Litteraturfortegnelse
Gratis adgang

Litteraturfortegnelse

Bøger

Aarum, Kirstin Normann: Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper, Ad Notam, 1994

Alcock, Alistair, John Bird & Steve Gale: Companies Act 2006: The New Law, Jordans Publishing Limited, 2007

Andenæs, Mads Henry: Sameier og selskaper, Bedriftsøkonomens, 1977

Andersen, E. Lego: Aktionæroverenskomster, Thomson, 2000

Andersen, Lennart Lynge: Festskrift til Ole Lando, GadJura, 1997

Andersen, Lennart Lynge & Erik Werlauff: Kreditretten, 6. udg., Thomson Reuters, 2014

Andersen, Lennart Lynge, Erik Werlauff & Niels Ørgaard: Holdingselskaber, GadJura, 1998

Andersen, Lennart Lynge & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg., Karnov Group, 2017

Andersen, Lennart Lynge m.fl.: Festskrift til Bernhard Gomard, Thomson – GadJura, 2001

Andersen, Mads Bryde: Grundlæggende aftaleret, 4. udg., Gjellerup, 2013

Andersen, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret, 14. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019

Andersen, Paul Krüger (red.): Selskabers organisation, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Andersen, Paul Krüger: Studier i dansk koncernret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Andersen, Paul Krüger, Nis Jul Clausen & Jesper Lau Hansen: Børsretten, 6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019

Angelis, Marco de: Ungeschriebene Wettbewerbsverbote für Gesellschafter im GmbH-Recht, diss. Münster 1997

Appenzeller, Hansjürg: Stimmbindungsabsprachen in Kapitalgesellschaften, Schulthess Juristische Medien, 1996

Askheim, Lars Olav, Baard Bale, Karl-Johan Gombrii, Are Herrem, Olav Kolstad, Christian Lund, Trond Sanfelt, Georg Scheel & Arne Falkanger Thorsen: Skipsfart og samarbeid. Maritime joint ventures i rettslig belysning, Sjørettsfondet, 1991

Asmussen, Christian Geisler m.fl.: Dynamics of Globalization: Location-specific Advantages or Liabilities of Foreignness? (Advances in International Management), Emerald Group Publishing Limited, 2011

Austin, R.P. & I.M. Ramsay: Ford, Austin and Ramsay’s Principles of Corporations Law, LexisNexis Butterworths, 2018

Bachmann, Gregor, Horst Eidenmüller, Andreas Engert, Holger Fleicher & Wolfgang Schön: Regulating the Closed Corporation, De Grutyer, 2014

Side 459

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lasse Højlund Christensen & Kim Sommer Jensen: Konkurs, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Banks, Roderick ’Anson: Lindley & Banks on Partnership, 20th Edition, Sweet & Maxwell 2017

Barca, Fabrizio & Marco Becht (eds): The Control of Corporate Europe, Oxford University Press, 2002

Barnard, Catherine: The substantive Law of the EU, 6th ed., Oxford University Press, 2019

Barney, J.G. & W.G. Ouchi: Information Cost and Organizational Governance, 1983

Baus, Matthias: Treuepflichten des Aktionärs im Gemeinschaftsunternehmen, Peter Lang, 1991

Bean, Gerard M.D.: Fiduciary Obligations and Joint ventures, Clarendon Press, 1995

Bendtsen, Claus Molbech: Interessentskabsretlige problemer, Thomson – GadJura, 2003

Bennedsen, Morten & Kasper Nielsen, Investorbeskyttelse og virksomhedsovertagelser i Danmark: samfundsøkonomisk analyse af anbefalingerne i »Report of the High Level Group of Company Experts on Issues related to Takeover Bids« (Winter-rapporten), Kbh.: Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse (u.st.) 2002

Bertelsen, Erik m.fl.: Dansk Fusionskontrol, 3. udg., Karnov Group, 2018

Bergqvist, Christian m.fl.: Fusionskontrol i Danmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012

Birkmose, Hanne: Konkurrence mellem retssystemer, Thomson, 2004

Birkmose, Hanne (ed.): Shareholders’ Duties, Wolters Klower 2017

Birkmose, Hanne, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (eds): Abuse of Companies, Wolters Kluwer, 2019

Birkmose, Hanne, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (eds): Boards of Directors in European Companies, Kluwer Law International, 2013

Birkmose, Hanne, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.): Selskaber – Aktuelle emner II, Djøf Forlag, 2019

Birkmose, Hanne, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (eds): The European Financial Market in Transition, Kluwer Law International, 2012

Birt, Tim (ed.): Buttersworths Company Law Service, bind 1, LexisNexis, løsblad

Boubaker, Sabri & Duc Khuong Nguyen (eds): Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, 2012

Braun, Heiner: Joint Ventures im amerikanischen und deutschen Internationalen Privatrecht, Peter Lang International Academic Publishers, 2000

Bunch, Lars, Ida Rosenberg & Lone Sneholt: A/S-loven med kommentarer, 7. udg., Thomson, 2007

Bunch, Lars & Søren Corfixsen Whitt: Selskabsloven med kommentarer, 3 udg., Karnov Group, 2018

Büchel, Prange, Probst & Rüling: International Joint venture Management, John Wiley & Sons, 1998

Byttebier, K. & A. Verroken: Structuring International Co-operation Between Enterprises, Graham & Trottman, 1995

Børjesson, Jan, Martin Christian Kruhl & Ole B. Sørensen: Partnerselskaber, 2. udg., Karnov Group, 2017

Casson, Mark (ed.): Enterprise and Competitiveness, Clarendon Press, 1990

Cheffins, Brian: Company Law; Theory, Structure and Operation, Clarendon Press, 1997

Christensen, Jan Schans: Contested Takeovers in Danish Law, Gad, 1991

Side 460

Christensen, Jan Schans: Ledelse & aktionærer, Gad, 1992

Christensen, Jan Schans: Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelse, 1. udg., GadJura, 1998

Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskabsret, 2. udg., Karnov Group, 2007

Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskabsret, 5. udg., Karnov Group, 2017

Christensen, Jan Schans & Sanne Dahl Laursen: Det europæiske selskab, Thomson, 2007

Christou, Richard: Drafting Commercial Agreements, 2nd ed., Sweet & Maxwell, 1998

Christoffersen, Margrethe: Aksieers lojalitetsplikt, Gyldendal 2019

Collinson, Simon, Rajneesh Narula & Alan M. Rugman: International Business, 7st Ed., Pearson, 2017

Craig & de Bürca: EU Law. Text, cases and materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015

Czinkota, Michael, Ilkka Ronkainen, Michael Moffett, Svetla Marinova & Marin Marinov: International Business – European Edition, John Wiley & Sons, 2009

Cortese, B. (ed.): EU Competition Law: Between Public and Private Enforcement, Kluwer, 2014.

Damgaard, Sanne Neve: EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstruktureringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012

Dashwood, Alan & Angela Ward (eds): Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 2, Hart, 1999

Davies, Paul & Sarah Worthington (eds): Gower Principles of Modern Company Law, 10th ed., Sweet & Maxwell, 2016

Devinney, Timothy, Torben Pedersen & Laszlo Tihany (eds): Dynamics of Globalization: Location-specific Advantages or Liability of Foreignness?, Emerald, 2011

Dine, Janet: The Governance of Corporate Groups, Cambridge University Press, 2000

Dony, Marianne & d’Aline de Walsche (red.): Mélanges en hommage á Michel Waelbroeck, Vol. II, Bruylant, 1998

Dotevall, Rolf: Samarbete i bolag. Om personbolag, 3. udg., Norstedts Juridik, 2015

Dotevall, Rolf: Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, Norstedts Juridik, 1989

Dübeck, Inger: Aktieselskabets historie, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991

Eeckhout, Piet & Takis Tridimas (eds): Yearbook of European Law (Book 23), Oxford University Press, 2005

Edwards, Vanessa: EC Company Law, Oxford University Press, 1999

Emmerich, Volker & Mathias Habersack: Konzernrecht, 11. Aufl., Beck, 2020

Essers, P.H.J., E.C.C.M. Kemmeren, M.J.G.C. Raaijmakers & G.J.H. van der Sangen (eds): Reforming the law on Business Organisations, Eleven International Publishing, 2011

Evald, Jens: Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2020

Evald, Jens: Retsmisbrug i formueretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Eyben, Bo von: Juridisk Ordbog, 14. udg., Thomson GadJura, 2016

Farrer, John and Watson, Susan (eds): Company and Securities Law in New Zealand, 2nd Ed, Thomson Reuters 2013

Side 461

Fejø, Jens & Grith Skovgaard Ølykke: EU-konkurrenceret, Almindelig del, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Feria, Rita de la & Stefan Vogenauer (eds): Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle of EU Law?, Hart, 2011

Ferran, Eilís & Ho, Look Chan: Principles of Corporate Finance Law, 2nd ed. Oxford University Press, 2014

Finn, P.D. (ed.): Equity and Commercial Relationships, Thomson Reuters, 1987

FitzGerald, Sean & Caulfield, Geraldine: Shareholders’ agreements, 7th ed., Sweet & Maxwell, 2017

Fode, Carsten & Neville, Mette: SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt, Karnov Group, 2018

Fode, Carsten & Noe Munck: Valg af selskabsform, 4. udg., Karnov Group, 2016

Fox, Elanor M. & James T. Halverson (eds): Collaborations among Competitors, Antitrust policy and Economics, American Bar Association, 1991

Gaines, S., B.E. Olsen & K.E. Sørensen (eds): Liberalising Trade in the EU and the WTO: A Legal Comparison, Cambridge University Press, 2012

Gerner-Beuerle, Carsten & Schilling, Michael: Comparative Company Law, Oxford University Press, 2019

Gerner-Beuerle, Carsten, Phillip Peach and Edmund Philipp Schuster, Study on Directors’ Duties and Liability, april 2013.

Gerner-Beuerle, Carsten, Federico M. Mucciarelli, Edmund Schuster & Mathias Siems Study on the Law Applicable to Companies, juni 2016.

