Forord

Denne antologi er resultatet af en workshop afholdt i Nordisk forskernetværk i kommunalret i Odense i 2017.

Netværkets medlemmer er jurister ansat i forsker- og undervisningsstillinger ved universitære institutioner i Norden. Vi har alle en interesse for det juridiske fagområde: Kommunalret. Se om netværket på https://blogg.hioa.no/kommunalrett/.

I de nordiske velfærdsstater spiller kommuner som lokalpolitisk selvstyreenhed og som forvaltningsenhed en væsentlig rolle. Kommunalretten som juridisk fagområde fortjener af samme grund en væsentlig bevågenhed. Med denne antologi søger vi at sætte fokus på udviklingstendenser inden for kommunalretten. Forfatterne kommer fra Danmark, Norge og Sverige.

Samtlige bidrag har været gennem anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review). Undertegnede redaktører har ikke udført fagfællebedømmelse.

Dreyers Fond takkes for støtte til udgivelsen. Endvidere takkes studentermedhjælp Anne Storm Sneftrup for sit store arbejde i de mange faser af denne antologis tilblivelse.

Bent Ole Gram Mortensen & Rikke Gottrup

Side 7

  • Luk
  • Udvid