Kolofon

Henrik Peytz

Selskabsskatteloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2020 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Lithuania 2020

ISBN Bind I 978-87-574-4649-4

eISBN Bind I 978-87-7198-376-0

ISBN komplet 978-87-574-4074-4

eISBN komplet 978-87-7198-335-7

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

  • Luk
  • Udvid