Forord

Der er tale om elektronisk handel, når en virksomhed via internettet indgår handler med andre virksomheder eller forbrugere om varer eller tjenesteydelser. Denne bog handler om privat e-handel med varer og tjenesteydelser, den behandler kun kommerciel e-handel, dvs. handel hvor mindst en af parterne er erhvervsdrivende. Reguleringen undersøges i hele den kommercielle kædes længde fra etablering af en e-handelsvirksomhed, over kommerciel kommunikation til kontraktindgåelse og -opfyldelse, hæftelse og ansvar og evt. konfliktløsning mv.

De hovedspørgsmål, der undersøges, er, hvad der er gældende ret om e-handel i Danmark og på EU-plan, og hvilke ændringer der er sket i reguleringen heraf igennem de sidste 20-30 år. Reglerne om e-handel hviler især på retsakter vedtaget på EU-niveau, dels direktiver, dels forordninger.

Udover et indledende kapitel består bogen af otte kapitler. Kap. 2 handler om fri bevægelighed på EU’s indre marked for e-handelstjenester, i kap. 3 undersøges reglerne om konkurrence i den digitale sektor, kap. 4 handler om persondatabeskyttelse ved e-handel, kap. 5 om onlinemarkedsføring, kap. 6 om elektroniske kontrakter, kap. 7 om immaterialretlige aspekter af e-handel og kap. 8 om formidleransvar og kap. 9 om due diligence-forpligtelser for formidlingstjenester og digitale platforme.

Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter den 1.2.2023.

Side 17

  • Luk
  • Udvid