Forside og kolofon

article image

Overladelse af konstitutionelle beføjelser – en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Morten Lemkuhl

Tryk: Clementstrykkeriet

Printed in Lithuania 2021

ISBN 978-87-574-5104-7

ebog ISBN 978-87-7198-557-3

  • Luk
  • Udvid

Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20