Domme og ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret (1. udg.)

Forfattere:
Anders Valentiner-Branth
Search for other papers by Anders Valentiner-Branth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Egil Husum
Search for other papers by Egil Husum in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Line Markert
Search for other papers by Line Markert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Denne bog er primært udarbejdet med henblik på undervisningen i forvaltningsret på Københavns Universitet. Sigtet med bogen er at give de studerende – og andre med interesse for forvaltningsretlige spørgsmål – et godt og sikkert overblik over domstolenes og ombudsmandens bedømmelse af forvaltningsretlige spørgsmål.

  • Luk
  • Udvid