Gevurtz, Franklin A.: Corporation Law, 2nd ed., West, 2010

Gomard, Bernhard: Samarbejde og ansvar i selskaber og koncerner, GadJura, 1997

Gomard, Bernhard & Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde, 8. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015

Grant, Robert M.: Contemporary Strategy Analysis, 7th ed., Wiley, 2010

Grundmann, Stefan: European Company Law. Organization, Finance and Capital Markets, 2nd ed., Intersentia, 2012

Gräfer, Horst & Guido A. Scheld: Grundzüge der Konzernrechnungslegung, 10. Ausg., Erich Schmidt Verlag, 2007

Gutterman, Alan S.: International Joint Ventures, Euromoney Institutional Investor PLC, 1997

Göthel, Stephan R.: Joint ventures im Internationalen Privatrecht, Recht und Wirtschaft, 1999

Habersack, Mathias & Dirk A. Verse: Europäisches Gesellschaftsrecht, 5. Ausg., Beck, 2019

Hansen, Jesper Lau: Informationsmisbrug, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Hansen, Jesper Lau (red.): Selskabsloven – de første 100 år, Djøf Forlag, 2018

Hansen, Kai, Asbjørn Heide, Pia L. Knærkegaard og Henrik B. Sørensen: Organisation, Academica, 2007

Hansen, Søren Friis: Anpartsselskaber efter loven af 1996, GadJura, 1998

Hansen, Søren Friis: Europæisk koncernret, Jurist- og Økonomforbundet s Forlag, 1996

Hansen, Søren Friis: Juridisk Institut, Julebog 1997

Hansen, Søren Friis & Jens V. Krenchel: Dansk selskabsret 1, 5. udg., Thomson Reuters, 2017

Hansen, Søren Friis & Jens V. Krenchel: Dansk selskabsret 2, 5. udg., Thomson Reuters, 2019

Side 462

Hansen, Søren Friis & Jens V. Krenchel: Dansk selskabsret 3, 3. udg., Thomson Reuters, 2015

Hansmann, Henry & Squire, Richard (eds): The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University Press, 2018

Hasselbalch, Ole: Den danske arbejdsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Hawk, Barry E. (red.): Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute, 2000

Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Henn, H.G. & J.R. Alexander: Laws of Corporations, 3rd ed., West. Pub. Co., 1986

Hesse, Manfred: Die historische Entwicklung der Wettbewerbsverbote im Gesellschaftsrecht der Neuzeit, Peter Lang, 1994

Herzfeld, Edgar & Adam Wilson: Joint Ventures, 3rd ed., Jordan, 1996

Hewitt, Ian, Howley Simon & Parkes James: Hewitt on Joint ventures, 6th ed., 2016

Hirschmann, Christoph: Neue Gestaltungsfreiheit im französischen Gesellschaftsrecht: Die Société par actions simplifiée (SAS), Duncker und Humbolt, 1999

Hirte, Heribert: Kapitalgesellschaftsrecht, 7. Ausg., RWS, 2012

Hoffmann-Becking, Michael: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4, Beck, 2007

Hommelhoff, Peter & Reinhard Goerdeler: Festschrift für H.J. Fleck, De Gruyter, 1988

Hommelhoff, Peter & Dietmar Helms (Hrg.): Neue Wege in die Europäische Privat-gesellschaft, Otto Schmidt, 2001

Hovenkamp, Herbert: Federal Antitrust Policy, 2nd ed., West Pub., 1999

Huber, Lucius: Das Joint-Venture im internationalen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, 1992

Hørlyck, Erik: Interessentskaber og konsortier, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996

ICLEG, Report on Information on Groups, European Commission, marts 2016

ICLEG, Report on the recognition of the interest of the group, oktober 2016

Immenga, Ulrich: Die personalistische Kapitalgesellschaft, Athenäum, 1970

Immenga, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. VII, J.C.B. Mohr, 1985

Iversen, Jon: Legal Risk Management i private virksomheder, 2. udg., Thomson, 2007

Iversen, Torsten m.fl. (red): Formueretlige emner, 9. udg., Djøf Forlag, 2019

Iversen, Torsten m.fl. (red.): Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003

Iversen, Torsten: Obligationsret, 1. del, 6. udg., Djøf Forlag 2019

Iversen, Torsten: Støtteerklæringer, Gad, 1994

Ivø, Stinne Taiger: Selskabsstatuttet, Karnov Group 2011

Jensen, Jørn Vestergaard: Joint ventures i Østeuropa, 1986, Civiløkonomernes Forlag

Jensen, Søren Næsborg: EU-Selskabsskatteret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Jessen, Pernille W., Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke & Karsten Engsig Sørensen: Regulering af konkurrence i EU, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2016

Jessen, Pernille W. & Michael Steinicke (red.): EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008

Joffe, Victor, David Drake, Giles Richardson, Daniel Lightman & Timothy Collingwood: Minority Shareholders, 6th ed., Oxford University Press, 2018

Kansmark, Jan & Carl Martin Roos: Aktieägaravtal, P.A. Norstedt, 1985

Side 463

Killing, J. Peter: Strategies for Joint Venture Success, Praeger, 1983

Kraakman, Reinier m.fl.: The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, 2nd ed., Oxford University Press, 2009

Krarup, Mathias Dahlerup: Interessekonflikter i små og mellemstore selskaber, Djøf Forlag, 2019

Kristensen, Lars Hedegaard: Studier i erhvervsfinansieringsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003

Kruhl, Martin Christian: Ejeraftaler, Thomson Reuters, 2011

Kruhl, Martin Chr. & Jan B. Sørensen: Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014

Kure, Henrik: Finansieringsret, Karnov Group, 2018

Lacy, John de (ed.): The Reform of United Kingdom Company Law, Routledge-Cavendish, 2002

Langefeld-Wirth, Klaus (Hrs): Joint ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr, Verl. Recht u. Wirtschaft, 1990

Langkjær, Line Herman: De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område – i lyset af EU’s insolvensordning, Karnov Group, 2019

Langsted, Lars Bo (red.): Selskabers kapital, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999

Legind, Gram Mortensen, Godsk Petersen & Engsig Sørensen (red): Festskrift til Nis Jul Clausen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013

Lévêque, Francois & Shelanski, Howard: Merger Remedies in the American and European Union Competition Law, Edward Elgar Publishing, 2003

Lilja, Troels M.: Filialbegrebet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Lilja, Troels, Peter Koerver Schmidt & Anders Nørgaard Laursen, Danish National Report in EATLP International Tax Series 2017, tilgængelig på https://www.eatlp.org/uploads/public/2017/national%20Report%20Denmark.pdf

Lippert-Rasmussen, Martin & Niels Peder Mols: Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, Aarhus Universitet, 1994

Lord, Richard A.: Williston: A treatise on the Law of Contract, fourth ed. by, Vol. 12, Thomson Reuters, 1999

Lowzow, Halfdan & Bjørn G. Reed: Aksjonæravtaler, Ad Notam, 1993

Lutter, Markus & Bayer, Walter (Hrsg.): Holding-Handbuch, 5. udg., Ottoschmidt, 2015

Lutter, Markus, Walter Bayer & J. Schmidt: Europäisches Unternehmens- og Kapitalmarktrecht, 6. Ausg., De Gruyter, 2018

Lutter, Marcus, Kapital, Sicherung der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in den Aktien- und GmbH-Rechten der EWG: Eine Untersuchung zur Ausfüllung von Artikel 54 Absatz 3 lit: g des Vertrages über die Errichtung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Karlsruhe: C.F. Müller 1964

Madsen, Ole Øhlenschlæger: Virksomhedsovertagelser og fusioner i dansk industri, Nyt Nordisk Forlag, 1982

Martinik, Michael: Moderne Vertragstypen, Beck, 1993

McCahery, Joseph, Picciotto, Sol & Colin Scott, Corporate control and accountability: Changing structures and the dynamics of regulation/edited, Clarendon Press, 1994

Mestmäcker, Ernst-Joachim, Jean-Bernard Blaise & David T. Donaldson (Hrg.): Gemeinschaftsunternehmen (joint venture – Filiale commune) im Konzern- und Kartellrecht, Metzner, 1979

Mestmäcker, Ernest Joachim & Behrens, Peter (eds): Das Gesellshaftsrechts der Konzerne im internationalen Vergleich, Baden-Baden 1991

Side 464

Micheler, Eva & D.D. Prentice (eds): Joint ventures in English and German Law, Hart Publishing, 2000

Milman, David (ed.): Regulating Enterprise, Hart Publishing, 1999

Mikkelsen, Jytte Heje & Lars Bunch: Erhvervsdrivende fonde, Thomson Reuters, 2009

Miyashita, Kenichi & David Russell, Keiretsu: Inside the hidden Japanese conglomerates, New York: McGraw-Hill, 1994 s. 66 ff.

