Forkortelser

AK:Kendelse afsagt af Ankenævnet for Forsikring
Almgren:Göran Almgren: Om förfögande över livsförsäkring, Stockholm 1956
Andersen, Lennart Lynge;Begunstigelse og pension 1996
Andersen, Lynge & Madsen: Aftaler og mellemmændLennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg., København 2017
Andersen, Lynge: AftalelovenLennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, 6. udg., København 2014
Arnt Nielsen:Peter Arnt Nielsen: International privat- og procesret, København 1997
Arveret:Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur, 7. udg., København 2018
Andersen, Lynge og Werlauff: KreditrettenLennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Kreditretten, 6. udg., København 2014
Andersen, Mads Bryde: Grundlæggende aftaleretMads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 4. udg., København 2013
Andersen; Mads Bryde og Jens Kristiansen: ArbejdsmarkedspensionMads Bryde Andersen og Jens Kristiansen: Arbejdsmarkedspension, København 2009
Svend Andersen:Svend Andersen: Om sø- og anden transportforsikring af varer, København 1949
Arntzen:Andreas Arntzen i sammarbeid med Arne Kielland jr. og Jan B. Jansen: Forsikringsrett, Oslo 1993
Arntzen I:Andreas Arntzen: Forsikringsrett I, Oslo 1974
Arntzen II:Andreas Arntzen: Forsikringsrett II, Oslo 1975
ASD:Assurandør-Societetets samling af domme kendelser og responsa
ASR:Assurandør Sociétetets responsum
Bache I:N.H. Bache: Brandforsikringsretten I, København 1905
Bache II:N.H. Bache: Brandforsikringsretten II, København 1918
Bengtsson:Bertil Bengtsson: Om ansvarsforsäkring i kontraktsförhållande, Stockholm 1960
Bengtsson: FörsäkringsrettBertil Bengtsson: Försäkringsrätt, Fjärde upplagan, Stockholm 1992
Bentzon:A. Drachmann Bentzon og Knud Christensen: Lov om forsikringsaftaler med bemærkninger og sagsregister, 2. udg., København 1952 og 1954
Bet. 1423/2002:Betænkning 1423/2002: Betænkning om forsikringsaftaleloven. Afgivet af Justitsministeriets udvalg om revision af forsikringaftaleloven
Bet, 1460/2005Betænkning om revision af forældelseslovgivningen
Bet. 1473/2006Betænkning om revision af arvelovgivningen
Bet, 1520/2010Betænkning om huseftersynsordningen
Bowmann:Chr. Bowman: Brandskadens opgørelse og fordeling, København 1931
Brenøe, Hjetting, Simonsen og Stadil: Lov om finansiel virksomhedThomas Brenøe, Merete Hjetting, Marianne Simonsen og Malene Stadil: Lov om finansiel virksomhed – med kommentaterer, 3. udg., København 2016
Brækhus og Rein: Håndbok i kaskoforsikringSjur Brækhus og Alex. Rein: Håndbok i kaskoforsikring, Oslo 1993
Bugge:N. Bugge: Lov om forsikringsavtaler av 6. juni 1930, Oslo 1930
Bull:Hans Jacob Bull: Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, Oslo 1988
Bull, Hans Jacob: ForsikringsrettHans Jacob Bull: Forsikringsrett, Oslo 2008
Carstensen og Rørdam: PantVagn Carstensen og Thomas Rørdam: Pant. Lærebog i panteret, København 2002
Dahl, Børge: ProduktionsansvarBørge Dahl Produktansvar. København 1973
Dahl, Børge: Erhvervs- og produktansvarsforsikringBørge Dahl: Erhvervs- og produktansvarsforsikring, København 1987
Dahl, Dagfinn:Dagfinn Dahl: Ansvarsforsikring, Oslo 1929
Damm, Erik:Erik Dam: Produktansvarsforsikring (Stencileret), København 1970
FT:Dansk Forsikrings Tidende
DL:Danske Lov af 1683
DSK:Dans Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934
EAL:Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018 om erstatningsansvar
EFT:De Europæiske Fællesskabers Tidende
Einersen, Eivind:Forældelsesloven af 1908 med kommentarer, København 1999
Eklund:Rudolf Eklund och William Hemberg: Lagen om försäkringsavtal Tredje upplagan, Stockholm 1957
Eyben, Bo von: Forældelse IBo von Eyben: Forældelse I, København 2003
Eyben, Bo von: Forældelse efter forældelsesloven af 2007Bo von Eyben: Forældelse efter forældelsesloven af 2007, København 2012
Eyben, Bo von og Isager: Lærebog i erstatningsretBo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 8. udg. København 2015
Eyben, Bo von: PatientforsikringBo von Eyben: Patientforsikring, København 1993
Eyben, Bo von: PersonskadeerstatningBo von Eyben: Personskadeerstatning, København 2018
FAL:Lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2015 om forsikringsaftaler med senere ændringer
FED:Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
Federspiel: Begrebet interesseHolger Federspiel: Begrebet interesse i læren om forsikring, København 1901
Festskrift for FED:Forsikrings og Erstatningsretlige Skrifter I•2000 Festskrift for FED, Rungsted 2000
FFR:Försäkringsjuridiska Föreningens Rättsfallssamling
Flemmer, Jørgen:Reassurance, Rungsted 1993
FPR:Forsikring & Pensions responsumudvalg
Friis, Asger og Ole Behn:Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadeforsikringsloven med kommentarer: Lov om sikring mod følger af arbejdsskader, 3 udg. ved Asger Friis og Viggo Bertram, København 1997
Færdselsloven med kommentarer:Henrik Waaben, Kirsten Søndergaard Munck, Birgitte Arent Eiriksson og Hanne Aagaard: Færdselsloven med kommentarer, København 2017
Förslag:Förslag till lag om försäkringsavtal m.m., Stockholm 1925
Gawinetski & Jønsson: FamilieforsikringJørgen Gawinetski & Henning Jønsson: Familieforsikring, 5. udg., København 2014
Jønsson: HusejerforsikringHenning Jønsson: Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring – en kommentar, 3. udg., København 2009
Gomard: Almindelig kontraktsretBernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 5. udg., København 2012
Gomard: Obligationsret 3. delBernhard Gomard ved Torsten Iversen: Obligationsret 3. del, 2. udg., København 2009
Gomard: Moderne erstatningsretBernhard Gomard: Moderne erstatningsret, København 2002
Gomard og Wad:Bernhard Gomard og Ditlev Wad: Erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven, København 1988
Greve, Vagn: Færdselsstrafferet:Vagn Greve: Færdselsstrafferet, København 2001
Grundt I:Theodor Grundt: Lærebok i norsk forsikringsrett I (Stencileret), Oslo 1950
Grundt II:Theodor Grundt: Lærebok i norsk forsikringsrett II (Stencileret), Oslo 1950
Hansen, Anders:Anders Hansen: Livsforsikringsvirksomhed, København 1960
Hansen, Jørgen:Jørgen Hansen: Industriens produktansvar og forsikring, København 1960
Hellner:Jan Hellner: Försäkringsratt, 2. utg., Stockholm 1965
Hellner: Exclusion of RiskJan Hellner: Exclusion of Risk and Duties imposed on the Insured, Stockholm 1955
Hellner: Försäkringsgivarens regressrättJan Hellner: Försäkringsgivarens regressrätt (The Insurer's Right of Subrogation), Uppsala och Weisbaden 1953
Hellner: Skydd för den personliga integritetenJan Hellner: Skydd för den personliga integriteten vid beslutsfattande – en allmän fråga tillämpad på meddelande av livsförsäkring, Arbejdsgruppen för ADB och Juridik, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, ADBJ-rapport nr. 1979: 16
Heltmann:Axel Heltmann: Ulykkesforsikringspraksis, 2. udg., København 1962
Hoel, AstrupAstrup Hoel: Risiko og ansvar, Oslo 1929
Holm, Michael m.fl.Michael Holm, Christen Boye Jacobsen, C. C. Munksgaard Nielsen og Marlene S: Lov om forsikringsvirksomhed, Rungsted 1998
Hornsberg og Lett: Erhvervs- og produktanvarsforsikringJan Hornsberg og Georg Lett: Erhvervs- og produktansvarsforsikring, København 1993
Hornsberg og Lett: MiljøforsikringJan Hornsberg og Georg Lett: Miljøforsikring, København 1992
Hult:Ph. Hult: Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, Stockholm 1936
Hult: Försäkring av tredje mans intressePh. Hult: Försäkring av tredje mans intresse, Stockholm 1927
Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard:Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, red. af Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Erik Werlauff, København 2003
Hørlyck: Entreprise & LicitationErik Hørlyck: Entreprise & Licitation, 6. udg., København, 2009
Isager: FærdselsansvarHelle Isager, Færdselsansvar, 5. udg., København, 2014
Iversen, Hedegaard Kristensen og Gam Madsen: Panteret:Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen, Panteret, 5. udg., København 2015
Iversen, Torsten: EntrepriseretTorsten Iversen: Entrepriseretten, København 2016
