Gratis adgang

Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1984.850 V 585

U 1985.940 H 632

U 1987.308 H 585

U 1990.507 H 640

U 1990.719 H 672

U 1991.580 H 640

U 1992.66 H 640

U 1992.269 H 640

U 1993.827 H 632

U 1993.847 H 631

U 1994.519 H 589

U 1995.66 V 672

U 1996.1422 Ø 513, 525

U 1996.1520 Ø 461

U 1997.1314 H 724, 736

U 1997.1411 V 449

U 1998.376 Ø 629

U 1999.63 H 632

U 1999.271 H 551, 569

U 1999.275 H 551, 569

U 1999.1216 H 569

U 1999.1390 H 551, 569, 571, 624

U 1999.1394 H 551, 569, 571, 624, 629

U 1999.1500 H 569, 589

U 1999.1503 H 569

U 1999.1507 H 569, 637

U 1999.1840 H 632

U 2000.546 H 589

U 2000.820 H 629

U 2000.1499 H 637

U 2000.1600 H 629

U 2000.1685 H 631

U 2000.2406 H 637, 670, 671

U 2001.934 V 727

U 2001.1085 H 632

U 2001.1334 H 629

U 2001.1645 H 640

U 2001.1875 H 467

U 2001.2121 V 672

U 2001.2190 Ø 727

U 2002.1107 Ø 680

U 2002.1377 Ø 637

U 2002.2772 Ø 561

U 2003.1073 V 691

U 2003.1600 V 410, 412

U 2003.2312 H 725

U 2003.2337 H 642

U 2003.2463 Ø 632

U 2003.2640 Ø 642

U 2004.965 Ø 671

U 2004.1110 H 637, 672

U 2004.1765 H 525

U 2004.1798 H 642

U 2004.2147 H 561, 562

U 2004.2790 V 525

U 2005.497 Ø 632

U 2005.897 H 620

U 2005.1279 H 632

U 2005.1766 H 629

U 2005.1912 V 677

U 2005.2482 H 631, 633

U 2005.3184 H 665

U 2006.311 H 631

U 2006.2072 H 564

U 2006.2163 V 525

U 2007.2798 H 727

U 2008.2394 H 604

U 2008.2406 H 604

U 2009.791/2 674

U 2009.581 V 620

U 2009.808 H 646

U 2009.2296/2 Ø 416

U 2009.2687 H 632

U 2010.1135 H 676

U 2010.3061 Ø 412

U 2011.397 Ø 655

U 2011.694 Ø 729

U 2011.726 Ø 677

U 2011.1027 H 631

U 2011.1472/2 H 562

U 2011.1788 H 646

Side 757

U 2011.1794 H 646

U 2011.1800 H 646

U 2011.2358 H 670, 680

U 2011.3241V 587

U 2012.1776 H 672

U 2012.225 H 629, 631, 635

U 2012.439 H 677, 678

U 2012.1950 Ø 436

U 2012.2874 H 744, 748

U 2012.3160 Ø 728

U 2013.388 H 457

U 2013.2425 V 526

U 2013.2587 H 629

U 2013.3328 H 340, 376, 385, 394

U 2014.3210 H 619

U 2015.1069 Ø 460, 461

U 2015.1455 V 562, 563

U 2015.1496 Ø 636, 672

U 2015.2064 631

U 2015.3399 H 625

U 2016.1051 Ø 672

U 2016.2883 H 556, 631

U 2016.3235 H 416, 417, 625, 631

U 2017.694 H 410, 412

U 2017.973 H 360

U 2017.1228 H 745, 747

U 2017.1637 Ø 680

U 2017.1762 H 629

U 2017.1769 H 629

U 2017.2469 H 355

U 2017.2827 H 629

U 2018.384 Ø 673, 675

U 2018.442 H 572

U 2018.769 H 418, 626, 629, 631, 640

U 2018.1412 H 745

U 2018.2041 H 629

U 2018.2191 H 631

U 2018.2523 Ø 419

U 2018.2657 H 714

U 2018.2811 H 557

U 2018.3837 H 639

U 2019.408 H 699

U 2019.736 H 418

U 2019.751 H 629, 639

U 2019.944 H 629, 633

U 2019.1594 H 629, 631

U 2019.1678 H 400, 401

U 2019.1834 Ø 419

U 2019.2069 H 629, 639

U 2019.2347 H 714

U 2019.2879 H 646

U 2019.3197 H 649

U 2019.3348 H 715

U 2019.3937 H 294, 453

U 2019.4073 H 647

U 2020.30 Ø 428

U 2020.132 H 629, 648

U 2020.219 H 698

U 2020.283 H 660

U 2020.475 V 671

U 2020.499 H 629, 631, 660

U 2020.515 H 725

U 2020.887 Ø 680

U 2020.1383 V 677

U 2020.1753 H 359

U 2020.2971 H 651

Tidskrift for Kriminalret

TfK 2001.39 Ø 561

TfK 2003.651 V 589

TfK 2004.11/1 Ø 560, 609

TfK 2004.221 VLK 679

TfK 2006.607/2 Ø 632

TfK 2011.214 Ø 655

TfK 2012.1033 726

TfK 2016.178 V 625

TfK 2016.699 Ø 672

TfK 2016.1458 Ø 562, 563

TfK 2017.129/2 V 572

TfK 2017.491 V 672

TfK 2018.585 677

TfK 2018.1156 Ø 655

TfK 2018.1307/2 V 562

TfK 2019.75 Ø 588

TfK 2019.588 V 637

TfK 2019.717 Ø 632

TfK 2019.858 V 648

TfK 2019.1071/2 Ø 654

TfK 2019.1236 V 647

TfK 2019.1372/2 V 647

TfK 2019.1535 Ø 647

TfK 2020.80 Ø 590

TfK 2020.172/2 V 637

TfK 2020.218 Ø 632

TfK 2020.296 V 670

Side 758

Folketingets Ombudsmand

FOB 1981.144 448, 449, 452

FOB 1982.145 490

FOB 1987.81 501

FOB 1988.95 219, 453, 490

FOB 1999.130 238

FOB 1999.156 450, 461

FOB 2002.257 704

FOB 2017-16 754

FOB 2019-4 755

Flygtningenævnets afgørelser

Afgørelse af 4. januar 1991 513

Afgørelse af 5. september 1991 512

Afgørelse af 14. juli 1992 513

Afgørelse af 14. april 1997 478

Afgørelse af 9. september 1997 479

Afgørelse af 1. oktober 2015 481, 482

Afgørelse fra november 2017 518

Afgørelse fra december 2017 485

Afgørelse fra maj 2018 485

Afgørelse fra april 2019 486

Afgørelse fra august 2019 486

Afgørelse fra december 2019 485, 513

Afgørelse af 27. maj 2020 539

Udlændingenævnets afgørelser

ERH/2013/100 204

ERH/2013/110 152

ERH/2015/123 139

ERH/2015/193 451

ERH/2016/62 190

ERH/2016/109 190

ERH/2016/118 190

ERH/2016/117 198

ERH/2017/12 152

ERH/2017/45 207

ERH/2017/66 198

ERH/2017/93 203

ERH/2017/107 207

ERH/2017/111 210

ERH/2017/115 203

ERH/2017/117 213

ERH/2017/119 198

ERH/2018/30 197

ERH/2018/31 205

ERH/2018/77 190

ERH/2018/90 190

ERH/2019/2 203

ERH/2019/9 203

ERH/2019/10 198

FAM/2013/83 247

FAM/2014/84 231

FAM/2014/161 231

FAM/2014/213 231

FAM/2014/214 231

FAM/2014/215 231

FAM/2014/216 231

FAM/2015/21 231

FAM/2015/42 451

FAM/2015/91 246

FAM/2015/165 238

FAM/2015/197 463

FAM/2015/208 246

FAM/2015/211 246

FAM/2015/218 235

FAM/2015/226 238

FAM/2015/257 235

FAM/2016/28 235

FAM/2016/49 235

FAM/2016/81 234

FAM/2016/94 235

FAM/2016/104 459

FAM/2016/116 226, 238

FAM/2017/28 231

FAM/2017/36 266

FAM/2017/41 249, 252

FAM/2017/49 451

FAM/2017/64 250

FAM/2017/78 248, 249, 252

FAM/2017/91 226, 238

FAM/2017/96 234

FAM/2017/104 458

FAM/2017/108 226

FAM/2017/125 235

FAM/2017/132 251

FAM/2017/147 474

FAM/2017/146 474

FAM/2018/1 234

FAM/2018/10 231, 235

FAM/2018/34 472, 474

FAM/2018/49 530

FAM/2018/69 231

FAM/2018/75 451

FAM/2018/86 231

FAM/2019/3 185

Side 759

FAM/2019/8 185

KEN nr. 9964 af 30. oktober 2013 142

KEN nr. 9797 af 3. oktober 2014 76, 453

ÅB/2014/64 156

ÅB/2016/33 152, 156

ÅB/2018/104 530

ÅB/2018/105 530

EU-Domstolen

C-369/90, Micheletti, dom af 7. juli 1992, dom af 7. juli 1992 276

C-317/01 og C-369/01, Abatay m.fl. og Sahin, dom af 21. oktober 2003 131

C-482/01 og C-493/01, Orfanopoulos og Oliveri, dom af 29. april 2004 646

C-200/02 Zhu og Chen,dom af 19. oktober 2004 276

C-242/06, T. Sahin, dom af 17. september 2009 132

C-92/07, Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene, dom af 29. april 2010 130, 453

C-135/08, Janko Rottmann, dom af 2. marts 2010 276, 393, 401, 422

C-371/08, Ziebell, dom af 8. december 2011 652

C-145/09, Tsakouridis, dom af 23. november 2010 647

C-300/09 og C-301/09, Toprak og Oguz, dom af 9. december 2010 131, 132

C-348/09 af 22. maj 2012 681

C-400/10 J. McB mod L. E., dom af 5. oktober 2010 643

C-256/11, Dereci m.fl., dom af 15. november 2011 131

C-400/12, M.G, dom af 16. januar 2014 647

C-225/16, Ouhrami, dom af 26. juli 2017 556, 657

C-316/16 og C-424/16, B. og Vomero 648

C-221/17, M.G. Tjebbes m.fl., dom af 12. marts 2019 276, 295, 393, 396, 398, 401, 402, 404, 407, 413, 422, 437

C-118/20, Wiener Landesregierung, verserende 393

Europæiske Menneskerettigheds domstol (EMD)

Dom af 18. februar 1991, Moustaquim mod Belgien (sag 12313/86) 628, 638

Dom af 26. februar 1992, Beldjoudi mod Frankrig (sag 12083/86) 628, 637

Dom af 27. oktober 1994, Kroon m.fl. mod Nederlandene (sag 18535/91) 719

Dom af 21. juni 1995, Nasri mod Frankrig (sag 18/1994/465/546) 638

Dom af 4. juli 1995, Buzunis mod Grækenland (sag 22997/93) 640

Dom af 13. juli 1995, Nasri mod Frankrig (sag 19465/92) 628

Dom af 24. april 1996, Boughanemi mod Frankrig (sag 22070/93) 629

Dom af 7. august 1996, C mod Belgien (sag 21794/93) 629

Dom af 15. november 1996, Chahal mod Storbritannien (sag 22414/93) 727

Dom af 29. januar 1997, Bouchelkia mod Frankrig (sag 232078/93) 629

Dom af 26. september 1997, El Boujaïdi mod Frankrig (sag 25613/94) 629

Dom af 26. september 1997, Mehemi mod Frankrig (sag 25017/94) 629, 637

Dom af 21. oktober 1997, Boujlifa mod Frankrig (sag 25404/94) 629

Dom af 2. august 2001, Boultif mod Schweiz (sag 54273/00) 634

Dom af 5. februar 2002, Conka mod Belgien 428

Dom af 11. juli 2002, Amrollahi mod Danmark (sag 56811/00) 637, 671

Dom af 10. juli 2003, Benhebba mod Frankrig (sag 53441/09) 628

Dom af 22. april 2004, Radovanovic mod Østrig (sag 42703/98) 624

Afgørelse af 7. februar 2005, Gomes mod Sverige (sag 34566/04) 627

Dom af 27. oktober 2005, Keles mod Tyskland (sag 32231/02) 624

Dom af 31. januar 2006, Sezen mod Nederlandene (sag 50252/99) 628

Dom af 10. april 2006, Cömert mod Danmark (sag 14474/03) 627

Side 760

Dom af 12. oktober 2006, Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga mod Belgien (sag 13178/03) 754

Dom af 18. oktober 2006, Üner mod Nederlandene (sag 46410/99) 627

Dom af 6. december 2007, Chair og J.B. mod Tyskland (sag 69735/01) 627

Dom af 23. juni 2008, Maslov mod Østrig (sag 1638/02) 624, 626, 628, 639, 660

Dom af 8. januar 2009, Joseph Grant mod Storbritannien (sag 10606/07) 638

Dom af 10. februar 2009, Sergey Zolotukhin mod Rusland (sag 14939/03) 640

Dom af 17. februar 2009, Onur mod Storbritannien (sag 27319/07) 627

Dom af 12. januar 2010, A. W. Khan mod Storbritannien (sag 47486/06) 638

Dom af 14. juni 2011, Osman mod Danmark (sag 38058/09) 456

Afgørelse af 20. september 2011, Lukic mod Tyskland (sag 25021/08) 638

Dom af 11. oktober 2011, Genovese mod Malta (sag 53124/09) 278, 281, 291, 292, 294, 306, 363, 453

Dom af 31. januar 2012, M.S. mod Belgien (sag 50012/08) 746, 747

Dom af 7. februar 2012, Al-Hamdani mod Bosnien-Herzegovina 429

Dom af 10. april 2012, Balogun mod Storbritannien (sag 60286/09) 627

Dom af 12. juni 2012, Bajsultanov mod Østrig (sag 54131/10) 627

Dom af 16. april 2013, Udeh mod Schweiz (sag 12020/09) 628

Afgørelse af 7. oktober 2014, Loy mod Tyskland (sag 15069/08) 638

Dom af 17. november 2014, M.E. mod Danmark (sag 58363/10) 640

Dom af 19. maj 2016, Kolonja mod Grækenland (sag 49441/12) 628

Dom af 24. maj 2016, Biao mod Danmark 394

Dom af 21. juni 2016, Ramadan mod Malta (sag 76136/12) 281

Afgørelse af 13. oktober 2016, Nazari mod Danmark (sag 64372/11) 340

Dom af 1. december 2016, Salem mod Danmark (sag 77036/11) 635

Dom af 13. december 2016, Paposhvili mod Belgien (sag 41738/10) 678

Afgørelse af 7. februar 2017, K2 mod UK (sag 42387/13) 281, 426, 430

Dom af 25. april 2017, Krasniqi mod Østrig (sag 41697/12) 627

Afgørelse af 16. maj 2017, Hamsevich mod Danmark (sag 25748/15) 636

Dom af 6. juni 2017, Alam mod Danmark (sag 33809/15) 638

Afgørelse af 22. januar 2019, Mansour Said Abdul Salam Mubarak mod Danmark (sag 74411/17) 421, 426

Dom af 1. oktober 2019, Savran mod Danmark (sag 57467/15) 677, 678

Side 761

  • Luk
  • Udvid