Stikordsregister
Gratis adgang

Stikordsregister

A

 •  Accessoriske pligter 66
 •  Adhæsionsaftaler 240, 250
 •  Adækvans, se Erstatning, opfyldelsesinteresse
 •  Afbestillingsret 213, 257
 •  Afhentning 71, 94, 141, 216, 232, 263
 •  Afhjælpningspligt, se Naturalopfyldelse
 •  Afhjælpningsret, se Hævebeføjelsen
 •  Aftalers relativitet 58
 •  Agreed documents 64, 240
 •  Almindelige betingelser, se Standardbetingelser
 •  Almindelig del, obligationsrettens 15 ff., 20, 26, 40 ff., 48, 57, 68, 148, 248, 277, 291, 293
 •  Almindelig god handelsvare 96
 •  Aktier 50 f.
 •  Annullation 146, 197, 213, 226
 •  Anprisninger 85
 •  Ansvarsfraskrivelse 176, 182, 236, 240 ff.
 •  Ansvarsgrundlag 25, 33 ff., 39, 76, 80, 122, 138, 148, 170, 174, 176 ff., 187, 189 ff., 204, 222, 225, 300 ff.
  •  se Erstatning
 •  Anteciperet misligholdelse 32, 161, 170 ff., 214, 229 f., 231
 •  Auktion 93, 95, 115, 231, 280, 287

B

 •  Battle of forms 64, 239
 •  Beføjelser, se Misligholdelsesbeføjelser
 •  Beskyttelsespræceptiv 19, 43, 48, 58, 120, 237, 249, 251, 254 f., 257 ff., 261, 265, 267, 271, 273 ff., 280 ff., 286, 290, 296, 303
 •  Bestillingskøb 64, 158, 169, 213, 243, 249, 252, 255 f., 275, 285 f., 294 f.
 •  Betalingsforanstaltninger 125 f., 212
 •  Betalingssted 210, 286
 •  Betalingstid 124 f., 210, 286
 •  Betegnelse, se Mangler
 •  Bill of lading 128
 •  Bipligter 66, 122, 258
 •  Byggematerialer 50, 118 ff., 283 f.
 •  Bytte 11, 49

C

 •  Caveat emptor 11, 93 ff., 102, 104 ff., 277
 •  Caveat venditor 102
 •  C&F 72 f., 127, 139 f.
 •  CFR 72 f., 139
 •  CIF 71 f., 127, 135 f., 139
 •  CISG 19, 21, 25, 28, 32, 38 ff., 45 ff., 53, 57, 81 f., 91, 100, 104, 114, 117, 128, 132, 138 f., 141, 147, 153, 160 f., 171 f., 185, 207, 216, 230, 260 f., 269, 278
 •  Civilkøb 57, 62, 71, 77, 102, 194, 246, 249, 253 f., 283, 286, 288, 293
 •  Culpareglen, se også Erstatning, ansvarsgrundlag

D

 •  Deklaratoriske regler 19, 23, 25 f., 43, 46, 48 f., 58, 63 f., 67 f., 71, 73, 78, 82, 94 ff., 100, 116, 118 f., 122 f., 127, 134, 138 f., 153 f., 160, 166, 168, 181, 184 f., 216, 231, 234, 236, 238 ff., 242, 258, 285 ff., 292
 •  Digitalt indhold, digitale tjenester 252
 •  Direkte krav 58 f., 120, 249, 272, 283, 304 f.
 •  Deponering 233
 •  Dækningskøb 150, 169, 187, 195 ff., 202
 •  Dækningssalg 74, 226 ff.

E

 •  Efterlevering 152
 •  Egnethed, se Mangler
 •  Ejendomsforbehold 218 f., 255, 306 ff.
 •  Entreprise 50, 53 ff., 139
  •  se også Tilvirkning
 •  Erstatning 174 ff., 223 ff., 299 ff.
  •  beregning 38 f
  •  forbrugerkøb 299 ff.
  •  fordringshavermora 232 f.
  •  Side 319
   •  købers misligholdelse
   •  ansvarsgrundlag 225 ff.
   •  beregning 225 ff.
   •  dækningssalg 225 f.
   •  negativ kontraktsinteresse 227
   •  opfyldelsesinteressen 225
  •  adækvans 227
   •  mangler
   •  ansvarsgrundlag 189 ff.
  •  negativ interesse 203 f., 227
   •  opfyldelsesinteresse 189 ff., 223 ff.
   •  adækvans 39, 198 ff.
  •  tabsbegrænsningspligt 40, 201 f.
   •  positiv opfyldelsesinteresse
   •  se opfyldelsesinteresse
  •  reklamation 175
   •  sælgers forsinkelse 175 ff.
   •  ansvarsgrundlag 176 f.
   •  genuskøb 180 ff.
   •  specieskøb 177 f.

