Forord

1. udgaven af nærværende bog udkom i 2020 og udgjorde en kommentar til hvidvaskloven (lov nr. 651 af 8. juni 2017) som den så ud efter ikrafttrædelsen af lov nr. 553 af 7. maj 2019, hvilket skete d. 10. januar 2020. Der er siden sket en række ændringer til hovedloven, hvorfor der har været behov for en ajourføring af lovkommentaren med de nye bestemmelser og praksis.

Der kan henvises til lov nr. 1940 af 15. december 2020, hvor der bl.a. blev indført en mulighed for påbud om stop for nye kundeforhold, en skærpelse af strafansvaret og en forlængelse af den strafferetlige forældelsesfrist for grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. Yderligere kan der henvises til lov nr. 1155 og 1163 af 8. juni 2021, hvorefter bl.a. kundekendskabsprocedurerne blev skærpet. Senest er der sket ændringer som følge af LFF nr. 12 og 14 begge af 6. oktober 2021.

Det afspejles tydeligt i mængden af ændringslove og praksis fra f.eks. Finanstilsynet, at der fortsat er behov for en tæt regulering af hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Der kan f.eks. henvises til de nyligt fremkomne Pandora Papers, der understøtter behovet for tilsyn og mulighed for sanktioner inden for nærværende område.

Vi vil særligt takke cand.jur. Sofie Lilmose Bech, stud.jur. Simone Juul Andersen og stud.jur. Mads Vejen Stilling for deres meget store arbejde under udarbejdelsen af 2. udgave af lovkommentaren.

Fremstillingen er ajourført pr. oktober 2021.

Hans Fogtdal, Peter Schradieck & Peter Bang.

Side 33

  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer