Stikordsregister

A

adfærd

 •  at afbrænde fyrværkeri 37
 •  at aflevere skrifter og billeder
  •  i huse 95
 •  at afspærre af veje eller andre områder 42
 •  at afværge fare for nedstyrtede istapper, tagsten eller sne 113
 •  at anbringe eller anvende genstande på huse til fare 114
 •  at antænde bål 108
 •  at bade i offentlige badeanlæg eller ved offentlige badestrande 120
 •  at bade nøgen 45
 •  at banke eller ringe på uberettiget eller lignende 88
 •  at bidrage til at skabe utryghed 70
 •  at benytte legetøjsvåben 39
 •  at benytte skydevåben, slangebøsser, buer og lignende 107
 •  at byde sig til som prostitueret 73
 •  at etablere lejre 48, 76
 •  at forøve hærværk 39
 •  at forøve nabostøj 50
 •  at færdes på isen 127
 •  at færdes på søer og lignende 125
 •  at handle åbent med narkotika 72
 •  at have samleje 46
 •  at indlade sig i slagsmål 36
 •  at intimidere eller chikanere andre i et område 78
 •  at kaste med genstande 38
 •  at kaste med sten, snebolde, vand eller andet 108
 •  at opfordre til utugt 44
 •  at opsætte plakater 94
 •  at optræde beruset 47
 •  at optræde som bandevagter 78
 •  at optræde som hashvagt 78
 •  at optræde støjende 37
 •  at optræde truende 39
 •  at råbe m.v. ved gadesalg 91
 •  at sejle med motorbåd eller bræt 122
 •  at sejle med vandscooter 123
 •  at skubbe 39
 •  at sprøjte med vand 39
 •  at spytte 39
 •  at stimle sammen 60
 •  at støje ved brug af musikanlæg og lignende 88
 •  at synge 37
 •  at tage uberettiget ophold 83
 •  at tilsidesætte tilsynet med små børn 104
 •  at uddele reklamer for erhvervsinteresser 100
 •  at udføre arbejder på huse der er til fare 112
 •  at udstille, sælge eller uddele skrifter eller billeder
  •  af anstødelig krakter 95
  •  i strid med den offentlige orden 95
 •  at udtale sig krænkende 40
 •  at undlade anmeldelse af optog eller møder 67
 •  Side 185
 •  at undlade at efterkomme
  •  offentlige ordensforskrifter i anlæg m.v. 130
  •  ordensforskrifter i øvrigt 40
 •  at undlade at efterkomme politiets anvisninger 41
 •  at urinere 45

afbrænding af bål 136, 137

afgrænsede områder

 •  ordensforskrifter 131

anden fornærmelig optræden 36

anden voldelig optræden 38

anstødelig opførsel 17, 44, 45, 46, 50, 75

anstødeligt indhold 93-100

arbejdskonflikter 42

B

badeanlæg

 •  sikkerhedskrav 119

badning 120

bandevagt 78

bekendtgjort ved opslag

 •  ordensforskrifter 132

benyttelsen af højtalere, musikanlæg m.v. 88

berusere 47

bidrage til at skabe særlig utryghed 70

billeder 94, 96

blokadecirkulæret 42, 157

brætsejlads 123

bødetakster 177

børn 96-98, 99, 104-105

D

den offentlige orden 17, 18

den offentlige sikkerhed 17, 18

delegation

 •  midlertidige foranstaltninger 137
 •  varige foranstaltninger 125

drikkeopslag 131

E

egnet til

 •  at forstyrre den offentlige orden 30, 43, 61, 86, 93, 95
 •  at forulempe andre 46, 48, 89, 98, 109, 112
 •  at medføre fare eller forstyrrelse for andre 18, 109, 112, 115
 •  at skabe utryghed 49

F

faktisk forvaltningsvirksomhed 21, 51, 72, 90

fiskeri 125, 129

forbipasserende 28, 29, 30, 43, 44, 46, 50, 72, 73, 85, 90, 94, 96, 97, 109, 112, 114, 116, 117

forbud 141

 •  midlertidige 26, 77, 108, 115, 120, 127, 131, 136
 •  varige 124

forebygge 60, 62

forsvarlige afspærringer 113

forstyrre den offentlige orden 47, 51, 71

forsæt 20

forsøg 19

fortolkning 16

forældelse 19

frister

 •  midlertidige foranstaltninger 136, 138
 •  zoneforbud 77, 79-81, 136

fysisk afspærring af veje eller andre områder 41

færdsel på isen 127

færdsel på søer 125

G

genstande på huse 114

H

hashvagter 78

havnebassiner 119

I

istapper 113

istykkelse 128

J

juridiske personer 20, 145

K

klageadgang 21, 38, 51, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 90

kritisk is-tykkelse 128

Side 186

L

legetøjsvåben 39, 108

M

manglende efterkommelse

 •  af offentlige ordensforskrifter 42
 •  af politiets anvisninger 41
 •  af politiets administrative påbud 143

manglende kendskab til påbud 121, 125, 132

medføre fare eller ulempe 8, 9, 110, 111, 112, 115, 116, 119

medføre

 •  fare eller ulempe 18, 109, 112, 115
 •  forstyrrelse af den offentlige orden 18, 19, 37, 51

medvirken 19

midlertidige foranstaltninger 135

møde 68

N

nødret 19

nødværge 19

nøgenbadning 45

O

objektive straffrihedsgrunde 19

objektive strafophørsgrunde 19

objektivt ansvar 20

offentlig bekendtgørelse af

 •  badeforbud 121
 •  færden på isen 138
 •  færdsel på søer m.v. 125
 •  midlertidige foranstaltninger 127, 137
 •  ordensforskrifter i anlæg m.v. 132
 •  sejlads med motorbåde m.v. 122

offentlig forargelse 18, 46, 55, 98, 99

offentlige anlæg 130

ordensforskrifter 130

offentlige sikkerhed 17, 18

offentlige søer 29, 119, 128

omkringboende 73

 •  se forbipasserende

områder hvortil der er almindelig adgang, 29

opholdsforbud 72

optog 68

ordensbegrebet 17

ordensbekendtgørelsen 15, 17, 18

P

plakater 94

politifolk

 •  verbale overfald 40, 41
 •  trusler 39

politimand 35, 36, 37, 51, 55, 87

privat område 17-19, 28, 30, 32, 37-38, 43, 46-47, 50, 54, 67, 72, 75, 83-84, 86, 89, 92-93, 98-99, 107, 109, 113, 115-16, 128, 130

prostituerede 44, 73

private søer 119, 128

påbud

 •  midlertidige 26, 79, 108, 115, 118, 120, 123, 127, 131, 136
 •  varige 124

R

reklamemateriale 98, 100

råben på vej 91

råben i øvrigt 37

S

samleje 45-46, 96-97, 98

sammenstimlen 60

sammenstød af lovbestemmelser 20

samtykke 19

sejlads med motorbåde 122

sikkerheden for den enkelte 17

skiltning 121, 122, 125, 128

skrifter 93-94, 95-96, 98

skub 36

skydevåben 107

slagsmål 32

solnedgangsklausul 77, 80, 136

sprøjten med vand 39

spyt 39

straf 141

støj 37

 •  musikanlæg m.v. 88

T

tilregnelseskravet 19

tilsynspligt

 •  små børn 104
 •  Side 187

U

uagtsomhed 19, 133

uanstændig opførsel 44, 142

uden for dansk territorium 29, 31

udgravning 115

ulempe for andre 18, 38, 47, 72, 89, 91-92, 99, 107, 109, 112, 115, 124

urinering på offentligt område 45

utryghedsskabende lejre 48, 76, 86, 145

 •  uvedkommendes ophold 83, 85

V

vandscootere 20, 38, 123, 124, 125

varige påbud 135

veje 31

vildfarelse 20, 122, 126, 132

våger 129

Z

Zoneforbud 71, 73, 76, 77, 78

 •  kommune 76
 •  Side 188
 • Luk
 • Udvid