Forvaltningsretlige perspektiver (1. udg.)

Forfattere:
Carsten Henrichsen
Search for other papers by Carsten Henrichsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Steen Rønsholt
Search for other papers by Steen Rønsholt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Formålet med denne antologi er at opfange nogle af de udfordringer, som den almindelige forvaltningsret står overfor, og at give et bidrag til udviklingen af egnede koncepter og grundbegreber for en moderne forvaltningsret som middel til forståelse af retsudviklingen på konkrete retsområder og som inspiration til retspolitiske overvejelser med hensyn til den almindelige forvaltningsrets udvikling.

  • Luk
  • Udvid