F

 •  Fast ejendom, køb af 17 f., 43, 49 ff., 53, 56, 247, 249, 284
 •  Fixkøb 154, 156 ff., 215
 •  FOB 70 ff., 114, 127, 135 ff., 139
 •  Forbehold 46, 93 ff., 217 f., 235, 265, 269, 274 ff., 280, 292
 •  Forbrugerkøb 247 ff.
  •  definition 56, 252
  •  kreditkøb 286, 306 ff.
  •  levering 259
  •  løsørebegrebet 255
  •  ydelserne 258 ff.
 •  Force majeure 35, 37, 181, 183, 194, 222
 •  Fordringer, køb af 50
 •  Fordringshavermora 229 ff.
  •  forbrugerkøb 306
  •  købers 230 ff.
  •  sælgers 233
 •  Forfaldstid 69, 124, 210, 212, 220 ff.
 •  Forholdsmæssigt afslag 29, 33, 76, 112, 144 f., 151, 169, 174, 186 ff., 300 f.
 •  Forsendelseskøb 25, 67, 72, 111, 127, 129, 136, 173,
 •  Forsinkelse, købers
  •  definition 210
  •  reklamation 126
  •  sælgers beføjelser 211 ff.
 •  Forsinkelse, sælgers
  •  definition 143
  •  dellevering 162, 170
  •  købers beføjelser 143 ff.
  •  reklamation 73 f.
 •  Fortolkning 64, 81, 91, 159, 216, 238, 241 ff., 245
 •  Fortrydelsesret 257
 •  Forudsætninger, købers 101
 •  Forældelse 117 ff., 266, 280 f.
 •  Fragtbreve 127 f.
 •  Fragtfrit 135, 139
 •  Franco 135, 139
 •  Frigørelsestid 69 f., 124 f., 231

G

 •  Garanti 87, 94, 101, 107, 109, 118 f., 126, 129, 180 f., 185, 190 ff., 235, 243, 279, 282, 285
 •  Gave 11 f., 269
 •  Generalklausulen 244, 250
 •  Gensidigt bebyrdende aftale 11, 13, 15, 65, 126, 144, 258
 •  Genus 24 f., 36 ff., 47, 83, 121, 137, 140, 144, 148, 150 f., 153, 163, 166, 175, 180 ff., 185 f., 189 ff., 211 ff., 224 f., 243, 290, 300, 302 f.
 •  Goodwill 51, 200
 •  Godtgørelse 232
 •  Gyldighed 21, 61, 64, 101 f., 203, 218, 227, 236, 238, 243 ff., 257 f., 307

H

 •  Handelsbrug 23, 26, 49, 68, 118, 122, 124, 235, 259
 •  Handelskøb 13 f., 19, 32 f., 43, 48 f., 56 f., 71, 110, 112, 114 ff., 124, 127, 134, 137, 154, 156 ff., 162 f., 168, 175, 215 f., 219, 244, 249, 281, 286, 293
 •  Handlingstidspunkt 69, 198
 •  Holdbarhed 78, 90, 97 f., 103, 118, 146, 267 ff., 283 ff.
 •  Hændelige begivenheder 21, 25, 67, 77, 123, 131 ff., 140 ff., 147 f., 173, 179, 182, 210, 242, 287
 •  Hævebeføjelsen 154 ff., 214 ff., 296 ff.
  •  forbrugerkøb 293 ff.
  •  indsigtsrekvisit 155 f., 165 f., 215
   •  købers forsinkelse 214 ff.
   •  anteciperet misligholdelse 219 f.
   •  Side 320
   •  handelskøb 216
   •  overgivelse 217 f.
   •  successiv betaling 216 f.
  •  væsentlighedskravet 214 ff.
   •  mangler 163 ff.
   •  svig 112, 118 f., 151, 166, 191 f.
  •  væsentlighedskravet 154 f.
  •  retsvirkning af ophævelse 172 f.
   •  sælgers forsinkelse 154 ff.
   •  anteciperet misligholdelse 161
   •  handelskøb 158 ff.
   •  Nachfrist 160
   •  successiv levering 161, 171, 216, 220
  •  væsentlighedskravet 154 f.
  •  tilbagelevering 172 f.

