Forord

Grundlæggende udlændingeret I udkom i 2012 i 1. udg. De to planlagte bind, der skulle have fuldendt fremstillingen, jf. forordet til 1. udg., er ikke blevet færdiggjort. I stedet udkommer den foreliggende 1. udgave af en ny fremstilling, der bærer titlen Grundlæggende udlændingeret – udvalgte emner.

Med »udvalgte emner« sigtes der til, at bogen ikke dækker alle grene af udlændingeretten. Den behandler grundlaget for opholdstilladelse til udvalgte grupper af udlændinge. Hertil kommer reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, bortfald og inddragelse samt udvisning ved dom. Endvidere behandles udvalgte dele af EU-retten.

Også inden for de emner, der behandles i bogen, er der sket en udvælgelse, idet kun udvalgte dele af lovgivning, administrativ praksis og domstolspraksis er medtaget. Udvælgelsen bygger på pædagogiske og pladsmæssige hensyn.

Bogen er i første række skrevet til universitetsstuderende, som følger et kursus i udlændingeret. Der er derfor ikke tale om en håndbog. Krydshenvisninger er holdt på et minimum. Kompositionen indebærer, at bogen skal læses fra start til slut for fuldt udbytte. Jeg angiver typisk kun nummer og årstal m.v. første gang, en retskilde omtales. Litteraturhenvisninger er holdt på et minimum.

Bogen indeholder ikke registre. For at skabe et vist overblik for studerende, der er nye på området, indeholder overskrifterne henvisninger til lovbestemmelser m.v.

Maj 2021

Peter Starup

Side 21

  • Luk
  • Udvid