Doms- og afgørelsesregister
Gratis adgang

Doms- og afgørelsesregister

Civilretsdirektoratet

J. nr. 1993-741-12838 112

J. nr. 1998-410-1715 45

J. nr. 1998-410-363 112

J. nr. 1998-411-263 141

J. nr. 03-410-01732 45

J. nr. 05-410-14492 65

Civilstyrelsen

J. nr. 1993-741-10790 86

J. nr. 1998-410-10584 65

J. nr. 03-410-03375 220ff

J. nr. 03-410-01715 46

J. nr. 03-410-01732 45

J. nr. 03-410-01770 52 ff, 60f

J. nr. 03-410-04275/13 46

J. nr. 03-410-04691 91

J. nr. 03-410-04727 149

J. nr. 03-410-05263 146

J. nr. 03-410-07213 149

J. nr. 03-410-07231 148

J. nr. 03-410-07820 149

J. nr. 03-410-10350 149

J. nr. 03-410-12964 120

J. nr. 03-410-13338 149

J. nr. 04-410-14328 85

J. nr. 04-410-14328/2 85

J. nr. 04-410-14328/3 219

J. nr. 04-410-14328/3 219f

J. nr. 05-410-14492 65

Brev af 17. juli 2006 217

Brev af 4. september 2006 217

J. nr. 11-410-16557 82, 84

J. nr. 11-410-16560 218f

J. nr. 11-410-16818 19, 22

J. nr. 13-410-17406 149

J. nr. 16-14-18119 217f

J. nr. 17-410-18457 149

J. nr. 17-410-18465 149

J. nr. 17-41200249 77

Afgørelse af 8. marts 2017 83

J. nr. 18-410-18606 149

J. nr. 18-412-00326 146

Kendelse nr. 11111 af 19. oktober 1993 31

Erhvervsankenævnet

J. nr. 2015-14293 24, 180, 182, 184

J. nr. 2016-5114 25

J. nr. 2016-12324 182

J. nr. 17-00133 87ff

J. nr. 17/00276 25f

J. nr. 17/01400 24, 26f

J. nr. 17/01821 144, 149, 182, 188

Erhvervsstyrelsen

Afgørelse af 31. august 2020 52

Sag nr. BH-ACTIVE.FID480045 99

Sag nr. X-19-DC-89-BR 102, 107

Sag nr. X-20-CS-93-SN 100

Sag nr. X-20-DE-00-QS 100

Sag nr. X18-AU-45-UH/SJV 147

Sag nr. X19-BG-37-ZF 170

Sag nr. X19-DS-59-UU 112

Sag nr. X20-AK-73-KZ 91

Sag nr. X20-AU-21-GK 109

Sag nr. X20-BH-38-MA 108

Sag nr. X20-DF-31-GW 108

Sag nr. X20-DU-88-HJ 101

Sag nr. X20-FA-92-NS 111

Ligebehandlingsnævnet

Kendelse nr. 9034 106

Kendelse nr. 9564 105

Side 253

EU-ret

Sag C-589/13, F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, EU:C:2015:612 113

Ugeskrift for Retsvæsen

TfS 2012.457 105

U 1930.398 H 85

U 1935.445 H (Nebbehusgaard-sagen) 209, 215, 216, 229

U 1967.22 H 228

U 1971.299 H 228

U 1980.520 H 34, 229

U 1985.973 Ø 40

U 1991.819 H 41

U 1996.1393 V 18, 97

U 1996.1599 H 85

U 1999.213 H 68

U 2004.2661 H 229

U 2008.1324 V 22

U 2014.1101 H 27, 125

U 2014.3514 H 22, 28, 63

U 2019.138 83

U 2019.2657 H 23, 50, 60, 67, 77, 79, 80f, 88, 113f

U 2016.1 SH 125f

Vestre Landsrets dom af 28. marts 1990 41

Østre Landsrets dom af 24. oktober 1986 (utrykt) 40

Justitsministeriet

Skrivelse af 29. januar 1858 71

Skrivelse af 6. november 1958 72

J.nr. 1981-44002-55 39

J.nr. L.A.1983-45002-3 209, 226

Side 254

  • Luk
  • Udvid