Forord til 1. udgave

Denne bog er baseret på Mogens Koktvedgaards Lærebog i Konkurrenceret, der senest udkom i en 6. udgave i 2005 ved Caroline Heide-Jørgensen. I forhold til Lærebog i Konkurrenceret er der foretaget en del ændringer i den skrevne tekst, mens der alene er foretaget mindre strukturelle ændringer. Den foreliggende Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret er derfor i meget vidt omfang en videreførelse af Koktvedgaards Lærebog i Konkurrenceret, uanset de ændringer og opdateringer, der er foretaget med nærværende lærebog.

Det er efter aftale med Mogens Koktvedgaard, at alene jeg står som forfatter af denne bog. Bogen har også fået en ny titel, der korrelerer med fagets nutidige betegnelse ved jurastudiet på Københavns Universitet. Uanset ændringer i tekst og titel er formålet med bogen fortsat at tjene som lærebog ved kursusfagsundervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved jurastudiet på Københavns Universitet.

Bogen er søgt ført ajour indtil 1. juli 2008.

København, august 2008

Caroline Heide-Jørgensen

Side 17

  • Luk
  • Udvid