Mock, Sebastian, Csach Kristian & Havel, Bohumil (eds): International Handbook on Shareholders’ Agreement, De Gruyter, 2018

Morrison: Morison’s Company and Securities Law, Vol. 1, Butterworths, 2000

Morse, Geoffrey: Partnership Law, 5th ed., Blackstone Press, 2001

Munck, Noe & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Müller, Welf & Burkhard Hense (Hrg.): Beck’sches Handbuch der GmbH, Beck, 1999

Neville, Mette: Boligfællesskaber i selskabsform, GadJura, 1993

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (eds): Company Law and SMEs, Thomson Reuters, 2010

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen: Den nye selskabslov, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber – aktuelle emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (eds): The regulation of companies, Karnov Group, 2003

Newman, Peter (ed): The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1998

Nielsen, Peter Arnt: International privat- og procesret, Jurist- og Økonomforbundet, 1997

Nielsen, Ruth (ed.): Julebog 1999, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999

Nielsen, Ruth (ed.): Julebog 2000, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000

Nielsen, Ruth: Koncernarbejdsret, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Nightingale, Christopher samt Linklaters & Paines: Joint Ventures, Longman, 1990

Noack, Ulrich: Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, J.C.B. Mohr, 1994

Nordtveit, Ernst: Oppdragssamarbeid, Alma mater, 1992

OECD: Competition Policy and Joint Ventures, 1986

O’kelly, Charles R.T. Jr. & Robert B. Thompson: Corporations and Other Associations, Cases and Materials, Wolters Klower, 2006

O’Neal, F. Hodge & Robert B. Thompson: O’Neal’s Close Corporations, Thomson Reuters, løsblad

Paschalidis, Paschalis: Freedom of establishment and private international law for corporations, Oxford University Press, 2012

Pense, Andreas: Die personalistische Eurokapitalgesellschaft als Instrument der Unternehmenskooperation in der EU, Peter Lang, 1997

Perrott, David L. (ed.): Current Issues in International Business Law, Gower Pub Co, 1988

Petersen, Lars Lindencrone & Werlauff, Erik: Dansk retspleje, 7. udg., Karnov Group, 2017

Philip, Allan: Dansk international privat- og procesret, 3. udg., Juristforbundets Forlag, 1976

Philip, Allan: Studier i den internationale selskabsrets teori, Juristforbundets Forlag, 1961

Pohlmann, Jens: Das französische Internationale Gesellschaftsrecht, Duncker & Humblot, 1988

Side 465

Prentice, Dan & Arad Reisberg (eds): Corporate Finance Law in the UK and EU, Oxford University Press, 2011

Priester, Hans-Joachim (Hrg.): Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 3, 5. Aufl, Beck, 2018

Prime, Terence, Sarah Gale & Gary Scanlan: The Law and Practice of Joint Ventures, 2nd rev. ed., LexisNexis UK, 1997

Prinz, Ulrich & Wolf-Dieter Hoffmann (Hrg.): Beck‘sches Handbuch der Personengesellschaften, Verlag, 4. Ausg. C.H. Beck, 1999

Ramsay, Ian (ed.): Corporate Governance and the Duties of Company Directors, University of Melbourne, 1997

Reigger, Bodo & Lutz Weipert (Hrg.): Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 1, Beck, 1995

Reiter, Barry J. & Melanie A. Shishler: Joint ventures, Irwin Law, 1999

Ribbens, D.S.: The personal, fiduciary character of members’ inter se relations in the incorporated partnership, Lex Patria, 1988

Ribstein, Larry E. & Robert Keatinge: Ribstein and Keatinge on Limited Liability Companies, Thomson Reuters, 1997

Rodemann, Carsten: Stimmbindungsvereinbarungen in den Aktien- und GmbH-Rechten Deutschlands, Englands, Frankreichs und Belgiens, Dissertation, 1998

Romano, Roberta: The Genius of American Corporate Law, Aei Press, 1993

Roos, Carl Martin: Avtal och rösträtt, Almqvist & Wiksell, 1969

Sandström, Torsten: Handelsbolag och enkla bolag, 7. udg., Norstedts Juridik, 2013

Schaumburg-Müller, Peer & Erik Werlauff: Vedtægter og ejeraftaler, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010

Schaumburg-Müller, Peer & Erik Werlauff: SE-selskabet, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff: Selskabsloven med kommentarer, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Schmidt, Karsten: Gesellschaftsrecht, 4. Ausg., Heymann, 2002

Schmidt, Kerstin: Wechselseitige Beteiligungen im Gesellschafts- und Kartellrecht, Peter Lang, 1995

Schmitthoff, Clive M. (ed.), Groups of Companies, Sweet & Maxwell, 1991

Schulte, Norbert & Pohl, Dirk: Joint-Venture-Gesellschaften, 4. Aufl, RWS Verlag, 2015

Sindballe, Kristian & Niels Klerk: Dansk Selskabsret I & III, Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1949

Singleton, Susan: Joint Ventures and Shareholders’ Agreements, 5th ed., Bloomsbury Professional, 2017

Sofsrud, Thorbjørn: Bestyrelsens beslutning og ansvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999

Sonnenberger, Hans Jürgen: Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts, Mohr Siebeck, 2007

Sornarajah, M.: Law of International Joint Ventures, Longman, 1992

Spahlinger, Andreas & Gerhard Wegen: Internationales Gesellschaftsrecht in der Praxis, Beck, 2005

Stedman, Graham & Janet Jones: Shareholders’ Agreement, 3rd ed., Sweet & Maxwell, 1998

Steffensen, Henrik, Lars Bunch, Jan-Christian Nilsen & Thomas Booker: Transaktioner i selskaber – selskabsret, regnskab og skat, Karnov Group, 2014.

Side 466

Steffensen, Henrik, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders: Årsrapporten, 7. udg., Karnov Group, 2016.

Suder, Gabriele & Johan Lindeque: Doing Business in Europe, 3rd ed., Sage Publications, 2018

Svernlöv, Carl: Internationalla joint ventures, Nordstedts Juridik, 1997

Søgaard, Gitte: Koncernbegrebet, Werlauff Publishing A/S, 2016

Søgaard, Gitte & Erik Werlauff: Koncernretten, Werlauff Publishing A/S, 2015

Sørensen, Karsten Engsig: Joint ventures, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Sørensen, Karsten Engsig: Samarbejde mellem selskaber i EF, Gad, 1993

Sørensen, Karsten Engsig & Jens Hartig Danielsen: EU-retten, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019

Taubman, Joseph: The Joint Venture and Tax Classification, Federal Legal Publications, 1957

Tegen, Thomas: Joint venture-Vertrag und Projektträgergesellschaft im amerikanischen und deutschen Recht, Peter Lang International Academic Publishers, 1998

Teichmann, Christoph: Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht, de Gruyter, 2006

Terra, Ben & Peter Wattel: Terra/Wattel – European Tax Law, 7th ed., Kluwer Law International, 2018

Theisen, Manuel René: Der Konzern, 2. Ausg., Schäffer-Poeschel Verlag, 2000

Thomas, Katherine Reece & Christopher Ryan: The Law and Practice of Shareholders’ Agreements, 4th ed., Butterworths Law 2014

Thomsen, Steen: The Danish Industrial Foundations, Djøf Forlag, 2017

Usher, J.A.: The Law and Money and Financial Services in the European Community, 2nd ed., Oxford University Press, 2002

Ussing, Henry: Obligationsretten, Almindelig del, 4. udg., Juristforbundet, 1961

Valentin, Finn, Poul Andersen, Bent Dalum, Torben Pedersen & Gert Villumsen: Magtudredningen, 1995

Vaugham (ed.): Law of the European Communities Service, Part 17, 1994

Vermeulen, Erik P.M.: The evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States, Kluwer Law International, 2003

Verschraegen, Bea: Internationales Privatrecht, Manz, 2012

Vinter, Nikolaj & Erik Werlauff: Dansk og international koncernret og koncernskatteret, Thomson – GadJura, 2005

Ziegler, Katja, Päivi Neuvonen & Violeta Moreno-Lax (eds): Research Handbook on General Principles of EU Law, Edward Elgar, 2020.

Wagenhofer, Alfred: Internationale Rechnungslegungsstandards – IAS/IFRS, 5. Ausg., Redline, 2005

Walmsley, John: Handbook of Vedtægter og ejeraftaler International Joint Ventures, Springer, 1983

Wastl, Ulrich & Franz Wagner: Das Phänomen der wechselseitigen Beteiligungen aus juristischer Sicht, Peter Lang, 1997

Weisser, Johannes: Corporate Opportunities, 1990

Werlauff, Erik: Erstatningsansvar i selskabsforhold – ledelse, ejere, revisor, Werlauff Publishing A/S, 2016

Werlauff, Erik: EU Company Law, 2. udg., DJØF Forlag, 2003

Werlauff, Erik: EU-Selskabsret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002

Werlauff, Erik: Generalforsamling og beslutning, Bonusbanken, 1983

Werlauff, Erik: Koncernretten, GadJura, 1996

Side 467

Werlauff, Erik: Selskabsmasken, Gad 1991

Werlauff, Erik: Selskabsret, 11. udg., Karnov Group, 2019

Werlauff, Erik: Selskabsskatteret 2018/2019, Karnov Group, 2018

Werlauff, Erik: Statsselskaber, 1992 (redegørelse for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, 1985

Wolf, Ronald Charles: The Complete Guide to International Joint Ventures. With Sample Clauses and Contracts, 3rd ed., Kluwer Law International, 2011

Wortmann, Beda: Durchgriffshaftung im Joint Venture, Peter Lang, 1995

Wouters & Schneider (ed.): Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, Gaunt Inc., 1995

Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler – I hvilken grad har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger?, Gyldendal Juridisk 2012

Wächtershäuser, Friedrich: Das Gesellschaftsrecht des internationalen Joint Ventures, Peter Lang, 1992

Artikler

Adams, Michael, Die Usurpation von Aktionärsbefugnissen mittels Ringverflechtung in der »Deutschland-AG« – Vorschläge für Reformen im Wettbewerbs-, Steuer- und Unternehmensrecht, Die Aktiengesellschaft 1994 s. 148 ff.

Ahern, Deidre, Nominee Directors’ Duty to Promote the Success of the Company: Commercial Pragmatism and Legal Orthodoxy, Law Quarterly Review 2011 s. 118 ff.

Andersen, Paul Krüger, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen, Modernisering af de danske selskabslove, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2003:2 s. 155 ff.

Andersen, Sara Munch, Beskyttelse af mindretalsaktionærer og kreditorer i koncernselskaber, Justitia nr. 3 2014 s. 75 ff.

Anonym, Joint Venture or Partnership, 18 Fordham Law Review 1949 s. 114 ff.

Antunes, José Engrácia, m.fl., Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law, 5. april 2011, tilgængelig på ssrn.com

Ascanius, Bo, Henriette Gernaa & Thomas Smed, Ny højesteretsdom om støtteerklæring, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012 s. 69 ff.

Baaij, Marc G., Frans A.J. Van den Bosch & Henk W. Volberda, Should management relocate across borders, Long Range Planning 2015 s. 46 ff.

Banner-Voigt, Erik, L 10 – Udbyttebeskatning og gennemstrømningsselskaber, SR-SKAT 2013 s. 22 ff

Barnard, C., Restricting Restrictions: Lessons for the EU From the US?, Cambridge Law Journal, 2009 s. 575 ff.

Baums, Theodore, Buxbaum M. Richard & Klaus J. Hopt, Institutional investors and corporate governance, Berlin, New York : W. de Gruyter, 1994 s. 292

Beamish, Paul W. & John C. Banks, Equity Joint Ventures and the Theory of the Multinational Enterprise, Journal of International Business Studies 1987 s. 1 ff.

Bean, Gerard M.D., The Operator as Manager: A New Fiduciary Duty, Journal of Business Law 1993 s. 24 ff.

Bebchuk, Lucian, Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law, Harvard Law Review 1992 s. 1435 ff.

Bebchuk, Lucian Arye, Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter Amendments, 102 Harvard Law Review 1989 s. 1820 ff.

Bebchuk, Lucian Arye, Foreword: The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law, 89 Columbia Law Review 1989 s. 1395 ff.

Side 468

Bebchuk, Lucian & Allan Ferrell, Federalism and Takeover Law: The Race to Protect Managers from Takeovers, Columbia Law Review 1999, s. 1168 ff.

Bech, Jan, Lasse Højlund Christensen & Martin Chr. Kruhl, Kurators våben, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013 s. 77 ff.

Becht, Marco, Colin Mayer & Hannes F. Wagner, Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry, Journal of Corporate Finance 2008 s. 241 ff.

Becht, Marco, Luca Enriques & Veronika Korom, Centros and the cost of branching, Journal of Corporate Law Studies 2009 s. 171 ff.

Behme, Casper, Europäisches Umwandlungsrecht – Stand und Perspektiven, Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 2018 s. 32 ff.

Belenzon, Sharon, Honggi Lee & Andrea Patacconi, Towards a legal theory of the firm: The effects of enterprise liability on asset partitioning, dezentralization and corporate group growth, NBER Working Paper Series, WP 24720, juni 2018

Bergenser, Søren, En kommentar til UfR 2009.1512 H (- om støtteerklæringer og bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar), Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010 s. 59 ff.

Bernitz, Ulf, The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: The Legal Limits under EU Law, European Business Law Review 2004 s. 1423 ff.

Birkmose, Hanne S., A »race to the bottom« in the EU, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2006 s. 35 ff.

Bleeke, Joel & David Ernst, The Way to Win in Cross-Border Alliances, Harvard Business Review 1991 s. 127 ff.

Blodgett, Linda L., Research notes and communications factors in the instability of international joint ventures: An event history analysis, 13 Strategic Management Journal 1992 s. 475 ff.

Blok, Peter, UfR 1994 s. 470 – Højesterets dom af l8. marts l994. (Retsvirkningen af en »hensigtserklæring« (støtteerklæring).), UfR 1994 B 439 ff.

Blumberg, Philip I., The Transformation of Modern Corporation Law: The Law of Corporate Groups, Connecticut Law Review 2005 s. 605 ff.

Booker, Thomas, Beneficial Owner, Revision & Regnskabsvæsen 2012 nr. 10 s. 30 ff.

Boch, Patrick, Decemberændring af Selskabsskatteloven – Dødsstødet for »gennemstrømningsselskaberne«?, Skattepolitisk Oversigt 2013 s. 175 ff.

Bouzoraa, Dali, The parent-subsidiary directive: Denkavit’s lessons, European Taxation 1997, s. 14 ff.

Braun, Reiner, Horst Eidenmüller, Andreas Engert & Lars Hornuf, Does Charter Competition Foster Entrepreneurship? A Difference-in-Difference Approach to European Company Law Reforms, Journal of Common Market Studies 2013 s. 399 ff.

Bratton, William W., Joseph A. McCahery & Erik P.M. Vermeulen, How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking – A Comparative Analysis, American Journal of Comparative Law 2009 s. 347 ff.

Brelsford, James F., Apparent Authority and the Joint Venture: Narrowing the Scope of Agency between Business Associates Symposium: Chapter Six – Partnerships, Limited Partnerships, and Joint Ventures, 13 University of California, Davis 1980 s. 831 ff.

Brinkman, Tobias. Minority Protection under Section 459 of the Companies Act 1985. A Comparison with the Law of the German GmbH (Private Limited Company), European Business Law Review 2002 s. 55 ff.

Broden, Thomas F. & Alfred L. Scanlan, The Legal Status of Joint Venture Corporations, 11 Vanderbilt Law Review 1958 s. 673 ff.

Side 469

Brodley, Joseph F., Joint Ventures and Antitrust Policy, 95 Harvard Law Review 1982 s. 1521 ff.

Brown, John Trevor, International Joint Venture Contracts in English Law, Droit et pratique du commerce international Vol. 5 1979 s. 193 ff.

Brudney, Victor & Robert Charles Clark, A New Look at Corporate Opportunities, 94 Harvard Law Review 1981 s. 997 ff.

Bunch, Lars & Jan Schans Christensen, Selskabets egeninteresse – navnlig set i lyset af selskabslovens generalklausuler, UfR 2011 B 1 ff.

Buhmann, Karin m.fl., »Mapping of Danish Law Related to Companies« Impact on Environment and Climate Change, tilgængelig på http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257750

Bundgaard, Jakob, Rente- /royaltydirektivet i national kontekst, Skat Udland 2009, 61

Burnley, Richard, Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and Accountability, World Competition 2010 s. 595 ff

Butler, Henry N. & Larry Ribstein, Opting out of Fiduciary Duties: A Response to the Anti-Contractarians, 65 Washington Law Review 1990 s. 1 ff.

Carney, William J., The political economy of competition for corporate charters, Journal of Legal Studies 1997 s. 303 ff.

Cary, William L., Federalism and corporate law: Reflections upon Delaware, Yale Law Journal 1974 s. 663 ff

Cilliers, Jeanne, Directors’ Duties in Corporate Groups – Does the Green Light for the Enterprise Approach Signal the End of the Road for Walker V Wimborne, 13 Australian Journal of Corporate Law 2001 s. 109 ff.

Chang, Howard H., David S. Evans & Richard Schmalensee, Some Economic Principles for Guiding Antitrust Policy towards Joint Ventures, Columbia Business Law Review 1998 s. 223 ff.

Charny, David, Competition among Jurisdictions in Formulating Corporate Law Rules: An American perspective on the »Race to the bottom« in European Communities, 32 Harvard International Law Journal 1991 s. 423 ff.

Cheffins, Brian, Steven A. Bank & Harwell Wells, Shareholder Protection Across Time, Florida Law Review 2016 s. 691 ff.

Christensen, Lasse Højlund, Når koncernen betaler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012 s. 265 ff.

Churchill, R.R., Quota hopping: The Common Fisheries Policy wrongfooted?, Common Market Law Review 1990 s. 209 ff.

Churchill, R.R., Case 221/89, R v. Secretary of State for Transport exp. Factortame, Judgment of 25 July 1991, [I9911 3 All ER 769; Case 246/89, Commission v. UnitedKingdom, Judgment of 4 October 1991, not yet reported; Case 93/89, Commission v. Ireland, Judgment of 4 October 1991, not yet reported, Common Market Law Review 1992 s. 405 ff.

Clausen, Nis Jul, Identifikation ved finansiering via selskabsopsplitning, UfR 1987 B 82 ff.

Clausen, Nis Jul & Karsten Engsig Sørensen, Koncernbegrebet og tilbudspligtens indtræden – et misforstået forsøg på parallelitet i selskabs- og børsretten, UfR 2010 B 60 ff.

Clausen, Nis Jul & Karsten Engsig Sørensen, Eliminering af (visse) barrierer for overtagelsestilbud- nyt udkast til direktiv om overtagelsestilbud, UfR 2003 B 25 ff.

Clark, Bryan, Fiduciary Relationships under the Joint Operating Agreement, Business Law Review 1999 s. 150 ff.

Coase, R.H., The Nature of the Firm, 4 Economica 1937 s. 386 ff.

Side 470

Coffee, John C. Jr., No Exit: Opting Out, the Contractual Theory of the Corporation and the Special Case of Remedies, 53 Brooklyn Law Review 1988 s. 919 ff.

Conard, Alfred, Corporate Fusion in the Common Market, The American Journal of Comparative Law 1965-66 s. 573 ff.

Contractor, F.J. & P. Lorange, Competition vs. cooperation: a benefit/cost framework for choosing between fully-owned investments and cooperative relationships, 28 Management International Review 1988 s. 5 ff.

Copp, Stephen, Company law and alternative dispute resolution: an economic analysis, Company Lawyer 2002 s. 361 ff.

Corcoran, S. & J.C. Tucker, Joint Ventures as Fiduciaries, Corporate and Business Law Journal 1989 vol. 2 s. 34 ff.

Cordewener, Axel, Free Movement of Capital between EU Member States and Third Countries: How Far Has the Door Been Closed?, EC Tax Review 2009 s. 260 ff.

Cordel, Ib, Det integrerede datterselskab skal styres konsevent fra hovedkvarteret, Civiløkonomen 1989 nr. 10 s. 18 ff.

Cordel, Ib, Den transnationale virksomhed har brug for en ny selskabsform, Civiløkonomen 1990 nr. 1. s. 14 ff.

Crutchfield, Philip, Nominee Directors: The Law and Commercial Reality, Company Lawyer 1991 s. 136 ff.

Dahl, Børge og Jørgen Nørgaard, Højesterets dom af 13. oktober 1997. Et anpartsselskab blev pålagt hæftelse for »søsterselskabs« gæld til Told- og Skattestyrelsen. – Selskabets hovedanpartshaver/direktør blev ikke pålagt hæftelse. Han blev heller ikke anset erstatningsansvarlig – hverken for selskabskonstruktionen eller for videreførelse af selskabet, UfR 2000 B 399 ff.

Dam, Henrik & Søren Friis Hansen, Sikkerhedsstillelse med garanti for problemer, UfR 2000 B 352 ff.

Daniele, Luigi, Non-Discriminatory Restrictions to the Free Movement of Persons, European Law Review 1997 s. 191 ff.

Davenport, B.J., What did Russell v. Northern Bank Development Corporation Ltd. Decide, The Law Quarterly Review 1993 s. 553 ff.

Davies, Gareth, Understanding Market Access: Exploring the Economic Rationality of Different Conceptions of Free Movement Law, German Law Journal 2010 s. 671 ff.

Dreher, Meinrad, Treupflichten zwischen Aktionären und Verhaltenspflichten bei der Stimmrechtsbündelung, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1993 s. 150 ff.

Drury, Robert, Migrating companies, European Law Review 1999 s. 354 ff.

Drury, Robert, The European Private Company, European Business Organization Law Review 2008 s. 125 ff.

Drøhse, Jacob, Filialer af udenlandske selskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009:3 s. 64 ff.

Easterbrook, Frank H. & Daniel R. Fischel, The Corporate Contract, 89 Columbia Law Review 1989 s. 1416 ff.

Ebenroth, Carsten Thomas, Das Verhältnis zwischen joint venture-Vertrag, Gesellschaftssatzung und Investitionsvertrag, JuristenZeitung 1987 s. 265

Ebert, Sabine, The European Company on the Level Playing Field of the Community, European Business Law Review 2003 s. 183 ff.

Side 471

Elsmore, Matthew & Karsten Engsig Sørensen, Company names and company mobility in the internal market: How to balance the interests of the holders of name rights and the freedom of establishment?, European Business Law Review 2009 s. 851 ff.

EMCA-gruppen, European Model Company Act, tilgængelig på ssrn.com

Enriques, Luca, EC company law and the fears of a European Delaware, European Business Law Review 2004 s. 1259 ff.

Enriques, Luca, A New EU Business Combination Form to Facilitate Cross-Border M&A: The Compulsory Share Exchange, European Company Law 2014 s. 214 ff.

Enriques, Luca & Martin Gelter, Regulatory competition in European company law and creditor protection, European Business Organization Law Review 2006 s. 417 ff.

Farup-Madsen, Fleming, Valutaliberaliseringen og EF’s indre marked, Revision & Regnskabsvæsen 1989 nr. 2 s. 20 ff.

Feldthusen, Rasmus K., Europæiske trusts og EU-retten, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2004 s. 83 ff.

Flannigan, Robert, After Labaye: The Harm Test of Obscenity, the New Judicial Vacuum, and the Relevance of Familiar Voices, Alberta Law Review 2009 s. 713 ff.

Flannigan, Robert, Shareholder Fiduciary Accountability, Journal of Business Law 2014 s. 1 ff.

Florstedt, Tim, Die Unabhängigkeit der Aufsichts- und Verwaltungsratmitglieder von wesentlich beteiligigten Anteilseignern, Recht der internationalen Wirtschaft 2014 s. 719 ff.

Funkat, Dörte, Die praktische Akzeptanz der EWIV als Gesellschaftsform, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht 1998 s. 122 ff.

Fode, Carsten, Det europæiske andelsselskab (SCE), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002:4 s. 467 ff.

Fontana, Renata, Direct investments and third countries : things are finally moving … in the wrong direction, European Taxation 2007 s. 431 ff.

Forster, G., Management Today 1972 s. 75

Gavin, M.K., Protecting the Entrepreneur: Special Drafting Concerns for International Joint Venture Contracts, 14 University of California Davis 1981 s. 1001 ff.

Gelter, Martin & Helleringer Geneviéve, Life not the painted viel! To whom are directors’ duties really owed?, University of Illinois Law Review 2015 s. 1069 ff.

Gelter, Martin, Centros and Defensive Regulatory Competition: Some Thoughts and a Glimpse at the Data, European Business Law Review 2019, s. 467 ff.

Gerner-Beuerle, Carsten, Federico Mucciarelli, Edmund Schuster & Mathias Siems, Cross-Border, Reincorporations in the European Union: The Case for Comprehensive Harmonisation, Journal of Corporate Law Studies 2018 s. 1 ff.

Gerner-Beuerle, Carsten, Federico M. Mucciarelli, Edmund Schuster & Mathias Siems, Why do businesses incorporate in other EU Member States?An empirical analysis of the role of conflict of laws rules, International Review of Law and Economics 2018 s. 14 ff.

Gevurtz, Franklin A., Groups of Companies, American Journal of Comperative Law 2018 s. 181 ff.

Giertsen, Johan, Telia-Telenor, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999:4 s. 43 ff.

Gilson, Ronald J. & Mark J. Roe, Understanding the Japanese Keiretsu: Overlaps between Corporate Governance and Industrial Organization, Yale Law Journal 1993 s. 871 ff.

Glover, Stephen I., Insights 1995 nr. 11 s. 9 ff.

Side 472

Gomard, Bernhard, Anmeldelse af Erik Werlauff: Selskabsmasken – loyalitetspligt, Juristen 1992 s. 41 f.

Gordon, Jeffrey N., The Mandatory Structure of Corporate Law, 89 Columbia Law Review 1989 s. 1549 ff.

Gresser, Julian, Strategic Alliance Mediation – Creating Value from Difference and Discord in Global Business, European Journal of Law Reform 2000 s. 651 ff.

Gullander, Staffan, Joint Ventures and Corporate Strategy, Columbia Journal of World Business 1976 s. 104 ff.

Guyon, Yves, Die Société par Actions Simplifiée (SAS) – eine neue Gesellschaftsform in Frankreich, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 1994 s. 551 ff.

Gaarden, Mogens & Weber, Nicolaj, Bestyrelsesansvaret i datterselskaber – En lille advarsel til bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2019 s. 52 ff.

Hadden, Tom, Inside Corporate Groups, International Journal oft he Sociology of Law 1984 s. 271 ff.

Haddy, Simon, A comparative analysis of director’s duties in a range of corporate group structures, Company and Securities Law Journal 2002 s. 138 ff.

Hansen, Jesper Lau, Etableringspligt under fællesskabsretten – er Børsreform II traktatstridig?, UfR 1996 B 341 ff.

Hansen, Jesper Lau, Forskellige friheder: Etablering og tjenesteydelser, TfR, 1997 s. 609 ff.

Hansen, Jesper Lau, The Vale Decision and the Court’s Case Law on the Nationality of Companies, European Company and Financial Law Review 2013 s. 1 ff.

Hansen, Søren Friis, Selskabsretlige aspekter af elektronisk kommunikation, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2000:1 s. 58 ff.

Hansen, Søren Friis, Selskabers fri bevægelighed – Hovedsædeteorien er død, registreringsteorien længe leve!, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2003:4 s. 431 ff.

Hansen, Søren Friis, Ejeraftaler og hensynet til tredjemands indsigt i selskabets forhold, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2012:1 s. 31 ff.

Hansen, Søren Friis, Om selskabsretlig gyldighed, tredjemand og andre funda-mentale selskabsretlige spørgsmål – Og 20 konkrete spørgsmål til Martin Christian Kruhl om ejeraftaler, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2013:3 s. 1 ff.

Hansen, Jens B. & Jens-Christian Nilsen, Grænseoverskridende koncernlån, Revision & Regnskabsvæsen 2001 nr. 10 s. 26 ff.

Hansmann, Henry & Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, Yale Law Journal 2000 s. 387 ff.

Hansmann, Henry & R. Kraakman, Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts, 100 Yale Law Journal 1991 s. 1879 ff.

Harrigan, Kathryn R., Cover Story: Managing Joint Ventures, Part I, Management Review 1987 s. 24 ff.

Harrigan, Kathryn R., Managing Joint Ventures, Part II, Management Review 1987 s. 52 ff.

Hennart, Jean-Francois, A transaction costs theory of equity joint ventures, Strategic Management Journal 1988 s. 361 ff.

Hennart, Jean-Francois, The Transaction Costs Theory of Joint Ventures: An Empirical Study of Japanese Subsidiaries in the United States, 37 Management Science 1991 s. 483 ff.

Side 473

Henze, Hartwig, Treupflichten der Gesellschafter im Kapitalgesellschaftsrecht, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1998 s. 186 ff.

Hommelhoff, Peter, Einige Bemerkungen zur Organisationsverfassung der Europäischen Aktiengesellschaft, Die Aktiengesellschaft 2001 s. 279 ff.

Hurstel, Daniel & Gisela Süss, Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2004 s. 718 ff.

Hvam, Stephan Fischer & Ørgaard, Anders, De selskabsretlige generalklausuler, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018:1 s. 13 ff.

Islam, Carl, Breach of Fiduciary Duty, Trusts & Trustees 2019 s. 237 ff.

Jacobsen, Boye, Udenlandske moderselskaber og dansk selskabsret, UfR 1992 B 180 ff.

Jacobsen, Søren Sandfeld og Nina Sandroos, Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision & Regnskabsvæsen 1999 nr. 4 s. 15 ff.

Jacobsen, Søren Vandsø & Christian Lindekilde Schmidt, Cash Pooling i selskabsretlig belysning, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002:4 s. 451 ff.

Jaeger, Walter H.E., Joint Ventures: Origin, Nature and Development, 9 American University Law Review 1960 s. 1 ff.

Jaeger, Walter H.E., Partnership or Joint Venture, 37 Notra Dame Lawyer 1961-62 s. 138 ff.

Jensen, Jens Steen, Grænseoverskridende koncernfinansiering (cash-pooling) (- praksisændring), Revision & Regnskabsvæsen 2001 nr. 10 s. 16 ff.

Johnson, Shane A. & Mark B. Houston, A Rexamination of the Motives and Gains in Joint Ventures, 35 Journal of Financial and Quantitative Analysis 2000 s. 67 ff.

Johnston, Jason Scott, Opting in and Opting Out: Bargaining for Fiduciary Duties in Cooperative Ventures, 70 Washington University Law Quarterly 1992 s. 291 ff.

Jones, Alison, Boundaries of an Undertaking in EU Competition Law, European Competition Journal 2012 s. 301 ff

Kaldellis, E.I., Freedom of Establishment versus Freedom to Provide Services: An Evaluation of Case-law Developments in the Area of Indistinctly Applicable Rules, Legal Issues of Economic Integration 2001 s. 23 ff.

Karayigit, Mustafa, The Horizontal Effect of the Free Movement Provisions, Maastricht Journal of European and Comparative Law Review 2011 s. 303 ff.

Kaufmann, Jeffrey B., The Termination of Joint Ventures: How Does the Dance End, 4 North Carolina Banking Institute 2000 s. 287 ff.

