskning. Ytringsfrihet i akademia (unit.no).

Uddannelses og forskningsministeriet: Retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Notat om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening.

Side 315

Bilagsnotat – konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Bilagsnotat – immaterielle rettigheder

Bilagsnotat – publicering

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-oginnovation/forskningsbaseret-myndighedsbetjening/retningslinjer (2010, senest opdateret 2019).

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Analyse af offentlig Dansk forskningsfinansiering og forskningsaktivitet, marts 2018 (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2018).

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Det danske kodeks for integritet i forskning, november 2014. Tilgængelig på https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file

Uddannelses- og forskningsministeriet, Om Schlüterudvalget, https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/fa-hjaelp-til-kommercialisering/modelaftaler/om-johan-schluter-udvalget

Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside, Få hjælp til kommercialisering, regelgrundlag: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/fa-hjaelp-til-kommercialisering/modelaftaler/regelgrundlag-1

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening, https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsbaseret-myndighedsbetjening/retningslinjer

Uddannelses- og forskningsministeriet »modelaftaler«, https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/fa-hjaelp-til-kommercialisering/modelaftaler

Uddannelses- og forskningsministeriet: Den danske kodeks for integritet i forskningen, https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Danmarks Nationale Strategi for Open Access, den 20. juni 2018. Tilgængelig på Danmarks Nationale Strategi for Open Access — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk).

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Det danske kodeks for integritet i forskning, november 2014 (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2014). Tilgængelig på https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Analyse af offentlig Dansk forskningsfinansiering og forskningsaktivitet, marts 2018 (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2018).

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens rapport: Tal om forskning og innovation, 2019 Rapporten er tilgængelig her: https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/tal-om-forskning-og-innovation-2019-tabeller-og-figurer.xlsx

UNDRIP: Tilgængelig på https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

UNESCOs Recommendations concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 11. november 1997. Tilgængelig på http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (UNESCO 1997).

Videnskabernes Selskab: Fri Forskning. Hvidbog til forskningspolitisk årsmøde, 2019 (Videnskabernes Selskab 2019).

VIVE Rapport af Niels Ejersbo, Kira Solveig Larsen, Niels Matti Søndergaard, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Emil Thranholm og Tobias Sønderby Jørgensen: Undersøgelse af forskningsfrihed i forhold til offentliggørelse på Aarhus Universitet, 2018.

World Conference on Research Integrity, »Singapore Statement of Research Integrity« 2010.

Side 316

World Conference on Research Integrity, »Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations« 2013.

World Conference on Research Integrity, »Hong Kong Principles for assessing researchers« 2019.

Økonomistyrelsen, Budgetvejledningen, https://oes.dk/oekonomi/oeav/bevillingsregler/2-dispositioner-over-givne-bevillinger/bevillingstyper/26-driftsbevilling/268-indtaegtsdaekket-virksomhed/2681-anvendelse-og-hjemmel/

Århus Universitet: https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/aarhus-universitets-retningslinjer/grundregler/

Lovgivning

Forfatninger mv.

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder. Tilgængeligt på https://fra.europa.eu/da/eu-charter

Danmark: Grundloven – Danmarks Riges Grundlov – lov nr. 169 af 5. juni 1953.

Finland: Grundlag – lov nr. 731 af 11. juni 1999 – tilgængelig på svensk på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

Sverige: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform som ændret med virkning fra 1. januar 2011 ved lovændring SFS 2010:1408. Tilgængelig på https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2010/1400-1499/d_700466-sfs-2010_1408-lag-om-andring-i-regeringsformen#open-0

Tyskland:

– Frankfurter Reichsverfassung (Paulskirchenverfassung) af 28. marts 1849. Tilgængelig på https://www.jura.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/dreier/verfassungsdokumente-von-der-magna-carta-bis-ins-20-jahrhundert/verfassung-des-deutschen-reichs-vom-28-maerz-1849/

– Preuβische Verfassung af 31. Januar 1850. Tilgængelig på http://www.documentarchiv.de/nzjh/verfpr1850.html

– Weimarer Reichverfassung af 11. august 1919. Tilgængelig på https://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichsverfassung_2017ge.pdf

Konventioner mv.

Berne Convention (1928) for the Protection of Literary and Artistic Works. Tilgængelig på http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P123_20726

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – tilgængelig på https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966). Tilgængelig på https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/cescr.pdf

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007). Tilgængelig på https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Side 317

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948). Tilgængelig på dansk på https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/dns.pdf

FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966). Tilgængelig på dansk på https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/cescr.pdf

EU-direktiver

Arbejdstidsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Fuglebeskyttelsesdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle.

INSPIRE-direktivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

Miljøoplysningsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.

Åben data-direktivet (ODD): Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Danske love

Aftaleloven: Lovbekendtgørelse nr. 193 af 2. marts 2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område.

Arbejdsmiljøloven: Lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 om arbejdsmiljø.

Arbejdstidsgennemførelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2004 om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet.

Brugsmodelloven: Lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. januar 2019 om brugsmodeller.

DIIS-loven: Lov nr. 554 af 18. juni 2012 om Dansk Institut for Internationale Studier.

