Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1908.928   188

U 1928.340   188

U 1956.136 Ø   221

U 1959.40   188

U 1964.422 V   241

U 1974.228 Ø   241

U 1983.981 Ø   241

U 1985.257 Ø   235

U 1985.877 V   200

U 1986.327   255

U 1987.234 H   209

U 1990.579 Ø   235

U 1991.697 H   256

U 1991.744 Ø   235

U 1993.17 H   222

U 1993.180 Ø   235

U 1997.795 SH   256

U 1998.525 Ø   236

U 1998.1464 Ø   265

U 1999.547 Ø   235, 236

U 1999.1059 S   255

U 1999.1462 Ø   235

U 2000.1869   188

U 2000.2300 SH   265

U 2001.432 SH   261

U 2001.697 Ø   265

U 2001.1572 V   228

U 2002.405 H   307

U 2002.1282 SH   119

U 2002.2277/2 SH   168

U 2003.907 V   201

U 2003.1020 H   261

U 2003.1063 SH   242

U 2003.1883 V   214

U 2004.734 H   269, 313

U 2004.1561 H   265

U 2005.3262 H   265

U 2006.1474 H   230, 302

U 2006.1564 SH   243

U 2006.2803 Ø   269, 312

U 2007.280 SH   235

U 2007.2905 H   169

U 2008.540 Ø   269, 312

U 2009.1119 Ø   269, 312

U 2009.1691/2 Ø   38

U 2010.60 Ø   235

U 2010.228 H   263

U 2010.2221 H   230, 304

U 2011.643 SH   262

U 2011.1736 H   269, 312

U 2013.759 H   267

U 2013.2051 SH   167

U 2013.2873 Ø   38, 305

U 2017 1089 Ø   167

U 2020.3122 Ø   38, 306

U 2021.901 SH   263

U 2021.1027   38

U 2021.1662 Ø   38, 283

U 2023.542   306

Andre domme

Københavns Byrets kendelse af 25. oktober 2006 i sag F1-15124   303

Frederiksberg Rets kendelse af 5. februar 2008 i sag FS 14324/2007   304

Østre Landsrets kendelse af 26. november 2008 i kæresag B-530-08   304

Københavns Byrets dom af 8. februar 2010 i sag nr. BS 5B-1946/2008   282

Retten i Viborgs dom af 15. marts 2010 i sag 2532//2009   283

Højesterets kendelse af 27. maj 2010 i sag 153/2009   305

Side 355

Østre Landsrets dom af 6. april 2021, 13. afd. BS-57938/2019-OLR   280, 283

EU-Domstolen

Sag 120/78, Cassis de Dijon   66, 79

C-243/89, Storebælt   75

C-267/91 og 268/91, Keck og Mithouard   66, 67, 146

C-55/94, Gebhard   57

C-63/97, BMW   259

C-167/00, Henkel   307

C-273/00, Sieckmann   253

C-243/01, Gambelli   58, 65

C-322/01, DocMorris   59, 65, 67, 151

C-46/02, Fixtures   243

C-203/02, British Horseracing Board   243

C-244/06, Dynamic Medien Vertrieb   151

C-275/06, Promusicae   301

C-205/07, Gysbrechts   60, 65

C-261/07, Total   148, 151

C-299/07, C-261/07 og C-304/08 (forenede sager), Total   151

C-299/07, Sanoma   148, 151

C-487/07, L’Oréal   256

C-5/08, Infopaq   231

C-236/08 til C-238/08 (forenede sager), Google AdWords   261, 264, 282

C-304/08, Plus   151

C-558/08, Portakabin   262

C-108/09, Ker-Optika   41, 151

C-324/09, L’Oréal/eBay   250, 256, 260, 263, 267, 278, 284, 291, 297

C-393/09, Svaz softwarové ochran   224

C-70/10, Scarlet Extended SA   291, 297, 300

C-360/10, Netlog   293, 297, 300

C-314/12, UPC Telekabel   301

C-291/13, Papasavvas   41

C-484/14, McFadden   40, 283, 296, 301

C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi   41

C-498/16, Schrems-I   51

C-105/17, Kamenova   51

C-507/17, Google/CNIL   125

C-311/18, Schrems-II   131

C-390/18, Airbnb Ireland   41

C-567/18, Coty Germany/Amazon   266

C-682/18 og C-683/18 (forenede sager), Peterson/Google og Elsevier/Cyando   244

C-62/19, Star Taxi App   41

C-117/20, b-post   101

C-433/20, Strato   232

C-129/21, Proximus   125

C-148/21 og C-184/21 (forenede sager), Louboutin/Amazon   266

T-321/02, Vannieuwenhuyze-Morin   113

T-201/04, Microsoft   87, 283

T-604/18, Google   91

T-612/17, Google   91

Side 356

  • Luk
  • Udvid