Forord

Denne bog giver forfatternes bud på, hvilke almindelige forvaltningsretlige regler der er mest relevante at være opmærksom på, når der udvikles digitale løsninger til forvaltningsmyndigheder. Bogen er tænkt som det første af flere bind om de retlige rammer for den digitale forvaltning, hvorfor f.eks. hjemmels-, tilsyns- og prøvelsesspørgsmål ikke er behandlet.

Bogen er skrevet med det sigte at blive anvendt som lærebog på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Formålet er at give de studerende på bacheloruddannelsen en grundlæggende viden om den digitale forvaltning og en introduktion til nogle af de regelsæt, der er relevante, når der udvikles digitale løsninger til det offentlige. Det er dog vores håb, at praktikere og andre med interesse for emnet også vil få gavn af bogen.

Vi har modtaget stor hjælp fra en række prominente kollegaer. Inderlig tak sendes til tidligere direktør og adjungeret professor, Jens Møller og områdechef Karsten Loiborg, Folketingets Ombudsmand, for opmuntring og konstruktive bemærkninger. Samtidig sendes en dybtfølt tak til borgerrådgiver i Roskilde Kommune, Kresten Gaub for løbende sparring og gennemlæsning. Fra Hanne Marie Motzfeldt går også tak til professor, dr.jur. Peter Blume og professor, dr.jur. Henrik Udsen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, samt professor Thomas Hildebrandt, Datalogisk Institut, Københavns Universitet, specialist i databeskyttelse, Lena Andersen Salin, Advokatfirmaet Bech-Bruun, og dr.jur., landsdommer Niels Fenger for gode og konstruktive bemærkninger. Herudover takkes Hanne Maries mangeårige nabo og ven, Ellen Rønhede Hansen, inderligt for under den sidste hektiske arbejdsproces i juni 2019 at bruge dagevis på med vanlig grundighed at korrekturlæse.

Stud.jur. Niels Damgaard takkes for ihærdigt arbejde med referenceapparatet og stikordsregisteret.

Fejl og mangler kan alene tilskrives os som forfattere.

København 2019,

Hanne Marie Motzfeldt og Azad Taheri Abkenar

Side 15

  • Luk
  • Udvid