Jacobsen, Carsten LinderCarsten Linder Jacobsen: Personforsikringens principper og forsikringsformer, Rungsted 1987
Jensen, Due:C. Due Jensen m.fl.: Brandforsikringspraksis, København 1964
Jensen, Pia Moltke: KonneksitetPia Moltke Jensen: Konneksitet – forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret, København, 2007
Kjærgaard:Lisbeth Kjærgaard: Privatansvarsforsikring i et erstatningsretligt perspektiv, København 1999
Kristensen, Lars Hedegaard: Studier i erhvervsfinansieringsretLars Hedegaard Kristensen: Studier i erhvervsfinansieringsret, København 2003
Kristoffersen, Sonny: ForbrugeraftalelovenSonny Kristoffersen: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, 2. udg., København 2009
Kruse, A, Vinding: ErstatningsrettenErstatningsretten, 4. udg., under medvirken af Jens Møller, København 1989
Kønig og Hjorth Hansen: Industriens produktansvarsforsikringA. Rønnow Kønig og F. Hjorth Hansen: Industriens produktansvarsforsikring, Købenavn 1988
Lagerström och Roos:Peter Lagerström og Carl Martin Roos: Förtagsförsäkring. En försäkringsrättslig introduktion, Stockholm 1991
Lett og Macholm: Produktansvaret i PraksisGeorg Lett og Niels Macholm: Produktansvaret i praksis. Erstatning og forsikring, København 2002
Lund-Andersen & Irene Nørgaard.: FamilieretIngrid Lund-Andersen & Irene Nørgaard: Familieret, 1. udg., København 2009
LHS:Landoverretsdom eller Hof- og Stadsretsdom
Lindell-Frantz:Eva Lindell-Frantz: Nedsättning av ersättning, Stockholm 1998
Lindencrone Petersen: RentelovenLars Lindencrone Petersen: Renteloven med kommentarer, 5. udg., København 2017
Lynge Andersen og Madsen: Aftaler og MellemmændLennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg., København 2017
Lyngsø:Preben Lyngsø: Dansk Forsikringsret, 7. udg., København 1994
Lyngsø;Preben Lyngsø: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 4. udg., København 1992
Lyngsø: AfbestillingsretPreben Lyngsø: Afbestillingsret, København 1971
Lyngsø: FærdselsansvarPreben Lyngsø ved Hans Henrik Vagner: Færdselsansvar, 3. udg., København 1996
Løken:Johan Løken: Forsikringskravet, Oslo 1952
»Med lov ...«:»Med lov ...« Retsvidenskabelige betragtninger, red. af Flemming Balvig & Jørn Vestergaard, København, 1998
Madsen, Lars Henrik Gam: Modregning med uklare kravLars Henrik Gam Madsen: Modregning med uklare krav. Standpunktsrisiko ved modregning og ophævelse med særlig fokus på lejeforhold, København, 2009
Munksgaard: BegunstigelsesinstituttetC.C. Munksgaard Nielsen: Begunstigelsesinstituttet, København, 2002
Munksgaard: ForsikringsjuraC.C. Munksgaard Nielsen: Forsikringsjura, 5. udg., København 1997
Munksgaard: PersonforsikringsjuraC.C. Munksgaard Nielsen: Personforsikringsjura,5. udg., København 1998
Møller og Wiisbye: ErstatningsansvarslovenJens Møller og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. udg., København 2002
NDS:Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender
NFFP:Nordisk Forsikringsjuridisk Forenings Publikasjon
NFT:Nordisk Forsikringstidsskrift
NJA:Nytt Juridisk Arkiv
Nord. Domss.:Nordisk Domssamling
NRT:Norsk Rettstidning
Person I:Ulf Persson: Skada och värde, Lund 1953
Person II:Ulf Persson: Skadestånds- och försäkringsrättsliga studier, Lund 1962
Retsvidenskabeligt Tidsskrift:Retsvidenskabeligt Tidsskrift, Århus (www.rettid.dk)
RG:Rettens Gang
Riska:Oluf Riska: Om försäkring av driftsinttresse i sjöfart, Helsingfors 1964
Ryefeldt:Erik Ryefeldt: Retshjælpsforsikring med kommentarer, 2. udg., København 1992
Samuelsson, Morten: Forsikringsformidlingsloven med kommentarerMorten Samuelsson: Forsikringsformidlingsloven med kommentarer, København 2009
Samuelsson og Søgaard: RådgiveransvaretMorten Samuelsson og Kjeld Søgaard: Rådgiveransvaret, København 1993
Scandinavian Studies in Law:Scandinavian Studies in Law Volume 41: Tort Liability and Insurance, Edited by Peter Wahlgren, Stockholm 2001
Peer Schaumburg-Müller og Erik WerlauffPeer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Finansielle virksomheder – regler og rapportering, Djøf Forlag 2017.
Schiørring:K.G. Schiørring: Den danske søforsikringspolice. København 1924
Schmidt:Folke Schmidt: Faran och försärsakringsfallet, Lund 1943
Schmidt, Svenné: International formueretTorben Svenné Schmidt: International Formueret, 2. udg., København 2000
Selmer: FörsikringsrettKnut Selmer: Forsikringsrett, 2. utg., Oslo 1982
Selmer: FörsäkringsavtalelovenKnut Selmer: Forsikringsavtaleloven med forarbeider, Oslo 1990
SFFP:Svensk Försäkringsjuridisk Forenings Publikation
Sindballe I:K. Sindballe: Dansk forsikringsret I, København 1948
Sindballe II:K. Sindballe: Dansk forsikringsret II, København 1949
Skibssted:Axel Skibssted: Dansk Ansvarsforsikring, København 1930
Skaarud og Afseth:Haakon Skaarud og E. Afseth: Lærebok i garantiforsikring og i kredittorforsikring, Oslo 1949
SOU:Statens Offentliga Utredningar (Sverige)
SvJT:Svensk Jurist Tidning
Suum Quique:Suum Quique Retsvidenskabelige afhandlinger, under redaktion af Peter Blume, Ditlev Tamm og Vibeke Vinneløv, København 1991
Sørensen, Ivan: Ansvar for hundeIvan Sørensen: Ansvar for hunde, København 1985
Sørensen, Ivan: Den private syge- og ulykkesforsikringIvan Sørensen: Den private syge- og ulykkesforsikring, 2. udg., København 2004
Sørensen, Ivan: Forsikringsaftaleloven med kommentarerIvan Sørensen: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, København 2000
Sørensen, Ivan: ForsikringsretIvan Sørensen: Forsikringsret, 5. udg., København 2010
Sørensen, Ivan: Forsikringsselskabers kontraheringspligt i Danmark, Sverige, Norge, England og TysklandIvan Sørensen: Forsikringsselskabers kontraheringspligt i Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland, Djøf Forlag 2014
TfR:Tidsskrift for Rettsvitenskap
Thorsen: Forsikringslære:Thorsen: Forsikringslære, 2. udg., København 1924
Tybjerg I:N. Tybjerg: Dansk søforsikrings-konvention af 2. april 1934, København 1961
Tybjerg II:N. Tybjerg: Om søassurandørens ansvar. København 1952
Udkast:Udkast til lov om forsikringsaftaler, København 1921
Ussing:Henry Ussing: Enkelte kontrakter, 2. udg., København 1946
Udkast:Utkast til lov om forsikringsavtaler, Oslo 1925
Vestberg:Adam Vestberg: Forsikringsydelse og erstatningsansvar, København 1957
Waage, Niels: SpirituskørselNiels Waage: Spirituskørsel, København 2018
Wiisbye: RetshjælpsforsikringenMichael S. Wiisbye: Retshjælpsforsikringen, 1994
Wilhelmsson:Thomas Wilhelmsson: Om reassurrandörs ersättningsskyldighet vid skadeåterförsäkring, Stockholm 1976

Side 1132Side 1131

  • Luk
  • Udvid