I

 •  Immaterielle rettigheder 51 f.
 •  INCOTERMS 72 f., 135, 138
 •  Indirekte tab 39, 197, 205
 •  Individualisering 137
 •  Internationale køb 19 ff., 28, 38 ff., 45, 53, 91, 99, 114, 128, 132, 138 f., 141, 153, 159 f., 171 f., 185, 207
 •  IT-produkter 51, 55, 252
  •  se også Digitalt indhold

K

 •  Koncentration 138 f.
 •  Koncipistreglen 241 f.
 •  Konkurs, købers 219 ff.
 •  Konnossement 73, 127 f.
 •  Kontantkøb 219, 221
 •  Kontraktsmæssighed 14, 26, 47 f., 65, 69, 74 ff., 82, 84, 91 f., 95, 101, 103, 121, 143, 188, 194, 199, 209, 237, 259 ff., 271
 •  Konventionalbod 197, 235, 242, 244
 •  Kreditaftaleloven 18, 218, 249, 255, 286, 306 f.
 •  Kreditkøb 217 ff., 283, 306 ff.
 •  Kreditrente, se Rente
 •  Kurstab 227
 •  Kutyme 16, 68, 111, 113, 118 f., 135, 169, 243
 •  Købeloven 43 ff.
  •  forholdet til CISG 45 ff.
  •  nordiske købelove 46 ff.
  •  værksleje 53
 •  Købesummen 13, 17, 29, 38, 62, 65, 122 ff., 127 f., 132 ff., 140 ff., 172, 187, 209 ff., 212, 214, 219 ff., 286 f., 296, 300
 •  Købsaftalen
  •  indgåelse 12, 21, 61 ff., 257
  •  form 63

L

 •  Levering 65, 68 ff., 289 ff.
  •  definition 25, 68, 259
  •  risikoens overgang 135 ff.
  •  successiv 161, 171, 216, 220
  •  tidspunkt 69 f., 77 ff., 127, 131 f., 135 f
 •  Leveringssted 62, 70 ff.
 •  Lovvalg, lovvalgsklausul 45 ff.
 •  Loyalitetsforpligtelse 30, 66, 89, 122, 126, 158, 173, 230, 276
 •  Loyal oplysningspligt 67, 88 f., 266, 273, 302, 307
 •  Løsøre 49 ff., 249 f.

M

 •  Mangler
  •  begreb, definition 74 ff.
  •  bevisbyrde 80, 85
  •  betegnelse 82 f.
  •  egnethed 98 ff.
  •  emballage 100, 269
  •  faktiske 80, 143
  •  forbrugerkøb 247 ff.
  •  fysiske egenskaber 87
  •  holdbarhed 97
  •  kvantitet 75
  •  købers beføjelser 143 ff.
  •  markedsføring 86
  •  oplysningspligt 88 ff.
  •  oprindelige 191 ff.
  •  reklamation 104 ff.
  •  retlige 120 f., 153, 193
  •  synlige 105
  •  vareprøver 91 f.
 •  Mangelsbedømmelsen
  •  abstrakt 81 f.
  •  konkret 81 f.
  •  tidspunktet for 76 ff.
 •  Mangelsfrihedsklausul 93, 235
 •  Markedsføring 90
 •  Maskinklausul 166, 236, 242
 •  Side 321
 •  Misligholdelse
  •  købers 122 ff.
  •  sælgers 68 ff.
 •  Misligholdelsesbeføjelser 26 ff.
  •  forbrugerkøb 289 ff., 306
  •  købers misligholdelse 209 ff.
  •  sælgers misligholdelse 143 ff.
 •  Monteringspligt 169
 •  Morarente, se Rente

N

 •  Naturalopfyldelse
  •  afhjælpningspligt 152 f., 166 ff.,
  •  efterlevering 152
  •  forbrugerkøb 292 ff.
  •  købers forsinkelse 210 f.
  •  mangler 150 ff.
  •  omlevering 122, 151 ff., 168, 284, 293
  •  retsmangler 153
  •  sælgers forsinkelse 147 ff.
  •  væsentlighedskrav 153
 •  Nordiske leveringsbetingelser (NL) 166, 218, 241, 243
 •  Nordiske købelove 46 ff.

