Social retfærdighed (1. udg.)

Udkast til en retslære for socialt arbejde

Forfatter:
Peter Høilund
Search for other papers by Peter Høilund in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

I denne afhandling flyder mine interesser gennem mange år sammen. Jeg søger at anvende juridiske, socialfilosofiske og retssociologiske tilgange i en analyse af førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Hermed viderefører jeg det arbejde, som jeg påbegyndte i begyndelsen af 1990erne og som resulterede i bøgerne Retsanvendelsens etik fra 1995 og Socialretsfilosofi fra 2000. Særlig betydning har et af Socialministeriet finansieret projekt – Anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i det sociale arbejde med de svagest stillede – haft, som jeg gennemførte i perioden 2001 – 2004, sammen med min kollega Søren Juul. Dette projekt førte bl.a. til omfattende studier af den nyeste teori fra Frankfurterskolen og et afklarende empirisk studie i to kommuner. Resultatet er publiceret med bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde i april 2005.

  • Luk
  • Udvid