Forside og kolofon

article image

Djøf Forlag – 2022

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere – balancen mellem fællesskabet og individet

1. udgave, 1. oplag

© 2022 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2022

ISBN 978-87-574-5365-2

E-bog ISBN 978-87-7198-796-6

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

  • Luk
  • Udvid

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet