Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1983.1105 V 762, 763

U 1994.62 H 449

U 2001.578 H 764

U 2001.777 H 761

U 2005.2290 V 760, 795

U 2009.1453 H 196

U 2009.2619 V 204, 794

U 2011.29 V 203

U 2011.1943 H 402

U 2012.1362 Ø 762

U 2012.3368 H 775

U 2012.3395 H 760, 795

U 2013.1872 Ø 245, 291, 593, 594

U 2014.1150 H 769

U 2014.2075 H 760, 795

U 2014.3017 V 196

U 2015.289 Ø 186, 670

U 2018.1608 V 593, 671

U 2019.793 Ø 204

U 2019.2445 H 202, 266

U 2020.1638 Ø 201

U 2021.3543 Ø 783

Tidsskrift for Kriminalret

TfK 2009.436/1 196

TfK 2009.779 V 204

TfK 2010.1066 V 203

TfK 2011.772 760, 795

TfK 2013.506/1 Ø 245, 291, 594

TfK 2013.819 Ø 186, 670

TfK 2014.886 V 196

TfK 2015.42/1 186

TfK 2015.731 Ø 795

TfK 2015.1110 Ø 266, 789

TfK 2016.1025 Ø 197

TfK 2016.358 V 266

TfK 2016.385 V 201

TfK 2017.269 Ø 186, 262

TfK 2019.251/1 204

TfK 2019.797 Ø 670

TfK 2019.849/1 202

TfK 2019.1323 Ø 392

TfK 2020.581/1 Ø 201

TfK 2021.727 Ø 782

Finanstilsynet

Finanstilsynets afgørelse af 24. maj 2004 129

Finanstilsynets afgørelse af 26. oktober 2004 538

Finanstilsynets afgørelse af 11. april 2008 377

Finanstilsynets afgørelse af 23. april 2008 365

Finanstilsynets afgørelse af 19. maj 2008 277

Finanstilsynets afgørelse af 17. september 2009 282

Finanstilsynets afgørelse af 5. juli 2010 227

Finanstilsynets afgørelse af 22. september 2011 291

Finanstilsynets afgørelse af den 19. december 2011 366

Finanstilsynets afgørelse af den 15. juni 2012 359

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 279

Finanstilsynets beslutning af 29. januar 2014 588

Finanstilsynets afgørelse af 24. august 2015 246

Finanstilsynets afgørelse af 21. marts 2016 165

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danske Bank af 21. marts 2016 450

Side 863

Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 448

Finanstilsynets politianmeldelse af 23. august 2018 333

Finanstilsynets afgørelse af 26. oktober 2018 524

Finanstilsynets anmodning af 19. februar 2020 291, 333

Finanstilsynets anmodning af 27. februar 2020 291, 292, 333, 502

Landsret

Østre Landsrets dom af 31. maj 2013 669

Østre Landsrets dom af 20. maj 2015 246, 273

Østre Landsrets dom af 21. august 2015 245

Østre Landsrets dom af 26. februar 2017 267

Østre Landsrets dom af 5. maj 2021 782

Østre Landsrets dom af 7. maj 2021 783

Byret

Københavns Byrets dom af 19. november 2012 402

Københavns Byrets dom af 18. marts 2013 682

Retten på Frederiksbergs dom af 15. oktober 2013 669

Retten på Frederiksbergs dom af 20. januar 2014 306

Københavns Byrets dom af 3. september 2014 682

Retten på Frederiksbergs dom af 3. november 2014 679

Københavns Byrets dom af 28. april 2015 409

Hjørring Rets dom af 9. april 2019 217

Københavns Byrets dom af 4. juni 2020 (SS 94-15498/2020) 782

Københavns Byrets dom af 4. juni 2020 (SS 94-15499/2020) 782

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 29. oktober 2013 294

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 1. december 2015 438

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. august 2016 305

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. januar 2017 392

Statadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

SØIK’s bødeforelæg af 2011 345

SØIKs bødeforelæg af 27. januar 2012 396

SØIKs bødeforelæg af 10. april 2013 502

SØIKs bødeforelæg af 10. oktober 2013 397

SØIKs bødeforelæg af 27. august 2014 246, 252

SØIKs bødeforelæg af 16. september 2014 612

SØIKs bødeforelæg af 21. december 2017 290

Advokatnævnets afgørelser

ANK’s afgørelse af 29. september 2020 (sagsnr. 2020-919/HLR) 703

ANK’s afgørelse af 30. juni 2021 (sagsnr. 2020-3457) 702

ANK’s afgørelse af 30. juni 2021 (sagsnr. 2020-3757) 702

EU-Domstolen

Sag 283/81, Cilfit 106

Sag C-7/11 449

Side 864

  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer