Litteraturfortegnelse
Gratis adgang

Litteraturfortegnelse

Axel Adlercreutz, Lars Gorton og Eva Lindell-Frantz: Avtalsrätt I, 14. uppl., 2016

Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, 6. udg., 2014.

Lennart Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol, 2018.

Lennart Lynge Andersen: Kreditaftaleloven 2010, 2011.

Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen: Lov om fremtidsfuldmagter, 2018.

Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen: Urimeligt stillede ægtefæller – samspillet mellem familieret og aftaleret, 2009.

Lennart Lynge Andersen & Vagn Greve: Åger, 2010.

Lennart Lynge Andersen, Bent Iversen og Jørgen Nørgaard: Umyndiges formue, 3. udg. 1988.

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og Mellemmænd, 7. udg., 2017.

Lennart Lynge Andersen & Peter Møgelvang-Hansen: Klager over pengeinstitutter, 1994.

Lennart Lynge Andersen, Peter Møgelvang-Hansen og Anders Ørgaard: Gældsbrevsloven med kommentarer, 3. udg., 2017.

Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Tegning og fuldmagt – nogle hovedspørgsmål, 2010.

E. Lego Andersen: Gavebegrebet, 1988.

Mads Bryde Andersen: Advokatretten, 2005.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret – Aftaleretten I, 4. udg., 2013.

Mads Bryde Andersen: IT-retten, 2. udg., 2005.

Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret – Aftaleretten II, 5. udg. 2019.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4. udg., 2015

Lars Svenning Andersen, Mads Krarup, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Morten Ulrich og Bjarke Vejby: Funktionærret, 5. udg., 2016 Carl Jacob Arnholm: Privatrett II, 1964.

Stinne Richter Berg: Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb, 2008

Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, 9. uppl., 2018.

Jørgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, 1987.

Herman Bruserud: Hardshipklausuler, 2010.

Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: Købsretten, 7. udg., 2018.

Christian Dahlman (red.): Festskrift for Ingemar Ståhl, 2005.

Svend Danielsen: Arveloven, 5. udg., 2005.

Svend Danielsen og Rie Thoustrup Sørensen: Værgemålsloven, 2. udg., 2017.

Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe: Boliglejeret, 3. udg., 2019.

Jens Evald: Retsmisbrug, 2001.

Boel Flodgren m.fl. (red.): Avtalslagen 90 år, 2005.

Johan Giertsen: Avtaler, 3. udg., 2014.

Side 243

Bernhard Gomard: Moderne erstatningsret, 2002.

Bernhard Gomard og René Henschel: International Købelov, 2014.

Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, 8. udg., 2020.

Kurt Grönfors og Rolf Dotevall: Avtalslagen, 3. uppl., 1995.

Thue Hagenau: Pengeinstitutters rådgivningsansvar ved værdipapirhandel, 2010.

Viggo Hagstrøm: Kjøpsrett, 2. oppl. 2006.

Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett, 5. opp., 2009 i samarbeid med Magnus Aarbakke

Jørgen Hansen: Advokatgerningen, 1986.

Ole Hasselbalch: Ansættelsesret & personalejura, 6. udg., 2019 under medvirken af Natalie Munkholm.

Ole Hasselbalch: Den danske arbejdsret 2009.

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard: Rekonstruktionsret, 5. udg., 2018.

Ole Hansen & Vibe Ulfbeck: Lærebog i aftaleret, 2014.

Jan Hellner: Om obehörig vinst, 1950.

Jan Hellner: Kommersiell avtalsrätt, 4. uppl., 1993.

Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, 2002.

Knud Illum: Tingsret, 3. udg. v. Vagn Carstensen, 1976.

Knud Illum: Tinglysning, 7. udg., 1994.

Bent Iversen: Handelsagenten og eneforhandleren, 5. udg., 2013.

Torsten Iversen: Entrepriseretten, 2016.

Torsten Iversen: Obligationsret, 1. del, 6. udg., 2019.

Torsten Iversen: Obligationsret, 2. del, 5. udg., 2019.

Torsten Iversen: Obligationsret, 3. del, 3. udg., 2018.

Torsten Iversen: Støtteerklæringer, 1994.

Torsten Iversen, Susanne Karstoft og Lars Henrik Gam Madsen (red.): Festskrift til Bent Iversen, 2019.

Per Jacobsen: Kollektiv Arbejdsret, 5. udg., 1994.

H. Krag Jespersen: Lejeret 1 og 2, 1989.

Stig Juul: Romersk Formueret, 1944.

Jakob Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 2007.

Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 10. udg., 2019.

Birgitte Jørgensen: Retsvirkninger af omstødelse, 2003.

Stig Jørgensen: Kontraktsret I, 1971.

Susanne Karstoft: Elektronisk dokumentudveksling, 1994.

Susanne Karstoft: Elektronisk aftaleret, 2004.

A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, 5. udg., 1989 under medvirken af Jens Møller

Kai Krüger: Norsk Kjøpsrett, 4. utg., 1999.

Ole Lando & Hugh Beale (red.): Principles of European Contract Law Parts I and II, 1999.

Lars Bo Langsted: Rådgivning I 2004 og II 2007.

Jul. Lassen: Vilje og Erklæring, 1905.

Jul. Lassen: Almindelig del, 3. udg., 1917-20.

Nina Dietz Legind: Privat kaution for banklån, 2003.

Bert Lehrberg: Förutsättningsläran, 1983.

Eva Lindell-Frantz m.fl. (red.): Festskrift til Lars Gorton, 2007.

Preben Lyngsø: Afbestillingsret, 1971.

Preben Lyngsø: Checkloven, 1985.

Preben Lyngsø: Forsikringsaftaleloven, 4. udg., 1992.

Side 244

Jacob Plesner Mathiasen m.fl.: E-handelsloven med kommentarer, 2004.

Peter Mortensen: Digital tinglysning, 4. udg., 2007.

Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende, 2. udg. 2019.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, 3. udg., 2017.

Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom – Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, 2. udg., 2015.

Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom II – Bolighandlen, 2016.

Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg: Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret, 8. udg., 2019.

Jens Møller, Michael Wiisbye & Karsten Høj: Erstatningsansvarsloven, 7. udg. 2020.

Jacob Nørager-Nielsen: Edb-kontrakter, 1987.

Anitta Godsk Pedersen & Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret, 10. udg., 2018.

Hans Viggo Godsk Pedersen: Kaution, 11. udg., 2016.

Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Checkloven med kommentarer, 1999.

Lars Lindencrone Petersen: Renteloven, 5. udg., 2017.

Jan Ramberg: Cancellation of contracts of affreigthment on account of war and similar circumstances, 1970.

Jan Ramberg og Christina Ramberg: Allmän avtalsrätt, 11. uppl., 2019.

H.H. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, 5. udg., 2008.

Alf Ross: Om Ret og Retfærdighed, 1953.

Erik Røsæg: Garantier eller fattigmands trøst, 1992.

Morten Samuelsson & Kjeld Søgaard: Rådgiveransvaret, 1993.

Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter – Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt, 2010.

Torben Svenné Schmidt: International formueret, 2. udg., 1999.

Marie Jull Sørensen: God skik for juridisk rådgivning – en retlig standard, 2011

Ditlev Tamm: Dansk Retshistorie, 1973.

Ditlev Tamm: Fra »Lovkyndighed« til »Retsvidenskab«, 1976.

Ditlev Tamm: Romerret, 2. udg., 1991.

Søren Theilgaard, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen: Købeloven med kommentarer, 4. udg., 2017.

Søren Theilgaard: Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom, 1996.

Tiberg og Dotevall: Mellanmansrätt, 9. uppl., 1997.

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 3. udg., 2017.

Henry Ussing: Bristende Forudsætninger, 1918.

Henry Ussing: Erstatningsret, 6. opl., 1962.

Henry Ussing: Aftaler, 3. udgave 1950.

Henry Ussing: Køb, 4. udg. v. A. Vinding Kruse, 1967.

Henry Ussing: Obligationsretten, Almindelig del, 4. udg. ved A. Vinding Kruse, 1967.

Lennart Vahlén: Avtal och tolkning, 1966.

Verner: Samvirkende advokaters erstatningsansvar, 1993.

Geir Woxholth: Avtalerett, 10. utg., 2017.

Anders Ørgaard: Eksekutionsret, 3. udg., 2020.

Anders Ørgaard: Konkursret. 12. udg., 2018.

Anders Ørgaard: Voldgiftsaftalen, 2006.

Side 245

  • Luk
  • Udvid