Litteraturliste
Gratis adgang

Litteraturliste

Listen er ikke fuldstændig.

Andersen, Lennart Lynge og Madsen, Palle Bo: aftaler og mellemmænd, 7. udg., København 2017.

Andersen Niels M., Carlquist, Arly og Rubinstein, Anders: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, København 2006.

Andersen, Mads Bryde: IT-retten, 2. udg., København 2005.

Andersen, Mads Bryde: Lov om arbejdstageres opfindelser, København 1995.

Andersen, Pernille Bruun: Ophavsret & ytringsfrihed, København 2018.

Andreasen, Hardy: Varemærkeretten i konkurrenceretlig belysning, København 1948.

Bender, Hanne: Edb-rettigheder, København 1998.

Blomquist, Jørgen: Overdragelse af ophavsrettigheder, København 1987.

Borcher, Erling: Produktefterligninger, 2. udg., København 2003.

Brinck-Jensen, Jeppe, Rosenmeier, Morten, Schovsbo, Jens og Sommer, Tine: Ansattes immaterielle rettigheder, København 2013.

Bøggild, Frank og Staunstrup, Kolja: EU-varemærkeret, København 2015.

Danielsen, Jens Hartig: Parallelhandel og varernes frie bevægelighed, København 2005.

Deichmann, Hanne Kirk: Programkoncepter - Ophavsret til tv-koncepter, København 2002.

Dybdahl, Lise: Europæisk Patent, 3. udg., København 2008.

Dyekjær, Karen: Life science-jura, 2. udg., København 2017.

Festskrift til Birger Stuevold Lassen, Oslo 1997.

Festskrift til Mogens Koktvedgaard, København 2003.

Jacobsen, J. Hartvig: Ophavsretten, København 1941.

Kobbernagel, Jan: Konkurrencens retlige regulering I-II, København 1957 og 1961.

Koktvedgaard, Mogens: Konkurrenceprægede Immaterialretspositi­oner, København 1965.

Koktvedgaard, Mogens: Lærebog i immaterialret, 7. udg. ved Jens Schovsbo, København 2005.

Liin, Birgit: Misligholdelse af immaterialretsaftaler, København 2009.

Lindgreen, Nicolai, Bording, Nicolaj: Den fælles patentdomstol, København 2015.

Lindgreen, Nicolai, Schovsbo, Jens og Thorsen, Jesper: Patentloven, 2. udg., København 2018.

Linkis, Jacob: Dansk ophavsrets fleksibilitet, København 2016.

Lublin, David Francis og Kaas, Peter: Ophavsrettens demokratiske paradoks, København 2009.

Lund, Torben: Billedkunsten i retlig belysning, København 1944.

Lund, Torben: Ophavsret, København 1961.

Madsen, Palle Bo: Markedsret Del 1, 7. udg., København 2018.

Madsen, Palle Bo: Markedsret Del 2, 7. udg., København 2019.

Side 421

Mathiasen, Jacob Plesner, Gormsen, Martin, Horn, Michael og Montigny, Daniel: Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, København 2018.

Petersen, Clement Salung: Immaterialrettigheder og foreløbige forbud, København 2008.

Petersen, Clement Salung, Møgelvang-Hansen, Peter og Riis, Thomas: Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces, København 2015.

Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock: Beskyttelse af virksomhedsnavne, København 2003.

Riis, Thomas: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, København 2005.

Riis, Thomas: Immaterialret og IT, København 2001.

Riis, Thomas: Ophavsret og retsøkonomi, København 1996.

Rosenmeier, Morten: Værkslæren i ophavsretten, København 2001.

Ryberg, Bjørn: Beskyttelsesomfanget i dansk patentret, København 2002.

Ryberg, Bjørn, Kragelund, Christian og Lavesen, Martin (red.): Dansk immaterialret I - Enerettighederne, København 2019.

Ryberg, Bjørn, Kragelund, Christian og Lavesen, Martin (red.): Dansk immaterialret II - Sanktioner og håndhævelse, København 2015.

Ryberg, Bjørn, Kragelund, Christian og Lavesen, Martin (red.): Dansk immaterialret III - Immaterialretlige aftaleforhold, København 2013.

Ryberg, Bjørn, Kragelund, Christian og Lavesen, Martin (red.): Dansk immaterialret IV - Immaterialretlig crossover, København 2015.

Schmidt, Per Håkon: Teknologi og immaterialret, København 1989.

Schovsbo, Jens m.fl. (red.): 125® – Varemærkeloven 1880-2005, København 2005.

Schovsbo, Jens og Holm Svendsen, Niels: Designret, 2. udg., København 2013.

Schovsbo, Jens: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, København 1996.

Schovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten og Salung Petersen, Clement: Immaterialret, 5. udg., København 2018.

Schovsbo, Jens: Immaterialretsaftaler, København 2001.

Schovsbo, Jens: Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, København 2001.

Schønning, Peter: EU-direktiverne om ophavsret, København, 2. udg., 2019.

Schønning, Peter m.fl.: Grundlæggende immaterialret, 2. udg., København 2009.

Schønning, Peter og Blomqvist, Jørgen: International ophavsret, København 2011.

Schønning, Peter: Ophavsretsloven, 6. udg., København 2016.

Schønning, Peter: Ophavsretten mellem kulturpolitik og handelspolitik, Århus 1994.

Schønning, Peter: TV-programmedarbejderes ophavsrettigheder, København 1989.

Skovbo, Eva Aaen: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, København 2005.

Sommer, Tine: Can Law Make Life (too) Simple?, København 2013.

Sørensen, Karsten Engsig og Danielsen, Jens Hartig: EU-Retten, 7. udgave, København 2019.

Telyas, David: The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards, Kluwer Law International 2014.

Udsen, Henrik: De informationsretlige grundsætninger, København 2009.

Udsen, Henrik: IT-ret, 4. udg., København 2019.

Wallberg, Knud: Brug af varemærker i digitale medier, København 2015.

Wallberg, Knud og Ravn, Mikael Francke: Varemærkeret, 5. udg., København 2017.

Side 422

  • Luk
  • Udvid

Markedsret 3 (7. udg.)

Immaterialret