Forord

Denne 10 udgave af »Dansk Forsikringsret« bærer stadig præg af landsdommer Preben Lyngsøs store arbejde med de mange udgaver, han stod for. Det er hans fortjeneste, at bogen i sin tid fik »flyvehøjde« for at bruge et moderne politikerudtryk

Oprindelig var vi dog indstillet på at undlade ældre rets- og ankenævnsafgørelser og nogle af de beskrevne forsikringsarter. Men en konsultation hos nogle brugere af bogen viste – til lidt af en overraskelse for os – at dette ikke kunne tilrådes. Advokater henviste til, at det var en styrke ved bogen, at man kunne se, om en afgørelse var udtryk for en fast og langvarig praksis og universitetsunderviserne oplyste, at de faktisk anvendte dele af omtalen af de enkelte forsikringsarter i undervisningen. Begge grupper så det ikke som en ulempe, at bogen var så omfangsrig, som den er blevet, hvis vi bevarede den allerede kendte systematik fra de tidligere udgaver. Så det har vi gjort. Dog har vi udeladt 2 kapitler om »Historie« og »Funktion«.

Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået, siden vi udgav 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden og efter sigende er forsikringsaftaleloven en af de 20 love, der foretages flest søgninger i.

Af områder, der kan have særlig interesse kan vi nævne, at der er afsagt mange domme og ankenævnsafgørelser vedrørende de nye regler om forældelse i forældelsesloven og forsikringsaftaleloven, der trådte i kraft i 2008 (kap. 24). Det samme gør sig gældende med hensyn til ændringerne i arvelovens og forsikringsaftalelovens regler om begunstigelse (kap. 36) og endelig er der afsagt mange ankenævnsafgørelser om erstatningsopgørelse efter de nye regler i ejerskifteforsikringen, der trådte i kraft 1.maj. 2012 (kap 30). Nævnes skal også det såkaldte forsikringsdistributørdirektiv, der er inkorporeret i dansk ret ved lov nr. 41 af 22. januar 2018 med ikrafttræden 1. oktober 2018 (kap. 6).

Bogen er ajourført til årsskiftet 2018-2019.

København og Århus, januar 2019

Side 5

  • Luk
  • Udvid