Offentlige tjenester – mellom stat, samfunn og marked. Noen trekk ved europeiseringen av nordisk forvaltningsrett
Gratis adgang
  • Luk
  • Udvid