Forside og kolofon

article image

Side 14. udgave

Niels Fenger

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

4. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2021

ISBN 978-87-574-5017-0

ebog ISBN 978-87-7198-641-9

  • Luk
  • Udvid