Keil, Geoffrey C, Keven Hendry & Gavin J. Nicholson, Corporate Governance Options for the Subsidiaries of Multinational Enterprises, Corporate Governance: An International Review 2006 s. 568 ff.

Kester, Charles W., Industrial Groups as systems of contractual governance, Oxford Review of Economic Policy 1992 s. 24 ff.

Kiilrich-Hansen, K.K., Finansiering og sikkerhedsstillelse gennem koncerndannelse, UfR 1982 B 425 ff.

Kima, Bongjun, John E. Prescott & Sun Min Kim, Differeentiated governance of foreign subsidiaries in transnational corporations: An agency theory perspective, Journal of International Management 2005 s. 43 ff.

Kitch, Edmund W., Antitrust Economics of Joint Ventures, 54 Antitrust Law Journal 1985 s. 957 ff.

Klein, Christian, Änderung des französischen Gesellschaftsrechts, Recht der Internationalen Wirtschaft 1999 s. 750 ff.

Side 474

Kluiver, Harm-Jan de, European and American Company Law – A Comparison after 25 Years of EC Harmonization, Maastricht Journal of European and Comparative Law 1994 s. 139 ff.

Kofoed, Henrik & Flemming Nielsen, Regnskabsmæssig behandling af Cross Holding (krydsejerskab), Revision & Regnskabsvæsen 1995/8 s. 35 ff.

Kogut, Bruce, Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives, 9 Strategic Management Journal 1988 s. 319 ff.

Krenn, Christoph, A missing piece in the horizontal effect »jigsaw«: Horizontal direct effect and the free movement of goods, Common Market Law Review 2012 s. 177 ff.

Kristensen, Lars Hedegaard & Kure, Henrik, Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse, Erhvervsretlig Tidsskrift 2017 s. 210 ff.

Kristensen, Finn Møller & Karsten Engsig Sørensen, Selskabsretlig universalsuccession, Revision & Regnskabsvæsen, 1998, nr. 1, s. 17 ff.

Kristensen, Maria Odde, Udvidelse af fusionsskattedirektivets anvendelsesområde – i lyset af vedtagelsen af lovforslag om ændring af fusionsskattelovens regler (L 4), Skat Udland 2014 s. 106 ff.

Krüger, Stephen, Pooling Agreements under English Company Law, Law Quarterly Review 1978 s. 557 ff.

Krüger, Stephen, Corporate Pooling Agreements and Restriction-of-Directors Agreements, Anglo-american Law Review 1981 s. 73 ff.

Kulms, Rainer, European Business Orginasation Law Review, T.M.C Asser Instituut 2015, s. 299 ff.

Kure, Henrik, Panterettens deklaratoriske omfang ved pant i kapitalandele, UfR 2011 B 237 ff.

Kure, Henrik, Kaution og sikkerhedsstillelse for koncernselskabers forpligtelser, UfR 2012 B 139 ff

Latty, Elvin R., Pseudo-foreign corporations, Yale Law Journal 1955 s. 137 ff.

Lauritsen, Bo, Kan filialer af udenlandske selskaber tages under selvstændig konkursbehandling her i landet?, FM 1999.110

Laursen, Sanne Dahl & Christen Boye Jacobsen, Det Europæiske Selskab, TfR 2002 s. 605

Levy, Marc & Szafarz, Ariane, Cross-Ownership:A device for Management Entrenchment, Review of Finance 2017 s. 1675 ff.

Liebscher, Thomas, Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2005 s. 1 ff.

Lilja, Troels, Should submission deadlines for annual accounts be harmonized, tilgængelig på ssrn.com

Lilja, Troels, Cecilie Elgaard Christensen & Malene Høj Hansen, Tyveri ved højlys dag – Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019:3 s. 52 ff.

Loke, Alexander F.H., Fiduciary Duties and Implied Duties of Good Faith in Contractual Joint Ventures, Journal of Business Law 1999 s. 538 ff.

Lombardo, Stefano, Some Reflections on Freedom of Establishment of Non-profit Entities in the European Union, European Business Organization Law Review 2013 s. 225 ff.

Lonbay, Julian, Case C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell’ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, Judgment of 30 November 1995, [1995] ECR I-4165. Full Court, Common Market Law Review, 1996, s. 1073 ff.

Side 475

Louri, Victoria, »Undertaking« as a Jurisdictional Element for the Application of EC Competition Rules, Legal Issues of Economic Integration 2002 s. 143 ff.

Lower, Michael, Good faith and the partly-owned subsidiary, Journal of Business Law 2000 s. 232 ff.

Lower, Michael, Towards an emerging law of joint ventures: Elliott v. Wheeldon, Journal of Business Law 1994 s. 507 ff.

Lutter, Marcus, Treuepflichten und ihre Anwendungsprobleme, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1998 s. 164 ff.

Löbbe, Marc, Corporate Groups: Competences of the shareholders’ meeting and minority protection – the BGH’s recent Gelatine and Macrotron cases redefine the Holzmüller doctrine, Part I/II, German Law Journal 2004 s. 1057 ff.

Madsen, Christian Frank og Østergaard, Kim, Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2019 s. 116 ff.

Madsen, Jacob Høeg, Selvfinansieringsforbuddets territoriale udstrækning, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2006:3 s. 78 ff.

Madsen, Liselotte Hedetoft, Fusionsskattedirektivet – hybride selskaber i omstruktureringer, Tidsskrift for Skatteret 2006, 269.

Madsen, Liselotte Hedetoft, Grænseoverskridende fusioner, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2006:2 s. 68 ff.

Madsen, Marina Bitsch, Når samarbejde bliver dyrt: nye regler om »at handle i forståelse« og tilbudspligt, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014:2 s. 72 ff.

Marsch-Barner, Reinhard, Treuepflichten zwischen Aktionaren und Verhaltenspflichten bei der Stimmrechtsbundelung – Prinzipienbildung und Differenzierung in der Praxis, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1993 s. 172 ff.

Martens, Hans Ditlef, Marius 155, 1988 s. 21 f.

Matheson, John H, The Modern Law of Corporate Groups: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil in the Parent-Subsidiary Context, 87 North Carolina Law Review 2008-2009 s. 1091 ff.

McGuire, Jean & Dow, Sandra, Japanese keiretsu: Past, present, future, Asia Pacific Journal of Management 2009 s. 333 ff.

Mechem, Frank L., The Law of Joint Adventures, 15 Minnesota Law Review 1931 s. 644 ff.

Meiseles, M.K., The European Economic Interest Grouping – A Chance for Multinationals?, European Business Law Review 2015 s. 391 ff

Merkt, Hanno, Das Europäische Gesellschaftsrecht und die Idee des »Wettbewerbs der Gesetzgeber«, Rabels Zeitschrift für ausländishes und internationales Privatrecht 1995 s. 545 ff.

Mevorach, Irit, The Role of Enterprise Principles in Shaping Management Duties at Times of Crisis, European Business Organization Law Review 2013 s. 471 ff.

Michelsen, Aage, Voldgiftskonventionen og interne afregningspriser, Revision & Regnskabsvæsen, 1996, nr. 7, s. 15 ff.

Miller, George W., Joint Venture: Problem Child of Partnership, 38 California Law Review 1960 s. 860 ff.

Miller, Sandra K., Minority Shareholder Oppression in the Private Company in the European Community: A Comparative Analysis of the German, United Kingdom, and French Close Corporation Problem, 30 Cornell Law Journal 1997 s. 381 ff.

Side 476

Miller, Sandra, Piercing the corporate veil among affiliated companies in the European Community and in the US: A comparative analysis of US, German, and UK veil-piercing approaches, American Business Law Journal 1998 s. 73 ff.

Moecke, Hans-Jürgen, Vertragsgestaltung bei Zusammenarbeit auf dritten Märkten, Recht der internationalen Wirtschaft 1987 s. 77 ff.

Mojuye, Benjamin, French Corporate Governance in the New Millenium: Who Watches the Board in Corporate France, Columbia Journal of European Law 2000 s. 73 ff

Mucha, Ariel & Oplustil, Krzysztof, Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom to Choose the Applicable Company Law, European Company and Financial Law Review 2018 s. 270 ff.

Møller, Peder Fredslund, Krydsejerskab og regnskabsaflæggelse, Revision & Regnskabsvæsen 1996/5 s. 27 ff.

Neergaard, Ulla, Landbrugsloven på kant med EU-retten?, UfR 2002 B s. 213 ff.

Neville, Mette, Aktieselskabers tilknytning, Juristen 1997 s. 145 ff.

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen, Selskabers nationalitetsskifte, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999:1 s. 37 ff.

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen, Styrkelse af iværksætteri – en ny selskabsretlig dagsorden?, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2012:2 s. 18 ff.

Nichols, Henry W., Joint Ventures, 36 Virginia Law Review 1950 s. 425 ff.

Nielsen, Julie Bryske Møller, Transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber – en harmonisering uden konsekvenser?, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2020:1 s. 15 ff

Nielsen, Mathias V.W. & Quach, Poul, Bestyrelsens kompetencer og habilitet ved frasalg af et selskabs aktiviteter, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2015 s. 229 ff.

Nielsen, Poul Runge, Fortolkningstvivl vedrørende moder-/datterselskabsdirektivet afklaret, Skat Udland 1997, 74.

Nielsen, Ruth, Medarbejderindflydelse i SE-selskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002:2 s. 241 ff.

Niemeier, Wilhelm, Die »Mini-GmbH« (UG) trotz Marktwende bei der Limited?, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 s. 1794 ff.

Nilsen, Jan-Christian & Steffensen, Henrik, Transaktioner i selskaber – udvalgte praktiske problemer, Revision og Regnskabsvæsen 2015 nr. 3 s. 46 ff.

Noack, Ulrich & Michael Beursken, Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental Redesign?, European Business Organization Law Review 2008 s. 97 ff.

Nygh, Peter, The Liability of Multi-national Corporations for the Torts of Their Subsidiaries, European Business Organization Law Review 2002 s. 51 ff.

