Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1935.532 H 87

U 1954.129 V 146

U 1959.332/1 H 50

U 1965.223 H 148

U 1968.152 V 147

U 1968.656 Ø 145

U 1971.10 H 132

U 1973.848 V 155

U 1975.14 H 151

U 1979.912 V 18

U 1982.337 H 142

U 1984.81 H 149

U 1984.958 H 148

U 1985.106 H 148

U 1985.347 H 149

U 1985.500 H 148

U 1985.953/1 V 158

U 1986.383 V 73

U 1986.518 H 134

U 1987.622 H 148

U 1987.632 H 157

U 1988.385 V 134

U 1989.399 H 22

U 1989.800 H 115

U 1990.925 H 141

U 1991.255 H 136

U 1993.60 H 157

U 1993.512 V 181

U 1995.775 V 145, 146

U 1996.177 Ø 120

U 1996.200 Ø 49, 58

U 1996.352 Ø 180

U 1996.704 V 147

U 1996.834 Ø 144

U 1996.1210 H 142, 148

U 1996.1427 Ø 183

U 1996.1496 V 71

U 1997.336 V 51

U 1997.617 V 113

U 1998.291 H 74

U 1998.384 Ø 54

U 1998.628 H 130

U 1998.1193 V 134

U 1998.1317 H 124

U 1999.699 V 119

U 1999.1015 H 147

U 1999.1731 H 134

U 2000.1309 H 182

U 2000.2309 V 98

U 2000.2476 H 71

U 2001.595 H 142

U 2001.2435 Ø 141

U 2002.340 H 99, 112

U 2002.468 Ø 63

U 2002.774 H 112

U 2002.2295 V 48

U 2003.292 H 179

U 2003.508 Ø 132

U 2003.1029 H 48

U 2003.1461 Ø 135

U 2003.2031 H 107

U 2004.962 Ø 187

U 2004.1047 H 147, 148

U 2004.1054 H 179

U 2004.2191 V 118

U 2004.2418 H 112

U 2004.2488 H 148

U 2004.2488 V 148

U 2004.2814 V 145

U 2005.27 V 147

U 2005.383 H 59

U 2005.420 V 152

U 2005.487/2 Ø 183

U 2005.753 H 179

Side 197

U 2005.810 Ø 179

U 2005.844 Ø 183

U 2005.1004 H 142, 181

U 2005.1418 Ø 117

U 2005.2436 H 139

U 2006.1361 Ø 134

U 2006.1967 Ø 188

U 2006.2814 Ø 178

U 2006.3186 Ø 117

U 2007.1878 H 132

U 2007.2008 Ø 121

U 2007.2350 H 84, 85

U 2008.1587 H 92

U 2008.2353 Ø 29

U 2009.941 H 124, 184

U 2010.81 V 53

U 2010.82 V 155

U 2010.590 Ø 148

U 2010.615 Ø 90

U 2010.1263 Ø 82

U 2011.1473 V 155

U 2011.2623 H 112

U 2011.2643 H 27

U 2011.2871 Ø 125

U 2011.2892 H 152

U 2011.3380 H 87

U 2012.585 H 177, 186

U 2012.2225 Ø 98

U 2012.2271 H 27

U 2012.2310 H 107

U 2012.2361 H 35

U 2012.2510 Ø 189

U 2012.2614 H 67

U 2013.357 Ø 82

U 2013.818 H 112

U 2013.2318 H 157

U 2013.2544 Ø 26

U 2014.42 Ø 82

U 2014.259 Ø 58

U 2014.114 H 22, 31

U 2014.1044 Ø 82

U 2014.1080 H 93, 99

U 2014.1815 H 87

U 2014.2337 H 137, 155

U 2015.1469 Ø 99

U 2015.2843 H 84

U 2015.3028 V 139

U 2015.3263 H 84

U 2016.136 H 114

U 2016.149 H 138

U 2016.864 H 61, 62, 174

U 2016.1236 H 123

U 2016.2191 Ø 62

U 2016.2273 V 171

U 2016.2461 H 84

U 2016.2752 H 35

U 2016.2838 H 185

U 2016.3290 H 86

U 2016.3699 H 57

U 2017.35 H 168

U 2017.180 Ø 120

U 2017.257 H 119

U 2017.261 H 185

U 2017.273 H 87

U 2017.816 H 144

U 2017.1080 Ø 138

U 2017.3146 Ø 141

U 2018.131 H 45

U 2018.397 Ø 56

U 2018.769 H 180

U 2018.1169 H 93, 99

U 2018.1861 Ø 82

U 2018.1874 V 148

U 2018.2206 H 139

U 2018.3745 H 18, 181

U 2019.1262 Ø 157

U 2019.1266 Ø 180

U 2019.1304 H 77

U 2019.1415 H 16

U 2019.1858 H 59

U 2019.2526 V 78, 173

U 2019.2782 H 33

U 2019.2805 Ø 118

U 2019.2824 Ø 138

U 2019.2919 Ø 145

U 2020.32 H 136

U 2020.342 V 190

U 2020.925/2 H 112

U 2020.1107 H 146

U 2020.1111 Ø 89

U 2020.1339 H 179, 180

U 2020.2963 H 88

Side 198

U 2020.3115 V 78

U 2020.3375 Ø 47

U 2020.3699 H 27, 83

U 2020.3762 Ø 171

U 2020.4072 H 18, 35, 158

U 2021.49 H 136

U 2021.131 Ø 37, 69, 84

U 2021.137 Ø 87

U 2021.257 Ø 73

U 2021.562 H 83

U 2021.1725 Ø 153

U 2021.2868 H 61, 148, 154, 174

U 2021.3251 Ø 148

U 2021.4250 H 187

Tidsskrift for Kriminalret

TfK 2000.318 V 133, 186

TfK 2000.327 Ø 83

TfK 2001.197 183

TfK 2002.259 V 134

TfK 2002.292 Ø 142

TfK 2003.458 V 147, 149

TfK 2003.648 96

TfK 2004.417 V 139

TfK 2005.160 V 120

TfK 2005.439 22

TfK 2005.637 V 155

TfK 2006.26 V 178

TfK 2006.391 V 151

TfK 2006.721 V 64

TfK 2007.350 V 63

TfK 2007.491 Ø 64

TfK 2008.70 V 132, 163

TfK 2008.341 Ø 182

TfK 2008.691 V 18, 163

TfK 2008.807 V 118

TfK 2009.459 V 181

TfK 2010.404 V 85

TfK 2011.60 Ø 161

TfK 2011.216 V 175

TfK 2011.659 Ø 83

TfK 2011.982 V 141

TfK 2012.62 V 181

TfK 2012.177/2 V 179

TfK 2012.646 Ø 79

TfK 2012.843 V 148

TfK 2013.396/2 V 136, 138

TfK 2014.63 V 49

TfK 2014.354 V 18

TfK 2014.566 V 143

TfK 2014.985 V 18, 181

TfK 2015.358 V 142

TfK 2015.1151/1 DSK 22

TfK 2016.103 V 99

TfK 2016.460 V 162

TfK 2016.592/2 Ø 175

TfK 2016.612 V 117

TfK 2016.939 V 173

TfK 2016.1440 Ø 171

TfK 2017.3 49

TfK 2017.104 Ø 141

TfK 2017.131 V 62, 174

TfK 2017.269 Ø 115

TfK 2017.287 Ø 48

TfK 2017.350 Ø 188

TfK 2017.953 V 173

TfK 2017.1118 64

TfK 2018.1 49, 173, 184

TfK 2018.2 184

TfK 2018.57 V 175

TfK 2018.315 V 128

TfK 2018.771 V 180

TfK 2018.814 56

TfK 2018.890 Ø 156

TfK 2018.981 Ø 79

TfK 2018.1254 Ø 173, 179

TfK 2018.1297 18

TfK 2018.1343/2 V 120

TfK 2018.1396 V 156

TfK 2019.309 Ø 171

TfK 2019.324 Ø 174

TfK 2019.332 Ø 76

TfK 2019.1089/2 Ø 176

TfK 2019.1197 V 147, 149, 182

TfK 2019.1300 V 177

TfK 2020.323 V 119, 121

TfK 2020.364 V 177

TfK 2020.660/2 V 177

TfK 2020.835/2 V 18, 78

TfK 2020.871 Ø 28

TfK 2020.940 V 29

Side 199

TfK 2020.955 V 29

TfK 2020.1015 Ø 86

TfK 2020.1048 V 162, 173

TfK 2020.1089 86

TfK 2020.1130 Ø 86

TfK 2020.1149 V 157

TfK 2020.1189 Ø 83

TfK 2020.1191 V 76

TfK 2020.1192 V 74

TfK 2021.24 Ø 114

TfK 2021.83 Ø 153, 154

TfK 2021.103 V 186

TfK 2021.231/1 DSK 22

TfK 2021.292 Ø 50, 145, 190

TfK 2021.298 Ø 167

TfK 2021.340 Ø 177

TfK 2021.418 V 42

TfK 2021.597 Ø 157, 159

TfK 2021.701 Ø 16

TfK 2021.780/2 Ø 164, 172

Rigsretten

 •  Rigsrettens kendelse af 15. september 2021 172
 •  Utrykte domme og kendelser
 •  Næstved Rets dom af 3. april 2013 (SS 3124/2012) 161
 •  Byrettens dom af 6. december 2019 27
 •  Højesterets kendelse af 27. maj 2021, i sag 4/2021 154

EU-Domstolen

C-612/15 (Kolev m.fl.) 57

C-509/18, dom af 27. maj 2019 103

Menneskerettighedsdomstolen

 •  Abdullayev v. Azerbaijan (app.no. 6005/08), dom af 7. marts 2019 164
 •  Akbay and Others v. Germany (app.no. 40495/15), dom af 15. oktober 2020 92
 •  Ali Riza and Others v. Turkey (app.no. 30226/10), dom af 28. januar 2020 19
 •  Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom (app.no. 26766/05), Grand Chambers dom af 15. december 2011 177, 182
 •  Allan v. UK (app.no. 48539/99), dom af 5. november 2002 53
 •  Ayetullah v. Turkey (app.no. 29084/07), dom af 27. oktober 2020 165, 172
 •  Bátěk and Others v. the Czech Republic (app.no. 54146/09), dom af 12. januar 2017 182
 •  Beizaras and Levickas v. Lithuania (app.no. 41288/15), dom af 14. januar 2020 43
 •  Cwik v. Poland (app.no. 31454/10), dom af 5. november 2020 34, 189
 •  de Castro v. Portugal (app.no. 25829/94), dom af 9. juni 2008 92
 •  Dickson v. the United Kingdom (app.no. 44362/04), dom af 4. december 2007 34
 •  Gäfgen v. Germany (app.no. 22978/05), dom af 1. juni 2010 189
 •  Hauschildt v. Denmark (app.no. 10486/83), dom af 24. maj 1989 34
 • I A. v. France (app.no. 28213/95), dom af 23. september 1998 89
 • I.S v. Switzerland (app.no. 60202/15), dom af 6. oktober 2020 82
 •  Ibrahim and Others v. the United Kingdom (app.no. 50541/08), Grand Chambers dom af 13. september 2016 163
 •  John Murray v. the United Kingdom (app.no. 18731/91), Grand Chambers dom af 8. februar 1996 166, 168
 •  Laukkanen and Manninen v. Finland (app.no. 50230/99), dom af 3. februar 2004 172
 •  Luka v. Romania (app.no. 34197/02), dom af 21. juli 2009 30
 • M.C v. Bulgaria (app. No. 39272/98), dom af 4. december 2003 44
 •  Mills v. Ireland (app.no. 50468/16), afgørelse af 2. november 2017 93
 •  Mirgadirov v. Azerbaijan and Turkey (app.no. 62775/14), dom af 17. september 2020 83
 •  Side 200
 •  Murtazaliyeva v. Russia (app.no. 36658/05), Grand Chambers dom af 18. december 2018 163
 • N.K v. Germany (app.no. 59549/12), dom af 26. juli 2018 182
 •  Pereira Henriques v. Luxembourg (app.no. 60255/00), dom af 9. maj 2006 44
 •  Sabuncu and Others v. Turkey (app.no. 23199/17), dom af 10. november 2020 83
 •  Telfner v. Austria (app.no. 33501/96), dom af 20. juni 2001 168
 •  Vasileva v. Denmark (app.no. 52792/99), dom af 25. september 2003 34, 81
 •  Yasar Kemal Gökceli v. Turkey (app.no. 27215/95), dom af 4. marts 2003 24
 •  Zschüschen v. Belgium (app.no. 23572/07), afgørelse af 2. maj 2017 167
 •  Side 201
 • Luk
 • Udvid