Forord

Denne bog udgør den afhandling, jeg indleverede 29. juni 2021, og som blev forsvaret ved offentligt forsvar den 25. oktober 2021 til opnåelse af den juridiske ph.d.-grad ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Bogen er med enkelte justeringer identisk med den indleverede afhandling. Justeringer og ændringer består navnlig i præciseringer og enkelte tilføjelser, bl.a. hvor der er kommet nye forhold, fx med ændring af formålsbestemmelsen til elforsyningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022. Der er derfor taget enkelte ændringer med frem til denne dato.

Med forsvaret af afhandlingen blev der sat et punktum, og jeg kan nu kalde mig forsker. Indleveringen af afhandlingen og forsvaret i oktober 2021 markerede en milepæl på tre års koncentreret arbejde på ét forskningsprojekt og mange års arbejde hen imod en ph.d.-grad.

Bedømmelsesudvalget bestod af forperson lektor Bugge Thorbjørn Daniel, professor Pernille Wegener Jessen og tidligere professor, nu højesteretsdommer ved Islands Højesteret Björg Thorarensen. Tak for jeres grundige arbejde med at bedømme afhandlingen og værdifulde kommentarer.

En særlig stor tak skal lyde til Energinet, som i flere omgange har hjulpet mig med indsigt i og forståelse for den tekniske side af fjernaflæste elmålere: Stor tak til André Bryde Alnor for indblik og faglig sparring på de udfordringer elmarkedet står over for, og om regulering og anvendelse af fjernaflæste elmålere. Ligeledes stor tak til Preben Høj Larsen for at dele ud af sin store viden og erfaring om elmarkedet og i særdeleshed om forskrifterne.

Arbejdet har på mange måder været et en-mands togt, men mange mennesker har på hver deres måde bidraget, til at jeg kom i mål. Jeg skylder dem alle en stor tak for, at de var der til at lytte, til faglige drøftelser, sparring og inspiration undervejs, støttede mig, når jeg vaklede, og var med til at fejre finalen.

Side 15

En ubeskrivelig stor tak skal dog lyde til mine to vejledere, professor Bent Ole Gram Mortensen og lektor Ayo Næsborg-Andersen. Tak for de mange inspirerende samtaler, diskussioner, spørgsmål og kommentarer – og ikke mindst overbærenhed over mine (til tider mange) frustrationer i processen. Fra alle vores samtaler og vejledningsmøder, gik jeg derfra med nye vinkler på projektet og ind i en mere inspirerende og givende skriveproces. Tusind tak! Bent Ole, tak, fordi du i sin tid viste mig tilliden, og vores samarbejde om energiretten kunne begynde. Ayo, tak, fordi du, på fineste vis altid hjalp mig til at fokusere på mit (for)mål med afhandlingen.

Og stor tak til min ph.d.-roomie, Nanna Grønning-Madsen, for sparringen og opmuntringen igennem hele processen – ikke mindst når min energi (endnu engang) var forsvundet, da børnene var små og holdt mig vågen hele natten. Tak til ph.d.-gruppen på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Det gjorde processen så meget nemmere at have jer med på sidelinjen. Lotte Helms, tak for at minde mig om at fejre succeserne!

Alt dette havde dog slet ikke været muligt, uden den støtte jeg fik af min mand, Marcus Hjerrild, og vores to fantastiske drenge, Alfred og Viggo. Marcus, din støtte har været enestående og uforlignelig både i forhold til vores mange gode samtaler, til at få mig til at løfte blikket og din evne til se, hvornår behovet for motivering og støtte var størst. Din opfindelse »Lisas ph.d.-kalender« som motivationskalender var intet mindre end genial – tusind tak!

Sidst, men ikke mindst, tak til Djøf Forlags Fond for at støtte udgivelsen af afhandlingen, hvor den nu ligger i denne flotte bog.

Side 16

  • Luk
  • Udvid

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet