Litteraturfortegnelse

Bøger
Kort form
Alf Ross 1948Alf Ross: Grundlovsrevision – hvorfor – hvorledes?, 1. udgave, 1948.
Alf Ross 1959Alf Ross: Statsretlige studier, 1. udgave, 1959 (2. oplag 1977).
Alf Ross I 1959Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret I, 1. udgave, 1959.
Alf Ross I 1966Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret I, 2. udgave, 1966.
Alf Ross I 1980Alf Ross: Danske Statsforfatningsret I, 3. udgave ved Ole Espersen, 1980.
Alf Ross II 1980Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret II, 3. udgave ved Ole Espersen, 1980 (2. oplag 1983).
Anders Eka m.fl. 2018Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten og Kristina Svahn Starrsjö: Regeringsformen – med kommentarer, 2. udgave, 2018.
Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.) 2018Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.): EU-retten i Danmark, 1. udgave, 2018.
Christoph Degenhart 2019Christoph Degenhart: Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht, 35. udgave, 2019.
Donald P. Kommers og Russel A. Miller 2012Donald P. Kommers og Russel A. Miller: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic og Germany, 3. udgave, 2012.
Eirik Holmøyvik (red.) 2013Eirik Holmøyvik (red.): Tolkingar av Grunnlova – om forfatningsutviklinga 1814-2014, 1. udgave, 2013.
Erik Rasmussen 1971Erik Rasmussen: Komparativ politik 1, 2. udgave, 1971.
Gorm Toftegaard Nielsen 1977Gorm Toftegaard Nielsen: Grundlovens § 3. Retssikkerhed eller demokrati, 1977 (utrykt licentiatafhandling).
Hans Gammeltoft Hansen m.fl. 2002Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udgave, 2002.
Hanne Petersen m.fl. (red.) 2001Hanne Petersen, Henning Kock og Pernille Boye Kock (red.): Staten i forandring, 1. udgave, 2001.
Henning Koch (red.) 2004Henning Koch (red.): Politik og Jura – Festskrift til Ole Espersen, 1. udgave, 2004.
Henrik Hjort Elmquist 2013Henrik Hjort Elmquist: Regeringsprærogativerne – regeringsmagten eller et levn fra enevælden?, 1. udgave, 2013.
Henrik Hjort Elmquist 2018Henrik Hjort Elmquist: Statsret – Praktisk forfatningsret i en politisk verden, 2. udgave, 2018.
Henrik Palmer Olsen 2005Henrik Palmer Olsen: Magtfordeling – en analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på den lovgivende magt, 2005.
Henrik Zahle III 1986Henrik Zahle: Dansk Forfatningsret III, foreløbig udgave, 1986.
Henrik Zahle 1998Henrik Zahle: EU og den danske grundlov, 1998.
Henrik Zahle (red.) 1999Henrik Zahle (red.): Grundloven – Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 1. udg., 1999.
Henrik Zahle I 2001Henrik Zahle: Danske Forfatningsret I, 3. udgave, 2001.
Henrik Zahle II 2001Henrik Zahle: Dansk Forfatningsret II, 3. udgave, 2001.
Henrik Zahle III 2003Henrik Zahle: Dansk Forfatningsret 3, 3. udgave, 2003.
Henrik Zahle (red.) 2006Henrik Zahle (red.): Grundloven – Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udg., 2006.
Jakob v. H. Holtermann og Jesper Ryberg (red.) 2006Jakob v. H. Holtermann og Jesper Ryberg: Alf Ross – Kritiske gensyn, 1. udgave, 2006.
Jens Elo Rytter 2000Jens Elo Rytter: Grundrettigheder: Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, 1. udgave, 2000.
Jens Elo Rytter 2019Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 3. udgave, 2019.
Jens Hartig Danielsen 1999Jens Hartig Danielsen: Suverænitetsafgivelse, 1999.
Jens Hartig Danielsen m.fl. (red.) 2012Jens Hartig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen og Ruth Nielsen (red.): Festskrift til Jens Frejø, 1. udgave, 2012.
Jens Hartig Danielsen (red.) 2013Jens Hartig Danielsen (red.): Max Sørensen 100 år. 1. udgave, 2013.
Jens-Peter Bonde og Ole Krarup 1997Jens-Peter Bonde og Ole Krarup: Grundloven og EU, 1. udgave, 1997.
Jens Peter Christensen 1990Jens Peter Christensen: Forfatningsretten og det levende liv, 1. udgave, 1990.
Jens Peter Christensen 1997Jens Peter Christensen: Ministeransvar, 1. udgave, 1997.
Jens Peter Christensen 2003Jens Peter Christensen: Domstolene – den tredje statsmagt, 1. udgave, 2003.
Jens Peter Christensen m.fl. 2015Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Grundloven med kommentarer, 1. udgave, 2015.
Jens Peter Christensen m.fl. 2016Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 2. udgave 2016.
Jens Peter Christensen m.fl. 2020Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 3. udgave, 2020.
Jørgen Albæk Jensen 1997Jørgen Albæk Jensen: Parlamentarismens statsretlige betydning – det parlamentariske princips betydning for forholdet mellem Folketing og regering, 2. udgave, 1997.
Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen 2019Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: EU-retten, 7. udgave, 2019.
Karsten Revsbech m.fl. 2016Karsten Revsbech m.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, 6. udgave, 2016.
Knud Berlin II 1939Knud Berlin: Den Danske Statsforfatningsret, bind 2, 2. udgave, 1939.
Knud Larsen 1948Knud Larsen: Indfødsretslovene I: Lovtekster og kommentarer, 1948.
Louise Halleskov Storgaard m.fl. 2019Louise Halleskov Storgaard, Ole Terkelsen og Jens Vedsted-Hansen: Folkeret og menneskerettigheder, 1. udgave, 2019.
Malcolm N. Shaw 2017Malcolm N. Shaw: International Law, 8. udgave, 2017.
Max Sørensen 1973Max Sørensen: Statsforfatningsret, 2. udgave ved Peter Germer, 1973.
Mogens Blegvad m.fl. (red.) 1969Mogens Blegvad, Max Sørensen, Isi Foighel, Jørgen Trolle og A. Vinding Kruse: Festskrift til professor, dr. jur. & phil. Alf Ross, 1. udgave, 1969.
Michael Hansen Jensen 2006Michael Hansen Jensen: Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens § 73, 1. udgave, 2006.
Ole Espersen 1973Ole Espersen: Elementær statsforfatningsret, 1973.
Ole Espersen m.fl. 2003Ole Espersen, Frederik Harhoff og Ole Spiermann: Folkeret – De internationale retsforhold, 2. udgave, 2003.
Ole Spiermann 2006Ole Spiermann: Moderne Folkeret, 3. udgave, 2006.
Ole Spiermann 2007Ole Spiermann: Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning, 1. udgave, 2007.
Ole Terkelsen 2017Ole Terkelsen: Folkeret og dansk ret, 1. udgave, 2017.
Paul H. Fischer 1957Paul Henning Fischer: Det europæiske kul- og stålfællesskab – folkeretlige studier over internationalt samarbejde, 1. udgave, 1957.
Per Magid m.fl. (red.) 2011Per Magid, Torben Melchior, Jon Stokholm og Ditlev Tamm (red.): Højesteret – 350 år, 1. udgave, 2011.
Peter Blume m.fl. (red.) 1995Peter Blume, Kirsten Ketscher, Steen Rønsholdt, og Ole Krarup (red.): Liv, arbejde og forvaltning, 1. udgave, 1995.
Peter Germer 2005Peter Germer: Statsretlig domssamling, 5. udgave, 2005.
Peter Germer 2012Peter Germer: Statsforfatningsret, 5. udgave, 2012.
Poul Andersen 1944Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, 1. udgave, 1944.
Poul Andersen 1954Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, 2. udgave, 1954.
Thomas Riis og Jan Trzaskowski (red.) 2013Thomas Riis og Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 1. udgave, 2013.
Torsten Iversen m.fl. (red) 2003Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Erik Werlauf (red.): Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 1. udgave, 2003.
Udenrigsministeriet (red.) 1998Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998.
Werner Heun 2011Werner Heun: The Constitution of Germany – A Contextual Analyses, 1. udgave, 2011.
Juridiske artikler
Kort form
Claus Gulmann i Juristen & Økonomen 1979, s. 77-87Claus Gulmann: Nogle forfatningsretlige problemer i forbindelse med den danske deltagelse i internationalt samarbejde
Gorm Toftegaard Nielsen i Juristen & Økonomen 1980, s. 187-195Gorm Toftegaard Nielsen: Overdragelse af beføjelser til mellemfolkelige myndigheder
Henrik Vædele Elmquist i Juristen 2004, s. 114-125Henrik Vædele Elmquist: Suverænitetsafgivelse til andre stater
Henrik Palmer Olsen i U 2006B.9Henrik Palmer Olsen: Saglig argumentation i forfatningsretten
Hjalte Rasmussen i U 2005B.225Hjalte Rasmussen: Hvad gør en beføjelse til en »beføjelse« i § 20’s betydning? Er Justitsministeriet på vildspor?
Isi Foighel i Juristen 1968, s. 101-109Isi Foighel: Fællesmarkedsrettens forhold til national ret og folkeretten
Jens Hartig Danielsen i Juristen 1998, s. 1-20Jens Hartig Danielsen: Mønter og sedler i forfatningsretlig belysning – med bidrag til fortolkningen af grundlovens § 20
Jens Hartig Danielsen i U 2005B.329Jens Hartig Danielsen: Overladelse af beføjelse til at berettige og forpligte – om fortolkningen af grundlovens § 20
Jens Hartig Danielsen i U 2007B.259Jens Hartig Danielsen: Den udenrigspolitiske kompetence og brug af militære magtmidler
Jens Hartig Danielsen i juristen 2011, s. 9-18Jens Hartig Danielsen: Grønlands Selvstyre og Danmarks Riges Grundlov
Jens Peter Christensen i U 2005B.353Jens Peter Christensen: Juridisk metode i statsretten?
Jens Peter Christensen i U 2010B.108Jens Peter Christensen: Anmeldelse af Jørgen Albæk Jensen: De politiske partier i retlig belysning. Studier i den retlige regulering af de politiske parters forhold
Jens Peter Christensen i U 2019B.89Jens Peter Christensen: Regeringsdannelse
Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensen i U 1999B.277Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensen: Højesterets dom i Tvind-sagen
Jens Teilberg Søndergaard i U 2001B.248Jens Teilberg Søndergaard: Grundlovens forudsætning om demokrati
Jørgen Steen Sørensen i Juristen 1999, s. 67-72Jørgen Steen Sørensen: Grundlovens § 20 og EF traktatens art. 235 – nogle bemærkninger i anledning af Højesterets dom i Maastricht-sagen
Jørgen Steen Sørensen i Juristen 2010, s. 251-259Jørgen Steen Sørensen: Danske domstoles fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Max Sørensen i TfR 1949, s. 97-140Max Sørensen: Den danske grundlovs regler om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitikken
Max Sørensen i Juristen 1957, s. 486-493Max Sørensen: Anmeldelse af Paul H. Fischer, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Max Sørensen i Juristen 1963, s. 57-85Max Sørensen: Det europæiske økonomiske Fællesskab og Danmarks grundlov
Max Sørensen i Juristen 1971, s. 434-440Max Sørensen: Forfatningsretlige problemer i forbindelse med Danmarks indtræden i De europæiske Fællesskaber
Michael Hansen Jensen og Jørgen Albæk Jensen i U 1991B.281Michael Hansen Jensen og Jørgen Albæk Jensen: En afgrænsning af begrebet »beføjelser«, der tilkommer rigets myndigheder i grl. § 20
Ole Spiermann i Juristen 1997, s. 197-219Ole Spiermann: »i nærmere bestemt omfang« – om Danmark, suveræniteten og Den Europæiske Union
Ole Spiermann i U 1998B.325Ole Spiermann: Hvad kommer efter tyve? En analyse af Højesterets dom i »grundlovssagen«
Ole Spiermann i U 2000B.74Ole Spiermann: Henrik Zahle: Danmarks Riges Grundlov med kommentarer
Torkel Opsahl i TfR 1962, s. 369-412Torkel Opsahl: En moderne forfatning under debattt. Annen artikel.
Ministerielle redegørelser og notater
Kort form
Justitsministeriets grund- og nærhedsnotat af 6. november 2018Justitsministeriets grund- og nærhedsnotat af 6. november 2017 vedrørende Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: »Et Europa, der beskytter: et initiativ til udvidelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af grænseoverskridende terrorhandlinger«
Justitsministeriets notat af 2004Justitsministeriets notat af 3. november 2004 om adgangen til at overføre yderligere beføjelser til de grønlandske myndigheder
Justitsministeriets notat af 2005Justitsministeriets notat af 31. marts 2005 om grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven,
Justitsministeriets notat af 2012Justitsministeriets notat af 22. februar 2012 om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (den såkaldte finanspagt)
Justitsministeriets redegørelse af 1972Justitsministeriets redegørelse af juli 1972 for visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med en dansk tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (optrykt i Nordisk Tidsskrift for International Ret, Vol. 41, 1971, side 65 ff.)
Justitsministeriets redegørelse af 1992Justitsministeriets notat af marts 1992 om visse statsretlige spørgsmål ved Danmarks tiltrædelse af traktaten om Den Europæiske Union
Justitsministeriets redegørelse af 1997Justitsministeriets redegørelse af 6. oktober 1997 om visse forfatningsmæssige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten
Justitsministeriets redegørelse af 2000Justitsministeriets notat af 25. april 2000 om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med en dansk tiltrædelse af Den Økonomiske og Monetære Unions 3. fase med den fælles valuta
Justitsministeriets redegørelse af 2001Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Nice-traktaten
Justitsministeriets redegørelse af 2004Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af traktat om en forfatning for Europa
Justitsministeriets redegørelse af 2007Justitsministeriets redegørelse af december 2007 for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten
Justitsministeriets redegørelse af 2013Notat om hvorvidt dansk tilslutning til aftale om en fælles europæisk patentdomstol forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20
Notat til forsvarsudvalget af 2013Notat om kommando og kontrolforhold
Mødereferater, betænkninger, forhandlinger mv.
Kort form
Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946
Betænkning nr. 312/1962Betænkning nr. 312/1962: Betænkning om ministrenes ansvar for regeringens førelse samt om, hvorvidt en særlig ministeransvarlighedslov bør gennemføres, 1962.
Betænkning nr. 1315/1996Betænkning nr. 1315/1996: Betænkning om undersøgelsesorganer, 1996.
Betænkning nr. 1464/2005Betænkning nr. 1464/2005: Betænkning om Lovtidende i elektronisk form
Forhandlinger på det 20. Nordiske Juristmøde 1954Forhandlinger på det tyvende Nordiske Juristmøde 1954, »Konstitusjonelle spørsmål som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale organisasjoner«
Max Sørensens memorandum til Forfatningskommissionen af 7. januar 1953.Memorandummet kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 37 ff.
Max Sørensens udtalelse til Forfatningskommissionens 5. udvalg af 17. december 1952Udtalelsen kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 29 ff.
Referat af 4. møde i Forfatningskommissionens 5. udvalg af 28. oktober 1952Referatet kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 14 ff.
Referat af 16. møde i Forfatningskommissionens 5. udvalg af 5. januar 1953.Referatet kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 34 ff.
1993/94:KU21Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21: Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen
Prop. 2001/02:72Proposition 2001/02:72: Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.
2001/02:KU18Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU18: Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.
Prop. 2009/10:80Proposition 2009/10:80: En reformerad grundlag
2009/10:KU19Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19: En reformerad grundlag
Øvrigt materiale
Kort form
Angela Merkels tale af 13. november 2018Som læst på hjemmesiden: https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/speech-by-federal-chancellor-angela-merkel-to-the-european-parliament-strasbourg-13-november-2018-1550688 (den 10. juli 2020).
Brev fra Berthel Dahlgaard til statsministeren af 14. april 1952Brevet kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 4.
Brevudveksling mellem statsministeren og Max Sørensen af 19. april og 18. maj 1952De to breve kan læses i Udenrigsministeriet (red.): Forarbejderne til grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, 1998, s. 5 f.
Emmanuel Macrons tale af 26. september 2017Som læst på hjemmesiden: http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583.html (den 10. juli 2020).
Jens Claude Junckers udtalelse til avisen Welt am Sonntag af 3. august 2015Som læst på hjemmesiden: https://www.welt.de/print/wams/article138170362/Juncker-will-EU-Armee.html (den 10. juli 2020).
Holger K. Nielsens udtalelse til Politiken den 13. august 1996.Politiken, 13. august 1996.
Montevideo-konventionen om staters rettigheder og pligterSom læst på hjemmesiden: https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml (den 10. juli 2020).
René Plevens fremsættelsestale af 20. oktober 1950Som læst på hjemmesiden: https://www.fransamaltingvongeusau.com//documents/dl2/h6/2.6.1.pdf (den 10. juli 2020).
Traktaten om Den Europæiske Forsvarssamfund, som underskrevet den 27. maj 1952.Som læst på hjemmesiden: https://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf (den 10. juli 2020).
Ursula von der Leyens tale af 22. januar 2020Som læst på hjemmesiden: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_102 (den 10. juli 2020).
Wales Summit Declaration 2014Som læst på hjemmesiden: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (den 10. juli 2020).
Winston Churchills tale på Zürich Universitet, 19. september 1946.Som læst på hjemmesiden: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/winston-churchills-tale-den-19-september-1946-paa-zuerich-universitet/ (den 10. juli 2020).

Side 292

  • Luk
  • Udvid

Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20