Forord

Siden 3. udgave af »Udlændingeret« udkom i 2006, har ændringerne af udlændingeloven og indfødsretslovgivningen været så hyppige og omfattende, at en revision på én gang blev stadig mere påtrængende og gradvist vanskeligere. Med hensyn til næsten alle de emner, som behandles i bogen, er der gennem årene blevet vedtaget mange og ofte omfattende og komplicerede lovændringer mv. Når allerede vedtagne ændringer var blevet indarbejdet i de relevante kapitler, kunne dele af disse kapitler ikke sjældent nå at blive forældet, mens vi afventede fremsættelse, behandling og vedtagelse af yderligere lovændringer mv. med betydning for andre dele af bogen.

Som løsning på dette dilemma besluttede vi at lade bogens 4. udgave udkomme i to bind. Det første bind udkom i 2017 med kapitler om udlændingerettens grundbegreber, principper og retskilder samt reglerne vedrørende udlændinges indrejse – dvs. grænsekontrol, visumkrav og afvisning – og de forskellige problemstillinger i relation til asylretten: afvisning og overførsel af asylansøgere, den materielle asylret samt asylproceduren. Yderligere behandledes i dette bind reglerne om familiesammenføring.

Udarbejdelsen af bind 2 har været præget af samme dilemma. I løbet af 2017-20 er der blevet foretaget betydelige lovændringer mv. vedrørende de fleste af de emner, der behandles i dette bind: opholdstilladelser på grundlag af beskæftigelse og selvstændig erhvervsvirksomhed, opholdstilladelser på grundlag af uddannelse mv., tidsbegrænsning og opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, opnåelse af dansk statsborgerskab, inddragelse og bortfald af opholdstilladelser samt udvisning og udsendelse af udlændinge.

Fremstillingen i denne bog er baseret på udlændinge- og indfødsretslovgivningen, således som den var gældende pr. 1. juli 2020. Vi har ligeledes omtalt relevant retspraksis, administrativ praksis og administrative forskrifter, som er blevet offentliggjort frem til denne dato.

Vi har i teknisk henseende bestræbt os på at harmonisere fremstillingsformen på tværs af kapitlerne. Til trods herfor afspejler bogens enkelte kapitler de forskelle, som nødvendigvis følger af problemstillingernes varierende karakter og forfatternes forskellige indfaldsvinkler. Endvidere må det som i de Side 29 tidligere udgaver fremhæves, at retlige vurderinger og synspunkter alene står for den enkelte forfatters regning.

Vi har modtaget værdifulde oplysninger og kommentarer fra kolleger i forvaltningen, advokat- og organisationsverdenen samt undervisningssektoren. Desuden takker vi Jytte Mønster for omfattende bistand med korrekturlæsning.

September 2020

Forfatterne

Side 30

  • Luk
  • Udvid