Odudu, Okeoghene & David Bailey, The single economic entity doctrine in EU competition law, Common Market Law Review 2014 s. 1721 ff.

Olsen, Birgitte Egelund & Karsten Engsig Sørensen, Håndhævelsen af danske virksomheders samfundsansvar gennem mæglings- og klageinstitutionen, Juristen 2013 s. 67 ff.

Ordover, Janusz A. & Robert D. Willig, Antitrust for High-Technology Industries: Assessing Research Joint Ventures and Mergers, 28 Journal of Law and Economics 1985 s. 311 ff.

Ottosen, Arne Møllin & Stine Andersen, Danmark implementerer EU-omgåelsesklausulen, SkatUdland 2015, 203.

Overrath, Hans-Peter, Stimmverträge im internationalen Privatrecht, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 1974 s. 86 ff.

Side 477

Papadopaulos, T., Infringements of fundamental freedoms within the EU market for corporate control, European Company and Financial Law Review 2012 s. 221 ff.

Parlev, Mette, Partnerselskabet, Revision og Regnskabsvæsen 2003 nr. 9 s. 35 ff.

Pedersen, Torben & Steen Thomsen, Ownership Structure and Value of the Largest European Firms: The Importance of Owner Identity, Journal of Management and Governance vol. 7 issue 1 2003 s. 27 ff.

Petersen, Martin de Place & Stener, Søren, Granskning – Et overset redskab?, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017:1 s. 18 ff.

Petrin, Martin, Assumption of Responsibility in Corporate Groups: Chandler v Cape plc, The Modern Law Review 2013 s. 603 ff.

Petrin, Martin & Choudhury, Barnali, Group Company Liability, European Bussiness Organization Law Review 2018 s. 771 ff.

Pickering, Murray A., Shareholders’ Voting Rights and Company Control, Law Quarterly Review 1965 s. 248 ff.

Piraino, Thomas A., Jr., Reconciling Competition and Cooperation: A New Antitrust Standard for Joint Ventures, 35 William and Mary Law Review 1994 s. 871 ff.

Posner, Richard A., The Rights of Creditors of Affiliated Corporations, University of Chicago Law Review 1976 s. 499 ff.

Poulsen, Martin, Gennemstrømningsselskaber i EU – Misbrug eller lovlig skatteminimering?, Skat Udland 2008 s. 89 ff.

Priskich, Vicky, Corporate Groups: Current Proposals for Reform in Australia, the UK and a Comparative Analysis of the Regime in Germany, International and Comparative Corporate Law Journal 2002 s. 37 ff.

Reiersen, Hedvig Bugge & Beate Sjåfjell, NUF-kaoset i norsk rett – et bidrag til oppklaring, TfR 2010 s. 423 ff.

Reuter, Stefan, Grenzüberschreitende Gesellschaftervereinbarungen, Recht der Internationalen Wirtschaft 2019 s. 21 ff.

Rickford, Jonathan, The Proposed Tenth Company Law Directive on Cross Border Mergers and its Impact in the UK, European Business Law Review 2005 s. 1393 ff.

Ribstein, Larry E., The Emergence of the Limited Liability Company, The Business Lawyer 1995 s. 1 ff.

Ribstein, Larry E., Fiduciary Duty Contracts in Unincorporated Firms, 54 Washington and Lee Law Review 1997 s. 537 ff.

Riley, Christopher A., Contracting out of Company Law: Section 459 of the Companies Act 1985 and the Role of the Courts, Modern Law Review 1992 s. 782

Ringe, Wolf-Georg, Changing Law and Ownership Patterns in Germany: Corporate Governance and the Erosion of Deutschland AG, American Journal of Comparative Law 2015 s. 493 ff.

Ringe, Wolf-Georg, Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the Pan? An empirical study on the success of lawmaking and regulatory competition, European Company and Financial Law Review 2013 s. 230 ff.

Ringe, Wolf-Georg, The Irrelevance of Brexit for the European Financial Market, European Business Organization Law Review 2017 s. 270 ff.

Rocca, Laura La, The Controversial Issue of the Parent-Company Liability for the Violation of EC Competition Rules By the Subsidiary, European Competition Law 2011 s. 68 ff.

Roe, Mark J., Delaware’s Politics, Harvard Law Review 2005 s. 2491 ff.

Side 478

Ruggie, John, United Nations Guiding Principels on Business and Human Rights, United Nations Global Compact 2011

Ruhwedel, Peter & Axel v. Werder, Entwicklungstrends in der Konzernorganisation, Zeitschrift Führung + Organisation (Zfo) 2011 s. 42 ff.

Rutabanzibwa, Audax Peter, Shareholders’ Agreements in Corporate Joint Ventures and the Law, The Company Lawyer 1996 s. 194 ff.

Rønfeldt, Thomas, Nicolaj Vinther & Erik Werlauff, Om ret og pligt med hjemmel i EF-traktaten – om statens håndhævelse af accessoriske eller selvstændige pligter i tilknytning til en EU-frihedsrettighed, UfR 2006 B 30 ff.

Rønfeldt, Thomas, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff, Skattefri koncerntilskud (– selskabsretlige faldgruber), Skattepolitisk Oversigt 2007 s. 79 ff.

Sachdeva, Amit, Regulatory competition in European company law, European Journal of Economics 2010, s. 137 ff.

Salbu, Steven R. & Richard Brahm, Planning Versus Contracting for International Joint Venture Success: The Case for Replacing Contract with Strategy, 31 Columbia Journal of Transnational Law 1993 s. 283 ff.

Samuelsson, Morten, Hvem bestemmer over bestyrelsen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009 s. 136 ff.

Schaumburg-Müller, Morten, Kompentenceforholdet mellem bestyrelse og direktion, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013 s. 199 ff.

Schelpe, Dirk, The Denkavit-Vitic-Voormeer case, EC Tax Review 1997, s. 17 ff.

Schmidt, Christian Lindekilde, Tilsynsmæssige konsekvenser ved finansielle virksomheders stiftelse af et Europæisk Selskab (SE), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2004:3 s. 278 ff.

Schmithoff, Clive, The Wholly Owned and the controlled subsidiary, Journal of Business Law 1978 s. 218 ff.

Schön, Wolfgang, Mindestharmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1996 s. 221 ff.

Schlüter, Andreas, Die EWIV: Modellfall für ein europäisches Gesellschaftsrecht?, Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2002 s. 589 ff.

Scholten, Y., The European Company, Common Market Law Review 1968 s. 9 ff.

Schwarz-Hansen, Christian, Fordele og ulemper ved et hæftelsesgennembrudsinstitut i dansk koncernret, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2001:4 s. 433 ff.

Sealy, L.S., Shareholders’ Agreements – An Endorsement and A Warning from the House of Lords, Cambridge Law Journal 1992 s. 437 ff.

Seibt, Christoph H., Trennungs-Matrixstrukturen im Konzern, Die Aktiengesellschaft 2013 s. 229 ff.

Serup, Michael, Fusionsskattedirektivet er nu ændret – væsentligt nyt i forhold til Kommissionens udkast, Tidsskrift for Skatteret 2005, 371.

Segal, Martin E., Joint Adventures – The Sharing of Losses Dilemma, 18 University of Miami Law Review 1963 s. 429 ff.

Shishido, Zenichi, Conflicts of Interest and Fiduciary Duties in the Operation of a Joint Venture, Hastings Law Journal 1987 s. 63 ff.

Siems, Matthias M., The European Directive on Cross-Border Mergers: An International Model, Columbia Journal of European Law 2005 s. 167 ff.

Silecchia, Lucia Ann, Pinning the Blame &(and) Piercing the Veil in the Mists of Metaphor: The Supreme Court’s New Standards for the CERCLA Liability of Parent Side 479 Companies and a Proposal for Legislative Reform, 67 Fordham Law Review 1998-1999 s. 115 ff.

Sjåfjell, Beate, Environmental Piercing of the Corporate Veil: The Norwegian Supreme Court Decision in the Hempel Case, European Company Law 2010 s. 154 ff.

Skog, Rolf, The Takeover Directive, the »Breakthrough« Rule and the Swedish System of Dual Class Common Stock, European Business Law Review 2004 s. 1439 ff.

Snell, Jukka, The Notion of Market Access: A Concept or a Slogan? Common Market Law Review 2010 s. 437 ff.

Spaventa, E., From Gebhard to Carpenter: towards a (non-) Economic Constitution, i Common Market Law Review 2004 s. 743 ff.

Squire, Richard, Strategic Liability in the Corporate Group, The University of Chicago Law Review 2011 s. 605 ff.

Steindorff, Ernst, Reichweite der Niederlassungsfreiheit, Europarecht, 1988 s. 19 ff.

Stiegler, Sascha, Grenzüberschreitender Formwechsel: Zulässigkeit eines Herausformwechsels, Die Aktiengesellschaft 2018 s. 846 ff.

Stith, Clark D., Federalism and company law: »A race to the bottom« in the European community, Georgetown Law Journal 1991 s. 1581 ff.

Stokholm, Jon, Hvem vil efterspørge et SE-selskab, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002:2 s. 235 ff.

Storm, P.M., Statute of a Societas Europaea, Common Market Law Review 1968 s. 265 ff.

Szabó, Dániel G. & Karsten Engsig Sørensen, Cross-Border Conversion of Companies in the EU: The Impact of the Vale Judgement, International and Comparative Corporate Law Journal 2013 s. 43 ff.

Szabó, Dániel G. & Karsten Engsig Sørensen, Non-financial reporting, CSR frameworks and groups of undertakings: application and consequences, Journal of Corporate Law Studies 2017 s. 137 ff.

Szabó, Dániel G. & Karsten Engsig Sørensen, Pursuing CSR Policy in Corporate Groups: Insights in the Operation of Groups from Consolidated Non-financial Reporting, European Company Law 2018 s. 51 ff.

Szydlo, Marek, Cross-border conversion of companies under freedom of establishment: Polbud and beyond, Common Market Law Review 2018 s. 1549 ff.

Szydlo, Marek, Directors’ duties and liability in insolvency and the freedom of establishment of companies after Kornhaas, Common Market Law Review 2017 s. 1853 ff.

