Om forfatterne
Gratis adgang

Om forfatterne

Eva Ersbøll, seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder. Har tidligere været ansat hos Folketingets Ombudsmand. Hendes ph.d.-afhandling omhandler dansk indfødsret i international og historisk belysning, og hun har deltaget i et stort antal europæiske komparative studier om statsborgerskab og unionsborgerskabets betydning.

Gunnar Homann, advokat, mange års erfaring med udlændingeret og strafferet, herunder særligt asylsager og udvisningssager. Medlem af flere lovforberedende udvalg, herunder Udvisningsudvalget og udvalg vedrørende inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet.

Eddie Omar Rosenberg Khawaja, advokat, mange års erfaring med udlændinge-, straffe- og EU-ret, herunder med udvisningssager og grundlæggende rettigheder. Tidligere ansat på Institut for Menneskerettigheder, i Justitsministeriet og hos Rigsadvokaten. Medlem af Advokatsamfundets Strafferetsudvalg og underviser på kurser om bl.a. udvisning af kriminelle udlændinge og udlændingeretlige emner.

Niels Henrik Larsen, cand.jur., direktør i Udlændingestyrelsen. Har tidligere bl.a. været kontorchef i Justitsministeriet og afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Medlem af Flygtningenævnet 2001-2013.

Ulla Iben Nørgaard (født Jensen), cand.jur., selvstændig, uafhængig researcher og konsulent inden for udlændinge- og EU-ret. Har tidligere været ansat på Aarhus Universitet. Medlem af Flygtningenævnet 2016.

Bettina Spang, cand.jur. Har tidligere været ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriet samt i Rigspolitiet og Nordsjællands Politi (Udlændingecenter Nordsjælland), hvor hun har beskæftiget sig med udlændinge- og udsendelsesområdet. Medlem af Flygtningenævnet i perioden 2009-2011.

Jens Vedsted-Hansen, dr.jur., professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Har tidligere været ansat på Aalborg Universitetscenter, Det Danske Center for Menneskerettigheder og Københavns Universitet. Medlem af Side 775 Flygtningenævnet 1987-94 og 2013-16, medlem af Ligebehandlingsnævnet fra 2015. Siden 2018 dansk medlem af ECRI (European Commission against Racism and Intolerance).

Side 776

  • Luk
  • Udvid