Stikordsregister

A

 •  absolut forholdsmæssighedstest 49
 •  aktindsigt 2, 10, 23, 25 ff. 27, 28

B

 •  begrundelse 2, 3, 6, 23
 •  bevisfremskaffelse 14, 18
 •  bevisregler 65
 •  bevissikkerhed 13, 14
 •  bundet mandat 32

C

 •  Charter 5, 10, 53

D

 •  delegation 33
 •  domstolsprøvelse 2, 53

E

 •  egen-acces 23, 63
 •  egnethed 47
 •  egnethedskrav 47
 •  ekstrahering 27
 •  EMRK 2, 45
 •  erstatning 64, 66 ff.

F

 •  forarbejder 41 ff., 51
 •  foreløbige forholdsregler 58, 59
 •  foreløbige retsmidler 59
 •  formålsbetragtninger 41, 45
 •  formålsfortolkning 43
 •  forretningshemmeligheder 27
 •  fortolkningsstil 40, 41, 43, 44
 •  fortrolighedsstempling 27
 •  forudsigelighedsretssikkerhed 11
 •  forvaltningsloven 2, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32

I

 •  indskrænkende fortolkning 43
 •  inhabilitet 32, 64
 •  interne dokumenter 27

K

 •  konsekvensbetragtninger 43, 44
 •  kontekstuel fortolkning 44

L

 •  lighedsgrundsætningen 46

M

 •  magtfordrejning 61
 •  meraktindsigt 27

N

 •  nødvendighedstest 48, 49

O

 •  offentlighedsloven 2, 10, 20, 23, 25 ff.
 •  officialmaksime 14, 17
 •  ordlydsfortolkning 44
 •  overvæltning 65

P

 •  personoplysninger 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 63
 •  processuel indfortolkning i materielle bestemmelser 18
 •  proportionalitetsprincippet 14, 47 ff.
 •  prøvelsesintensitet 60

R

 •  retsforfølgning 4
 •  retsvildfarelse 3, 65, 66
 •  Rådets mødeprotokol 42
 •  Side 77

S

 •  sagkundskab 61
 •  sagsbehandlingstid 14, 20
 •  skøn 33, 34, 39, 43, 49, 61, 67
 •  statistisk diskrimination 46
 •  substitutionsumulighed 64

T

 •  tilbagebetaling 65
 •  tilbagesøgning 66
 •  tilbagevirkende gyldighed 45

U

 •  uberettiget berigelse 65
 •  udbudsdirektiv 38
 •  udvidende fortolkning 43, 45
 •  undskyldelig retsvildfarelse 65
 •  uoprettelighed 58

V

 •  vage og elastiske bestemmelser 61
 •  vejledning 23
 •  Side 78
 • Luk
 • Udvid