Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

2. udgave

Carsten Munk-Hansen

Fast ejendom III – Ejerbeføjelsen

2. udgave, 1. oplag

© 2018 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Lithuania 2018

ISBN 978-87-574-4293-9

E-bog ISBN 978-87-7198-226-8

  • Luk
  • Udvid

Fast ejendom III (2. udg.)

Ejerbeføjelsen