Gratis adgang

Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

 •  U 1948.654 Ø 99
 •  U 1954.156 Ø 99
 •  U 1983.1096 V 81
 •  U 1989.442/2 H 204
 •  U 1991.608 179
 •  U 1991.791 179
 •  U 1995.874/2 H 202, 312
 •  U 1999.1337 H 194
 •  U 1999.2125 Ø 312
 •  U 2001.356 H 309
 •  U 2001.1980/1 H 159
 •  U 2003.1417 Ø 194
 •  U 2005.622 H 199
 •  U 2005.2111 H 199
 •  U 2006.621 H 203
 •  U 2007.2331/1 H 295
 •  U 2008.1174 H 310
 •  U 2010.1027 H 274
 •  U 2011.2343 H 259, 264, 276
 •  U 2016.140 H 206
 •  U 2017.1294 H 193, 268

Folketingets Ombudsmand

 •  FOB 1966.43 213
 •  FOB 1967.16 213
 •  FOB 1973.326 99
 •  FOB 1975.466 213
 •  FOB 1977.173 196
 •  FOB 1987.113 313
 •  FOB 1988.164 203
 •  FOB 1988.176 195
 •  FOB 1989.164 199
 •  FOB 1989.302 196
 •  FOB 1990.594 335
 •  FOB 1992.40 207
 •  FOB 1992.60 325, 335
 •  FOB 1992.222 309
 •  FOB 1992.232 211
 •  FOB 1992.292 105
 •  FOB 1992.307 277
 •  FOB 1993.287 198
 •  FOB 1993.327 194
 •  FOB 1994.234 200
 •  FOB 1995.112 312
 •  FOB 1995.170 201, 312
 •  FOB 1995.258 310
 •  FOB 1995.331 317
 •  FOB 1995.661 198
 •  FOB 1996.105 140
 •  FOB 1996.150 209
 •  FOB 1996.169 326
 •  FOB 1997.198 78, 256
 •  FOB 1997.223 188, 205
 •  FOB 1998.110 59
 •  FOB 1998.134 312
 •  FOB 1999.125 313
 •  FOB 1999.226 140
 •  FOB 1999.408 259
 •  FOB 1999.472 140
 •  FOB 2000.111 200
 •  FOB 2001.98 208
 •  FOB 2001.117 207
 •  FOB 2001.290 95, 205
 •  FOB 2001.443 196
 •  FOB 2001.527 317
 •  FOB 2001.588 309
 •  FOB 2002.140 199
 •  FOB 2002.178 199
 •  FOB 2002.268 161
 •  FOB 2002.347 202, 312
 •  FOB 2002.358 335
 •  FOB 2002.491 312
 •  FOB 2003.102 161
 •  FOB 2003.280 208
 •  FOB 2003.309 310
 •  FOB 2003.409 208
 •  FOB 2003.463 204
 •  FOB 2003.504 309
 •  FOB 2003.552 140
 •  FOB 2003.590 207
 •  FOB 2003.623 309

Side 355

 •  FOB 2003.686 256
 •  FOB 2004.114 203
 •  FOB 2004.189 208
 •  FOB 2004.346 196
 •  FOB 2004.452 209
 •  FOB 2004.517 309
 •  FOB 2004.569 79, 204
 •  FOB 2005.165 59
 •  FOB 2005.215 241
 •  FOB 2005.223 203
 •  FOB 2005.309 228
 •  FOB 2005.409 84
 •  FOB 2005.499 200
 •  FOB 2005.591 309
 •  FOB 2006.165 211
 •  FOB 2006.390 79, 206
 •  FOB 2006.519 207
 •  FOB 2007.154 274
 •  FOB 2007.279 207
 •  FOB 2007.485 81
 •  FOB 2007.525 204
 •  FOB 2008.79 159
 •  FOB 2008.233 310
 •  FOB 2008.238 183, 215
 •  FOB 2008.303 187
 •  FOB 2008.380 211
 •  FOB 2008.463 107
 •  FOB 2009 4-5 201, 312
 •  FOB 2009 4-7 205, 206, 216
 •  FOB 2009 20-2 182
 •  FOB 2009 20-4 204
 •  FOB 2010 4-1 207
 •  FOB 2010 20-4 200
 •  FOB 2010 20-5 207
 •  FOB 2010 20-9 188
 •  FOB 2010 20-11 317
 •  FOB 2010 20-14 107, 117, 218, 219
 •  FOB 2011 5-1 59
 •  FOB 2011 5-3 176
 •  FOB 2011-9-1 338
 •  FOB 2011-11-2 338
 •  FOB 2011 12-1 43, 95, 186
 •  FOB 2011 16-2 145
 •  FOB 2011 18-1 95, 197, 205
 •  FOB 2011 20-1 309
 •  FOB 2011 20-3 277
 •  FOB 2011 21-1 165
 •  FOB 2012-5 43, 79, 80, 95, 110, 111, 186
 •  FOB 2012-23 326
 •  FOB 2013-2 203
 •  FOB 2013-3 81
 •  FOB 2013-4 140, 179
 •  FOB 2013-6 317
 •  FOB 2013-7 184
 •  FOB 2013-9 106, 107, 108
 •  FOB 2013-13 338
 •  FOB 2014-6 170
 •  FOB 2014-16 314, 334
 •  FOB 2014-24 82, 83, 85, 89, 100, 104, 108, 126, 127, 167, 250
 •  FOB 2014-32 328
 •  FOB 2014-34 84
 •  FOB 2015-15 206
 •  FOB 2015-19 201, 312
 •  FOB 2015-21 158, 162
 •  FOB 2015-22 62, 205
 •  FOB 2015-28 177
 •  FOB 2015-30 59, 210
 •  FOB 2015-36 95, 159, 161
 •  FOB 2016-1 43, 79, 80, 95, 186
 •  FOB 2016-5 314
 •  FOB 2016-33 204
 •  FOB 2016-35 328, 332
 •  FOB 2016-47 333
 •  FOB 2016-48 333
 •  FOB 2017-14 96, 97, 103
 •  FOB 2017-19 104, 158, 163
 •  FOB 2017-28 341
 •  FOB 2017-29 341
 •  FOB 2018-1 108, 110, 158
 •  FOB 2018-10 165
 •  FOB 2018-26 206
 •  FOB 2018-28 123
 •  FOB 2018-29 95, 178, 198, 210
 •  FOB 2018-31 173
 •  FOB 2019-11 43, 111, 159, 183, 186, 236
 •  FOB 2019-17 85, 86, 126, 127
 •  Folketingets Ombudsmands j.nr. 13/03744 175, 207
 •  Folketingets Ombudsmands j.nr. 2010-3100-7120 178, 182

Side 356

Datatilsynet

 •  J.nr. 2005-632-0077 57
 •  J.nr. 2007-081-0011 140, 141
 •  J.nr. 2007-214-0004 141
 •  J.nr. 2011-631-0133 140, 141
 •  J.nr. 2011-631-0136 107
 •  J.nr. 2015-311-0520 205
 •  J.nr. 2018-31-0147 174
 •  J.nr. 2018-31-0781 259
 •  J.nr. 2018-41-0015 129
 •  J.nr. 2018-41-0016 141, 234
 •  J.nr. 2018-432-0015 129

EU-Domstolen

 •  Sag C-101/01, Lindqvist 259
 •  sag C-204/09, Flachglas Torgau 340
 •  Sag C-279/12, Fish Legal 341
 •  Sag C-201/14, Bara 245
 •  Sag C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 57, 114
 •  Sag C-496/17, Deutsche Post AG 245
 •  sag T-545/11, Greenpeace 341
 •  MAD 2017.349 339
 •  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. marts 2019 (sag 19/00249) 339
 •  Københavns Borgerrådgivers sag nr. 2015-0087338 165
 •  Rigsadvokatens j.nr. RA-2019-3200506-13 172
 •  TfS 2010.905 282
 •  Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 10. april 2014 (sagsnr. 2014-3071) 106
 •  Østre Landsrets dom af 17. april 2008 (B-653-07) 259
 •  Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 (B-3159-11) 85, 104, 106

Side 357

 • Luk
 • Udvid