O

 •  Offergrænse 149, 183
 •  Omlevering, se Naturalopfyldelse
 •  Omsorgspligt 67, 89, 173, 232, 258
 •  Opfyldelse 14, 21, 24, 29 f., 56, 69, 84, 123, 144, 147 ff.
 •  Opfyldelsesinteresse 14, 33, 38, 144, 149, 175, 194 ff., 223 ff., 301
  •  se også Erstatning
 •  Ophævelse, se også Hævebeføjelsen
 •  Oplysninger 82 ff.
 •  Oplysningspligt 88 ff.
 •  Oprindelige mangler, se Mangler
 •  Oprindelige retsmangler, se Mangler, retlige
 •  Oprindelig umulighed 180

P

 •  Passende afslag 189, 296, 300
 •  Patenter 51
 •  Pengedebitor 17, 22, 26, 231
 •  Pengemangel 179, 183
 •  Pengeydelse 17, 22 f., 122 ff., 209
 •  Pladskøb 111, 140
 •  Pris 13, 23
 •  Procesrente, se Rente
 •  Produktansvar 205 f.
 •  Positiv opfyldelsesinteresse, se Opfyldelsesinteresse
 •  Påkrav 70, 125, 296

R

 •  Realdebitor 16 f., 22
 •  Realkreditor 22
 •  Realydelsen 22
 •  Reklamation 30, 104 ff., 126 ff.
  •  absolut frist 117 f.
  •  forbrugerkøb 276 ff.
  •  købers forsinkelse 126, 219
  •  mangler 105 f., 110 ff.
  •  neutral ctr. specificeret 111
  •  sælgers forsinkelse 150
  •  økonomisk kompensation 175
 •  Remburs 126, 129
 •  Rente 125, 222 ff., 233, 307
 •  Ret (og pligt) 26 f.
 •  Retlige mangler, se Mangler
 •  Rettigheder, køb af 51
 •  Risikoens overgang
  •  ejerens risiko 131
  •  forbrugerkøb 287 ff.
  •  fordringshavermora 141
  •  hændelige begivenheder 133 f.
  •  internationale risikoregler 135, 139
  •  retsvirkning 134
  •  transportklausuler 135, 139
  •  underretning 137
  •  vederlagsrisiko 132
  •  ydelsesrisiko 133

S

 •  Samtidighed 126, 223
 •  Servicepræstationer 54
 •  Species 24 f., 36, 47, 80, 83, 137, 141, 144, 148, 150, 164, 167, 176 ff., 190 ff., 296, 300
 •  Standardformularer/vilkår 63 f., 93, 236 ff., 250
 •  Standsningsret 171 f., 211, 220 f.
 •  Standpunktsrisiko 28, 145 f.
 •  Successiv levering/betaling 161, 171, 216, 220
 •  Sædvane 16, 68, 111, 113, 118 f., 135, 169, 243
 •  Side 322

T

 •  Tabsbegrænsningspligt 40, 201
 •  Tilbagegivelse (efter ophævelse) 142, 172 f.
 •  Tillægssystem 248
 •  Tilsikringer 82 ff., 192 f., 303 ff.
 •  Tilvirkning 53, 55, 249
 •  Tjenesteydelse 17, 53 ff., 256, 298
 •  Transportklausuler 135, 138 ff.

U

 •  Udbringning 72 f., 139
 •  Udfyldende regler, se Deklaratoriske
 •  Udførselsforbud 148
 •  Umulighed 148 f., 180, 182, 190, 212
 •  Undersøgelse
  •  købers efterfølgende 107 f.
  •  købers ret til 127
  •  synlige mangler 105
 •  UNIDROIT Principles 40, 150, 160, 203

V

 •  Vanhjemmel, se Mangler, retlige
 •  Varemærker 51, 83
 •  Vareprøver, se Mangler
 •  Vederlagsrisiko, se Risiko
 •  Vedtagelse 238 ff.
 •  Vejledningspligt 275 f.
 •  Værksleje 52 ff., 298
 •  Værdispild 149
 •  Væsentlighed, se Hævebeføjelsen

Y

 •  Ydelsen
  •  forbrugerkøb 258 ff., 286
  •  købers 122 ff.
  •  sælgers 68 ff.
 •  Ydelsespligt 124
 •  Ydelsesrisiko, se Risiko

Ø

 •  Økonomisk kompensation, se også Forholdsmæssigt afslag, Erstatning
 •  Side 323
 • Luk
 • Udvid