Forord til 3. udgave

Denne tredje udgave af Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret er

baseret på de tidligere udgaver af bogen.

Der er foretaget en del ændringer og opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt.

Bogen er søgt ført ajour til 1. juli 2017.

København, august 2017

Caroline Heide-Jørgensen

Side 15

  • Luk
  • Udvid