– Forslag L155 til Lov om Dansk Institut for Internationale Studier, som fremsat den 11. april 2012 af udenrigsministeren. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140896

Databeskyttelsesloven: Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 •  Erhvervsakademiloven: Lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019 om erhvervsakademier for videregående uddannelser.
 •  Lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser.
 •  Forslag L47 til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, som fremsat den 13. december 2007 af undervisningsministeren – tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113879
 •  Forskerpatentloven: Lovbekendtgørelse nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Forvaltningsloven: Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

 •  Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)
 •  Funktionærloven: Lovbekendtgørelse nr. 1002 af 24. august 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
 •  Side 318
 •  Genteknologiloven: Lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017 om miljø og genteknologi.
 •  GEUS-loven: Lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.
 •  Inkorporeringsloven: Lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 •  Institut for Menneskerettigheder, lov om: Lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
 •  Oprindelig etableret ved lov nr. 411 af 6. juni 2002.
 •  Forslag L154 til Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som fremsat den 11. april 2012 af udenrigsministeren. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140895
 •  Kloning og genmodificering af dyr m.v., lov om: Lovbekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2014 om kloning og genmodificering af dyr m.v.
 •  Komitéloven: Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 1. september 2020 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
 •  Medieansvarsloven: Lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. august 2014 af medieansvarsloven.
 •  Miljøoplysningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 •  Offentlighedsloven: Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
 •  Ophavsretsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014 om ophavsret.
 •  Patentloven: Bekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019 af patentloven.
 •  Professionshøjskoleloven: Lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
 •  PSI-loven: Lovbekendtgørelse nr. 1764 af 26. august 2021 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
 •  Regionsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
 •  Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
 •  Forslag L65 til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs- og sundhedsministeren. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=89059
 •  Retsplejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019 af lov om rettens pleje.
 •  Sektorforskningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 581 af 1. juni 2014 om sektorforskningsinstitutioner.

– Lov nr. 326 af 5. juni 2004 om sektorforskningsinstitutioner.

 •  Forslag L19 til Lov om sektorforskningsinstitutioner, som fremsat den 8. oktober 2003 af videnskabsministeren. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100426
 •  Straffeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021.
 •  Styrelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj 1989 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.
 •  Lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.
 •  Sundhedsloven: Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019.
 •  Side 319
 •  Oprindeligt lov nr. 546 af 24. juni 2005.
 •  Forslag L74 til Sundhedsloven, som fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs‑ og sundhedsministeren. Tilgængelig på https://politiken.dk/incoming/img8244480.7k3i29/ORIGINALS/original_1125/HOLB%C3%86K-Elselskaberdersnyderfolkhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=89049
 •  Teknologi og innovation, lov om: Lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014 om teknologi og innovation.
 •  Tech-transfer loven: Lovbekendtgørelse nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.
 •  Trykkefrihedsforordningen af 1799. Tilgængelig på https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/trykkefrihedsforordningen-af-1799-samt-tillaeg-fra-1814/ (senest tilgået 21. januar 2020).
 •  Universitetsloven: Lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter.
 •  Lov nr. 1089 af 23. december 1992 om universiteter m.fl.
 •  Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter.
 •  Forslag L 143 til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v., som fremsat den 10. februar 2011 af videnskabsministeren.
 •  Uredelighedsloven: Lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v.
 •  VIVE-loven: Lovbekendtgørelse nr. 948 af 6. juli 2017 om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 •  Lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.
 •  Forslag L108 til Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, som fremsat den 14. marts 2012 af økonomi- og indenrigsministeren.

Udenlandske love

Den svenske Högskolelag (1992:1434). Tilgængelig på https://lagen.nu/1992:1434.

Bayh-Dole Act, Pub. L. 96-517, December 12, 1980. Tilgængelig på https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg3015.pdf

Danske bekendtgørelser

Ansættelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsstrukturbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2019 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Danske cirkulærer

Cirkulære nr. 6471 af 24. juni 1991 om hovedaftale mellem Finansministeriet og AC-organisationerne.

Cirkulære nr. 9422 af 3. juli 2020 om organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde).

Cirkulære nr. 91 af 18. juli 2003, der implementerer Rådets direktiv 2000/34/EF af 22. juni 2000 om ændring af Rådets direktiv 93/104/EF.

Cirkulære nr. 9629 af 28. juni 2019 om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten.

Side 320

Cirkulære nr. 151 af 6. oktober 1999 om rammeaftalen af 6. oktober 1999 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om decentrale arbejdstidsaftaler.

Kontrakter

Miljøstyrelsens standardkontrakt vedr. forskning og udvikling. Modtaget fra Naturstyrelsen 15. januar 2015.

Rammeaftale indgået mellem Danmarks Tekniske Universitet og Miljø og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2020-2023. https://www.dtu.dk/samarbejde/raadgivning/forskningsbaseret-raadgivning-til-staten/rammeaftale-med-miljoeministeriet

Rammeaftale indgået mellem Aarhus Universitet og Miljø- og fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2019-2022: https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ministeriet/Departementet/Aftaler_med_universiteter/Aftaler_2019-2022/Rammeaftale_2019-2022.pdf

Rammeaftale indgået mellem Københavns Universitet og Miljø- og fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2018-2021. https://ign.ku.dk/samarbejde-med-ign/forskningsbaseret-raadgivning/rammeaftale-med-miljoe-_og_foedevareministeriet/Rammeaftale_KU_2018-2021.pdf

Miljø- og Fødevareministeriet. Kontrakt om <projektnavn> rådgivning og bistand fra en offentlig forskningsinstitution. Standardkontrakt: 8. december 2018.

Side 321

 • Luk
 • Udvid