Litteraturliste

Andersen, Mads Bryde. Edb og ansvar: Studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989.

Andersen, Mads Bryde. IT-retten, 2. udg. KBH: Gjellerup, 2005.

Basse, Ellen Margrethe. »Klimaregulering« i E.M. Basse (red.), Miljøretten Bind 6 – Energi og Klima. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Bauer, Gerald, Karl Stockinger og Paul Lukowicz. »Recognizing the Use-Mode of Kitchen Appliances from Their Current Consumption«. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, s. 163-176.

Bergqvist, Christian. Konkurrenceretten. København: DJØF Forlag, 2019.

Blume, Peter. »Beskyttelse af oplysninger om bipersoner«. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2002B.112.

Blume, Peter. »Databeskyttelse i den smarte verden« i A. Rønne og H. Stevnsborg (red.), Ret Smart – om smart teknologi og regulering. Djøf Forlag, 2018, s. 39-62.

Blume, Peter. Databeskyttelsesret, 5. udg. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Blume, Peter. Den nye persondataret. Djøf Forlag, 2018.

Blume, Peter. »Persondatarettens beskrivelsesproblem« i H. Udsen, J.S. Christensen, J.L. Hansen, T. Iversen og L. Nielsen (red.), Festskrift Til Mads Bryde Andersen. Djøf Forlag, 2018, s. 15-34.

Blume, Peter. Persondatarettens kilder og metode, København: Djøf Forlag, 2020.

Blume, Peter. Personen i persondataretten, Kbh.: Djøf, 2019.

Blume, Peter. »Retten til at være i fred« i P. Blume (red.), Grundrettigheder – Årsskrift, Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Blume, Peter. Retssystemet og juridisk metode, 4. udg. Kbh.: Djøf Forlag, 2020.

Blume, Peter og Janne Rothmar Herrmann. Ret, privatliv og teknologi, 4. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Borges De Oliveira, Fábio. On Privacy-Preserving Protocols for Smart Metering Systems: Security and Privacy in Smart Grids. Cham: Springer International Publishing, 2017.

Burdon, Mark. Digital Data Collection and Information Privacy Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Bygrave, Lee A. Data privacy law: an international perspective. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Cameron, Peter Duncanson. Competition in energy markets: law and regulation in the European Union, 2. udg. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Cavoukian, Ann. »Presentation: Privacy Forms the Foundation of Freedom and Liberty«. World Jurist Association Barcelona, Spain May, 2016.

Side 363

Chen, Jiahong, Lilian Edwards, Lachlan Urquhart og Derek McAuley, »Who is responsible for data processing in smart homes? Reconsidering joint controllership and the household exemption«, International Data Privacy Law 10, nr. 4, 2020.

Christensen, Ane Maria Røddik. Judicial accommodation of human rights in the European Union. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Djøf Publishing, 2007.

Christensen, Jens Peter. »Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis«. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2017B.312.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen. Grundloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015.

Christoffersen, Jonas, Lasse Højlund Christensen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen og Maria Ventegodt. EU’s Charter om grundlæggende rettigheder med kommentarer, 2. udg. København: Jurist- og Økonomforbundet, 2018.

Cleemput, Sara. Secure and privacy-friendly smart electricity metering, PhD Thesis, KU Leuven Arenbertg Doctoral School, Faculty of Engineering Science, 2018.

Clemson, Marc. »Human rights and the environment: Access to energy«. New Zealand Journal of Environmental Law 16, 2012, s. 39-81.

Cuijpers, Colette og Bert-Jaap Koops. »Smart metering and privacy in Europe: Lessons from the Dutch case« i S. Gutwirth, R.E. Leenes, P. De Hert og Y. Poullet (red.), European data protection: coming of age. Springer, 2012, s. 269-293.

Cuijpers, Colette og Bert-Jaap Koops. »The ‘smart meters’ bill: a privacy test based on article 8 of the ECHR«, 2008, s. 39.

Dalberg-Larsen, Jørgen. »Nogle bemærkninger om retlig pluralisme« i N. Jul Clausen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Dalberg-Larsen, Jørgen. Rettens enhed – en illusion? Om retlig pluralisme i teorien og i praksis. Kbh.: Akademisk Forlag, 1994.

Daniel, Bugge Thorbjørn og Carina Risvig Hamer. »Juridisk metode når EU-retten er i spil« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh: Djøf Forlag, 2020.

Eibl, Günther, Sebastian Burkhart og Dominik Engel. »Insights into Unsupervised Holiday Detection from Low-Resolution Smart Metering Data«. Information Systems Security and Privacy 07, 2019, s. 281-302.

Eiriksson, Birgitte Arent og Justitia – Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank. »Kommunernes kontrol med modtagere af sociale ydelser«, 2019. http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2019/01/Analyse_Kommunernes-kontrol-med-modtagere-af-sociale-ydelser_25012019.pdf.

Elmaghraby, A.S. og M.M. Losavio. »Cyber security challenges in Smart Cities: Safety, security and privacy«. Cairo Journal of Advanced Research 5, nr. 4, 2014, s. 491-497.

Engberg, Morten. »Rekurs og tilsyn« i N. Fenger (red.), Forvaltningsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Evald, Jens. Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg. Kbh: Djøf, 2020.

Evald, Jens. »Retspolitik« i T. Riis og J. Trzakowski (red.), Skriftlig jura – den juridiske fremstilling. København: Ex Tuto Publishing A/S, 2020, s. 139-161.

Evald, Jens og Sten Schaumburg-Müller. Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, København: Jurist- Økonomforbundets Forlag, 2004.

Side 364

Fenger, Niels. »Forarbejders retskildeværdi i EU-retten«. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2014B.293.

Fenger, Niels. »Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?«. Juristen 2015, nr. 5, 2015, s. 168-175.

Fuster, Gloria González. The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, bind 16. Springer International Publishing, 2014.

Gawlik, Lidia. »The Polish power industry in energy transformation process«. Mineral Economics 31, nr. 1, 2018, s. 229-237.

Gellert, Raphael. »Redefining the smart grids’ smartness. Or why it is impossible to adequately address their risks to privacy and data protection if their environmental dimension is overlooked«. Journal of law, information and science 24, nr. 1, 2015, s. 34-55.

Gram-Hanssen, Kirsten og Sarah J. Darby. »»Home is where the smart is«? Evaluating smart home research and approaches against the concept of home«. Energy Research & Social Science 37, 2018, s. 94-101.

Grønnegård Christensen, Jørgen, Jørgen Albæk Jensen, Peter Bjerre Mortensen og Helene Helboe Pedersen. Når embedsmænd lovgiver, Kbh.: Djøf, 2020.

Hamer, Carina Risvig og Rasmus Horskjær Nielsen. »Er lovbemærkningerne til udbudsloven til at stole på?«. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2020B.114.

Hancher, Leigh, Adrien De Hauteclocque og Christopher Jones. EU Energy Law Volume II: EU Competition Law and Energy Markets, 4. udg. Claeys & Casteels, 2016.

Hart, G.W. »Nonintrusive appliance load monitoring«. Proceedings of the IEEE 80, nr. 12, 1992, s. 1870-1891.

Heffron, Raphael J. Energy law: an introduction. Springer, 2014.

Heffron, Raphael J., Darren Mccauley og Benjamin K. Sovacool. »Resolving society’s energy trilemma through the Energy Justice Metric«. Energy policy 87, 2015, s. 168-176.

Heffron, Raphael J., Anita Rønne, Joseph P. Tomain, Adrian Bradbrook og Kim Talus. »A treatise for energy law«. Journal of world energy law & business 11, nr. 1, 2018, s. 34-48.

Heffron, Raphael J. og Kim Talus. »The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift?«. Journal of world energy law & business 9, nr. 3, 2016, s. 189-202.

Hijmans, Hielke. The European Union As Guardian of Internet Privacy: The Story of Art 16 TFEU. Cham: Springer International Publishing AG, 2016.

Hildebrandt, Mireille. Legal protection by design in the smart grid: privacy, data protection & profile transparency. 2013.

Hjerrild, Lisa. »Krav om konsekvensanalyse« i B.O.G. Mortensen (red.), Dansk persondataret. Ex Tuto Publishing, 2020.

Holtermann, Jakob V.H. og Mikael Rask Madsen. »European new legal realism and international law: How to make international law intelligible«. Leiden Journal of International Law 28, nr. 2, 2015, s. 211-230.

Jakobi, Timo, Sameer Patil, Dave Randall, Gunnar Stevens og Volker Wulf. »It is about what they could do with the data: A user perspective on privacy in smart metering«. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 26, nr. 1, 2019, s. 1-44.

Jakobsen, Søren Sandfeld. Informationssikkerhedsret. Kbh.: Ex Tuto Publishing, 2021.

Johnston, Angus og Guy Block. EU Energy Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Side 365

Jones, Christopher og Florian Ermacora. EU Energy Law Volume XII – Electricity Market Design in the European Union – the new legal framework for decarbonising Europe’s Electricity Market, bind XII. Claeys & Casteels Law Publishing, 2020.

Jørgensen, Rikke Frank og Birgitte Kofod Olsen. Eksponeret: grænser for privatliv i en digital tid. København: Gads Forlag, 2018.

Jones, Christopher og William-James Kettlewell. EU Energy Law Volume I – The Internal Energy Market, 5. udg. Claeys & Casteels Law Publishing, 2020.

King, Nancy J. og Pernille Wegener Jessen. »For privacy’s sake: Consumer »opt outs« for smart meters«. Computer Law & Security Review 30, nr. 5, s. 530-539.

King, Nancy J. og Pernille Wegener Jessen. »Smart metering systems and data sharing: why getting a smart meter should also mean getting strong information privacy controls to manage data sharing«. International journal of law and information technology 22, nr. 3, 2014, s. 215-253.

Kjølbro, Jon Fridrik. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: for praktikere, 5. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020.

Klamberg, Mark, Cecilia Magnusson Sjöberg og Sören Öman. »Skydd av personlig integritet och informationsfrihet« i C. Magnusson Sjöberg (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, 2. udg. Lund: Studentlitteratur, 2016.

Kloza, Dariusz, Niels Van Dijk og Paul De Hert. »Assessing the European Approach to Privacy and Data Protection in Smart Grids. Lessons for Emerging Technologies« i F. Skopik og P. Smith (red.), Smart Grid Security: Elsevier Inc, 2015, s. 11-47.

Koops, Bert-Jaap. »The concept of function creep«. Law, Innovation and Technology 13, nr. 1, 2021, s. 29-56.

KMD. »Smart teknologi i danske hjem«, 2020.

Knodt, Michèle, Marc Ringel og Rainer Müller. »‘Harder’ soft governance in the European Energy Union«. Journal of Environmental Policy & Planning 22, nr. 6, 2020, s. 787-800.

Knyrim, Rainer og Gerald Trieb. »Smart metering under EU data protection law«. International Data Privacy Law 1, nr. 2, 2011, s. 121-128.

Koch, Pernille Boye. »Ministerens sandheds- og oplysningspligt – status og nyere fortolkningsbidrag«. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2020B.125.

Kronborg, Annette og Bent Ole Gram Mortensen. »Forskellige typer af lovbestemmelser« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh: Djøf, 2020.

Kuner, Christopher, Lee A. Bygrave og Christopher Docksey. The EU general data protection regulation (GDPR): A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Leal-Arcas, Rafael og Juan Alemany Rios. »The creation of European Energy Union«. European Energy Journal 5, nr. 3, 2015, s. 24-60.

Lenaerts, Koen. »Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights«. European Constitutional Law Review 8, nr. 3, 2012, s. 375-403.

Lynskey, Orla. The foundations of EU data protection law. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Løffler Nielsen, Jesper. IT-retlige metaproblemer: med retsplejen som praktisk studie. København: Jurist- og økonomforbundet, 2017.

Side 366

Løffler Nielsen, Jesper og Anne Larsen. »Persondatarettens legaldefinitioner – »Dataansvarlig«, »databehandler«, »personoplysninger«, »behandling« og »register««. Ugeskrift for Retsvæsen: U 2019B.69.

Løffler Nielsen, Jesper og Helene Arensbak Mørk. »Ansvarlighed og dokumentation« i B.O.G. Mortensen (red.), Dansk persondataret. Ex Tuto Publishing, 2020.

Löfquist, Lars. »Is there a universal human right to electricity?«. The International Journal of Human Rights 24, nr. 6, 2020, s. 711-723.

Malgieri, Gianclaudio og Paul De Hert. »European Human Rights, Criminal Surveillance, and Intelligence Surveillance: Towards »Good Enough« Oversight, Preferably but Not Necessarily by Judges« i D. Gray og S.E. Henderson (red.), The Cambridge Handbook of Surveillance Law. Cambridge University Press, 2017, s. 509-532.

Mccauley, Darren og Raphael Heffron. »Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice«. Energy Policy 119, 2018.

Mccauley, Darren, Raphael Heffron, Hannes Stephan og Kirsten Elizabeth Harrison Jenkins. »Advancing energy justice – the triumvirate of tenets«. International Energy Law Review 32, nr. 3, 2013, s. 107-116.

Milčiuvienė, Saulė, Kiršienė, Enrique Doheijo, Rolandas Urbonas og Milčius. »The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory«. Sustainability 11, 2019, s. 5286.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Databehandling og udveksling af persondata fra forsyningsvirksomheder« i R. Gottrup og B.O.G. Mortensen (red.), Nye tendenser i nordisk kommunalretsforskning: Djøf Forlag, 2019.

Mortensen, Bent Ole Gram. Elforsyning: Afvejning af hensyn til en sektor på vej mod det indre marked. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 1998.

Mortensen, Bent Ole Gram. Elforsyningsloven: med kommentarer, 2. udg. Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Fra erhvervs- til forretningshemmeligheder« i T. Iversen, S. Karstoft og L.H.G. Madsen (red.), Festskrift til Bent Iversen. Djøf Forlag, 2019, s. 347-358.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Fra registerlov til databeskyttelsesforordning« i B.O.G. Mortensen (red.), Dansk Persondataret. København: Ex Tuto Publishing, 2020, s. 3-17.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Informationssikkerhedsret på elforsyningsområdet« i S.S. Jakobsen (red.), Informationssikkerhedsret. København: Ex Tuto, 2021.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Liberaliserede sektorer« i P. Wegener Jessen, B.O.G. Mortensen, M. Steinicke og K. Engsig Sørensen (red.), Regulering af konkurrence i EU, 4. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Mortensen, Bent Ole Gram. »Princippet om formålsbestemthed« i S.H. Mørup, H.B. Madsen og M.H. Jensen (red.), Festskrift til Karsten Revsbech. Djøf Forlag, 2020, s. 185-199.

Mortensen, Bent Ole Gram og Christian Frier. »Standarder som retskilde« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh: Djøf, 2020.

Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke. Dansk markedsret, 5. udg. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2018.

Side 367

Motzfeldt, Hanne Marie. God databehandlingsskik: udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Munk-Hansen, Carsten. Retsvidenskabsteori, 2. udg. København: Djøf, 2018.

Mylrea, Michael. »Smart energy-internet-of-things opportunities require smart treatment of legal, privacy and cybersecurity challenges«. The Journal of World Energy Law & Business 10, nr. 2, 2017, s. 147-158.

Møller, Jens. »§ 72« i H. Zahle (red.), Grundloven – Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Mørup, Søren Højgaard. »Andre almindelige retsgrundsætninger om afgørelsers indhold« i N. Fenger (red.), Forvaltningsret. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2018, s. 355-380.

Mørup, Søren Højgaard. »Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning« i N. Fenger (red.), Forvaltningsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen. EU-ret, 8. udg. København: Karnov Group Denmark A/S, 2020.

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen. European Legal Method – towards a new European Legal Realism. København: Djøf Publishing, 2013.

Nielsen, Kristian Korfits og Anders Lotterup. Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – med kommentarer, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020.

Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. »Præjudikat eller ikke præjudikat: Chartrets retsvirkning i dansk ret efter EU-Domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen«. Tidsskrift for Rettsvitenskap 130, nr. 2-3, 2017, s. 218-246.

Næsborg-Andersen, Ayo. »De overordnede principper for databehandling« i B.O.G. Mortensen (red.), Dansk persondataret: Ex Tuto Publishing, 2020.

Næsborg-Andersen, Ayo og Lisa Hjerrild. »Juridisk metode anvendt på persondataretten« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh.: Djøf, 2020.

Olesen, Helene og Peter Keiding. Online-artikel i Fagbladet 3F: »Dyneløfteri: Regeringen vil overvåge lediges elforbrug«. https://fagbladet3f.dk/artikel/regeringen-vil-overvaage-lediges-elforbrug

Olsen, Birgitte Egelund. »EU-rettens forrang« i K. Engsig Sørensen og B. Egelund Olsen (red.), EU-retten i Danmark. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Olsen, Birgitte Kofod. Identifikationsteknologi og individbeskyttelse: En øvelse i juridisk teknologivurdering. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundet, 1998.

Olsen, Birgitte Kofod. »Den Smarte By Kigger Med« i R.F. Jørgensen og B.K. Olsen (red.), Eksponeret: grænser for privatliv i en digital tid. København: Gads Forlag, 2018.

Olsen, Ole Jess, Peter Fristrup, Jesper Munksgaard og Klaus Skytte. Konkurrence i elsektoren? Kbh.: Jurist- og Økonomforbundet, 2000.

Olsen, Ole Jess og Carsten Smidt. »Hvad er et naturligt monopol, hvorfor og hvordan skal det reguleres?«. Samfundsøkonomen, nr. 1, 2012, 2012.

Pearson, Ivan. »The role of consumers and innovation« i C. Jones og F. Ermacora (red.), EU Energy Law Volume XII – Electricity Market Design in the European Union – the new legal framework for decarbonising Europe’s Electricity Market: Claeys & Casteels, 2020.

Side 368

Peers, Steve, Tamara K. Hervey, Jeff Kenner og Angela Ward. The EU Charter of Fundamental Rights: a commentary. Oxford: Hart Publishing, 2014.

Ringel, Marc og Michèle Knodt. »The governance of the European Energy Union: Efficiency, effectiveness and acceptance of the Winter Package 2016«. Energy Policy 112, 2018, s. 209-220.

Roeben, Volker. Towards a European Energy Union: European Energy Strategy in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Roggenkamp, Martha Margrethe, Anita Rønne, Catherine Redgwell og Iñigo Del Guayo. Energy Law in Europe: National, EU and International Regulation, 3. udg. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Ross, Alf og Jakob V H. Holtermann. Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi, 2. udg. Kbh: Hans Reitzel, 2013.

Rytter, Jens Elo. Individets grundlæggende rettigheder, 4. udg. København: Karnov Group Denmark A/S, 2021.

Rønne, Anita. »Energiens vej fra et nationalt anliggende til et europæisk« i T. Baumbach og P. Blume (red.), Retskildernes kamp: forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret. Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Rønne, Anita. »Smart cities and smart regulation: Accelerating innovative renewable technologies in energy systems to mitigate climate change« i A. Rønne og H. Stevnsborg (red.), Ret Smart – om smart teknologi og regulering, 2018.

Rønne, Anita. »Vedvarende Energi« i E.M. Basse (red.), Miljøretten Bind 6 – Energi og Klima. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Sabherwal, Anandita, Matthew T Ballew, Sander Van Der Linden, Abel Gustafson, Matthew H Goldberg, Edward W Maibach, John E Kotcher, Janet K Swim, Seth A Rosenthal og Anthony Leiserowitz. »The Greta Thunberg Effect: Familiarity with Greta Thunberg predicts intentions to engage in climate activism in the United States«. Journal of Applied Social Psychology 51, nr. 4, 2021, s. 321-333.

Schartum, Dag Wiese. »Making privacy by design operative«. International journal of law and information technology 24, nr. 2, 2016, s. 151-175.

Schartum, Dag Wiese og Lee A. Bygrave. Personvern i informasjonssamfunnet: En innføring i vern av personopplysninger, 3. udg. Bergen: Fagbokforlaget, 2016.

Schaumburg-Müller, Sten. »Borgerlig privathed i en digitaliseret verden«. Retfærd 39, nr. 1/152, 2016, s. 19-37.

Schaumburg-Müller, Sten. »Juridisk Metode« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh: Djøf, 2020, s. 19-92.

Schaumburg-Müller, Sten. »Oplysningskategorier og behandlingsbetingelser« i B.O.G. Mortensen (red.), Dansk persondataret. Ex Tuto Publishing, 2020.

Schaumburg-Müller, Sten og Bodil Selmer. Retlig mangfoldighed: en fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2003.

Schaumburg-Müller, Sten og Bjarke Viskum. »Retspolitik og metode« i C.R. Hamer og S. Schaumburg-Müller (red.), Juraens verden: metoder, retskilder og discipliner. Kbh: Djøf, 2020.

Skopik, Florian og Paul Smith. Smart Grid Security, Syngress, 2015.

Sovacool, Benjamin K, Raphael J Heffron, Darren Mccauley og Andreas Goldthau. »Energy decisions reframed as justice and ethical concerns«. Nature Energy 1, nr. 5, 2016, s. 1-6.

Side 369

Storgaard, Louise Halleskov. »Det komplicerede forhold mellem EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og EMRK« i E. Ersbøll (red.), EU’s Charter: i et menneskeretligt krydsfelt. Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, s. 55-98.

Sørensen, Karsten Engsig. »Pligten til EU-konform fortolkning« i K. Engsig Sørensen og B. Egelund Olsen (red.), EU-retten i Danmark, Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Sørensen, Karsten Engsig og Jens Hartig Danielsen. EU-Retten, 7. rev. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019.

Talus, Kim. »Decades of EU energy policy: towards politically driven markets«. The Journal of World Energy Law & Business 10, nr. 5, 2017, s. 380-388.

Tranberg, Charlotte Bagger. Nødvendig behandling af personoplysninger. København: Forlaget Thomson, 2007.

Tvarnø, Christina D. og Ruth Nielsen. Retskilder og retsteorier, 5. rev. udg. København: Jurist- og Økonomforbundet, 2017.

Udsen, Henrik. IT-ret, 4. udg. Kbh: Ex Tuto, 2019.

Vang, Morten Rosted. »Har du husket at låse døren til internettet?« i R.F. Jørgensen og B.K. Olsen (red.), Eksponeret: grænser for privatliv i en digital tid. København: Gads Forlag, 2018, s. 169-183.

»Watt’s up at Home? Smart Meter Data Analytics from a Consumer-Centric Perspective«. Energies 14, nr. 3, 2021.

Wistoft, Birgitte, F. Petersen, H.M. Hansen, Elmuseet og Danske Elværkers Forening. Elektricitetens aarhundrede: dansk elforsynings historie bind 1: 1891-1940. København: Danske Elværkers Forening, 1991.

Wistoft, Birgitte, J. Thorndahl, F. Petersen og Danske Elværkers Forening. Elektricitetens Aarhundrede: dansk elforsynings historie bind 2: 1940-1991. København: Danske Elværkers Forening, 1992.

Woerdman, Edwin, Martha Roggenkamp og Marijn Holwerda. Essential EU climate law. Edward Elgar Publishing, 2015.

Zahle, Henrik. Dansk Forfatningsret 3, 3. udg. København: Christian Ejlers Forlag, 2003.

Zhang, Yang, Tao Huang og Ettore Francesco Bompard. »Big data analytics in smart grids: a review«. Energy Informatics 1, nr. 1, 2018.

Zillman, Donald N., Lee Godden, Leroy Paddock og Martha M. Roggenkamp. Innovation in energy law and technology: dynamic solutions for energy transitions. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Zuboff, Shoshana. Overvågningskapitalismens Tidsalder – kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje, Informations Forlag, 2019.

Side 370

  • Luk
  • Udvid

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet