Forside og kolofon

article image

Mads Møller Mogensen & Poul Erik Lytken

Konkursskatteloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2022 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Lithuania 2022

ISBN 978-87-574-4318-9

E-bog ISBN 978-87-7198-652-5

  • Luk
  • Udvid