Søbye, Mads & Carsten Jacobsen, Identifikation mellem koncernselskaber i relation til kreditorer, Justitia, nr. 2, 2013 s. 3 ff.

Søgaard, Gitte, Det nye regnskabsdirektivs nye koncerndefinition (- om den nye definition og implementeringen heraf i national ret), Revision & Regnskabsvæsen 2014 nr. 8 s. 38 ff.

Søgaard, Gitte, Væsentlige transaktioner mellem nærtstående, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019:2 s. 3 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Abuse of rights in Community Law: A Principle of substance or merely rhetoric, Common Market Law Review, 2006 s. 423 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Branches of Companies in the EU: Balancing the Eleventh Company Law Directive, National Company Law and the Right of Establishment, European Company and Financial Law Review 2014 s. 53 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Centros Ltd-afgørelsen og dens konsekvenser, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999:2 s. 92 ff.

Side 480

Sørensen, Karsten Engsig, Company Law as a Restriction to Free Movement: Examination of the Notion of »Restriction« Using Company Law as the Frame of Reference, European Company Law 2014 s. 178 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, EF-Domstolens seneste praksis om selskabsret: Überseering og hovedsædeteorien, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002:4 s. 405 ff.

Sørensen, Karten Engsig, Etableringsretten for selskaber i EF, UfR 1990 B 307 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, EU-domstolen og koncerner, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015:1 s. 75 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Free Movement of Companies under the New EU Free Trade Agreements, European Company Law 2016 s. 46 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Krydsejerskab (Cross holding) (- anvendelse, konsekvenser og regnskabsmæssig behandling), Revision & Regnskabsvæsen 1993 nr. 3 s. 41 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Managementkontrakter i selskabsretlig belysning, Revision & Regnskabsvæsen 1995 nr. 12 s. 15 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Postkasseselskaber – en udfordring for et velfungerende indre marked, UfR 2014 B 237 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Reconciling Secondary Legislation and the Treaty Rights of Free movement, European Law Review 2011 s. 339 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, Samarbejde om opnåelse af kontrol med børsnoterede selskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009:3 s. 131 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, The Country-of-Origin Principle and Balancing Jurisdiction between Home Member States and Host Member States, European Law Review 2019 s. 319 ff.

Sørensen, Karsten Engsig, The Legal Position of Parent Companies: A Top-Down Focus on Group Governance, under offentliggørelse i European Business Organization Law Review

Sørensen, Karsten Engsig & Erik Werlauff, Udenlandske moderselskaber, UfR 1992 B 8 ff.

Sørensen, Karsten Engsig & Paul Krüger Andersen, Ny dansk praksis vedrørende konvernlån til udenlandske moderselskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2001:2 s. 138 ff.

Sørensen, Niels Bang, Aktionærløn i praksis, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2004:4 s. 444 ff.

Sørensen, Niels Bang, Koncernlån og cash pooling efter liberaliseringen af kapitalejerlån, Revision & Regnskabsvæsen 2017 nr. 2, s. 43 ff.

Sørensen, Rasmus & Mikkel Vindfeldt, Koncernstyring i banker: Plads til forbedringer?, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019:3 s. 33 ff.

Takahashi, Eiji, Company Law and and Economics, Journal of Interdisciplinary Economics 2015 s. 45 ff.

Tan. Veltrice, The art of deterrence: Singapore’s antimony laundering regimes, Company Lawyer 2018 s. 387 ff.

Teichmann, Christoph, Die grenüberschreitende Unternehmensgruppe im Compliance-Zeitalter, Zeitschrift für Unternehmens- und Geselschaftsrecht 2017 s. 485 ff.

Teichmann, Christoph, Europäisches Konzernrecht: Vom Schutzrecht zum Enabling Law, Die Aktiengesellschaft 2013 s. 184 ff.

Teichmann, Christoph, Konzernrecht und Niederlassungsfreiheit, Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht 2014 s. 45 ff.

Teichmann, Christoph, Gesellschaftsrecht im System der Europäischen Niederlassungsfreiheit, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2011 s. 639 ff.

Side 481

Teichmann, Christoph, Der grenzüberschreitende Formwechsel ist spruchreif: das Urteil des EuGH in der Rs. Vale, Der Betrieb 2012 s. 2085 ff.

Teichmann, Christoph & Knaier, Ralf, Grenzüberschreitender Formwechsel navn »Polbud«, GmbHR 2017 s. 1314 ff.

Thomsen, Steen, Corporate Ownership by Industrial Foundations, European Journal of Law and Economics 1999 s. 117 ff.

Timmermanns, Christiaan, Die Europäische Rechtsangleichung im Gesellschaftsrecht, Rabels Zeitschrift für ausländishes und internationales Privatrecht 1984 s. 1 ff.

Tippelhofer, Martina, Niederlassungsfreiheit vs. Kapitalverkehrsfreiheit: Analyse der jüngeren Rechtsprechung des EuGH zu den direkten Steuern, Internationales Steuerrecht 2008 s. 857 ff.

Thomas, Katherine Reece & Christopher L. Ryan, Section 459, public policy and freedom of contract (Part 1 and 2), The Company Lawyer 2001 s. 177 ff og 198 ff.

Toft, Niels Anker, Om långivers skyggeledelsesansvar, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018:4 s. 56 ff.

Tröger, Tobias, Choice of Jurisdiction in European Corporate Law – Perspectives of European Corporate Governance, European Business Organization Law Review 2005 s. 3 ff.

Ulfbeck, Vibe, Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013 s. 315 ff.

Vinther, Nikolaj og Erik Werlauff, Fællesskabsretten og virksomhedsbegrebet, Tidsskrift for Skatteret 2002, 215

Vistisen, Eduardo, Første offentliggjorte cash pool-afgørelse, Skat Udland 2014, 107.

Voxholth, Geir, Lovvalgsreglene I selskapsforhod, herunder legitimasjon og personlig erstatningsansvar overfor tredjemann, Lov & Rett 1987 s. 492 ff.

Wachter, Thomas, OLG München Beschluss vom 07.03.2007, 31 Wx 92/06 (Zulässigkeit der firma »Planung für küche und bad Ltd.«), GmbH-Rundschau 2007 s. 979 ff.

Weber, Rolf H & Baisch, Rainer, Liability of Parent Companies for Human Rights Violations of Subsidiaries, European Bussiness Law Review 2016 s. 699 ff.

Weissburg, Adam B., Reviewing the Law on Joint Ventures with an Eye Toward the Future Notes, 63 Southern California Law Review 1990 s. 487 ff.

Weiner, George J. & Lara Bernstein Mathews, Parent Corporation and Individual Liability under CERCLA after Bestfoods, Natural Resources & Environment 1999 s. 456 ff.

Werden, Gregory J., Antitrust Analysis of Joint Ventures – An Overview Symposium: Antitrust Scrutiny of Joint Ventures, 66 Antitrust Law Journal 1998 s. 701 f.

Werlauff, Erik, Udenlandsk selskab til indenlandsk aktivitet, UfR 1999 B 163 ff.

Werlauff, Erik, Mål og middel ved beskyttelse af offentlige interesser, EU-ret & Menneskeret 2001 s. 70 ff.

Werlauff, Erik, Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse,UfR 2008 B 207 ff.

Werlauff, Erik, Grænseoverskridende flytning af et SE-selskab – et hjemstedskrav i strid med etableringsretten i Traktaten, UfR 2004 B 242 ff.

Werlauff, Erik, Ligebehandling af bestyrelsesmedlemmer, Ugeskrift for Retsvæsen 1998 B 13 ff.

Werlauff, Erik, Overtagelsesværn efter Volkswagen – om retmæssigheden af selskabsretlige overtagelsesværn efter EF-domstolens dom i »Volkswagen«, UfR 2008 B 50 ff.

Werlauff, Erik, Selskabers kapital – konsekvenser af selskabsreformen 2009/10, UfR 2009 B 143 ff.

Side 482

Werlauff, Erik, Medhæftende majoritetsejer, UfR 2012 B 203 ff.

Werlauff, Erik, Centrale fondsretlige problemstillinger – 30 års erfaringer med fondslovene, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012 s. 221 ff.

Widme, Nils-Ola, Revisjonsplikt for filialer av utenlandske foretak: i strid med EØS-retten?, Revisjon og Regnskap 3/2010 s. 54 ff.

Wils, Wouters P.J., The Undertaking as Subject of E.C. Competition Law and the Imputation of Infringements to National or Legal Persons, European Law Review 2000 s. 99 ff.

Witney, Simon, Duties owed by shadow directors: closing in on the puppet masters?, Journal of Bussiness Law 2016 s. 311 ff.

Wittendorff, Jens, Direktiv om bilæggelse af skattetvister, SR-skat 2017 s. 349 ff.

Wolfgang, Schön, Organisationsfreiheit und Gruppeninteresse im Europïschen Konernrecht, Zeitschrift für Unternehmeens- und Gesellschaftsrecht 2019 s. 343 ff.

Wright & Holland, Neue Wege im Gesellschaftsrecht der USA: Die Limited Liability – Company (LLC) am Beispiel des Bundesstaates Georgia, Neue Juristische Wochenschrift 1996 s. 99.

Wymeersch, Eddy, The transfer of the company’s seat in European company law, Common Market Law Review 2003 s. 661 ff.

Wunderlich, Nina & Christoph Blaschke, Die Gewährleistung der Kapitalverkehrsfreiheit in Bezug auf Drittstaaten – Neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung des EuGH i Internationales Steuerrecht,2008 s. 754 ff.

Yeo, Erik, United States v. Bestfoods: Narrowing Parent Corporation Liability under CERCLA for the Twenty-First Century, 51 Administrative Law Review 1999 s. 1267 ff.

Yeung, Karen, Corporate Groups: Legal Aspects o f the Management Dilemma, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly 1997 s. 208 ff.

Zahn, Victoria, What Will Happen to an English Limited, Which Has Its Administrative Headquarters in Germany, after a Hard Brexit?, European Company Law 2019 s. 143 ff.

Side 483

  • Luk
  • Udvid

Selskabsstrukturer (2. udg.)

– Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer