Litteraturliste

i Ægteskabsloven (1. udg.)
Gratis adgang

Litteraturliste

Bøger

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: ’Aftaler og Mellemmænd, 7. udgave, Karnov Group 2017

Svend Danielsen of Lennart Lynge Andersen: ’Fra forsørgelse til omstilling – underholdsbidrag til ægtefælle’, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014.

Svend Danielsen: ’Ægteskabsloven kapitel 4 og 5. Retsplejeloven kapitel 42’, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1993

Svend Danielsen: ’Værgemålsloven med kommentarer’, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: ’Familie- og arveret’, 9. udgave, Karnov Group 2016

Mogens Hornslet, Svend Danielsen og Knud Knudsen: ’Ægteskabsloven med kommentarer’, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1984

Peer Lorenzen m.f.: ’Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer, 3. udgave, 1. oplag 2011

Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard: ’Familieret’, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003

Linda Nielsen og Annette Kronborg: ’Skilsmisseret – de økonomiske forhold’, 3. udgave, Karnov Group 2018

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: ’Skilsmisseret’, 8. udgave, Ex Tuto 2018, s. 71. Irene Nørgaard m.fl.: ’Arveret’, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018

Irene Nørgaard m.fl.: ’Familieret’, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

L. Ringgård og H. Funch Jensen: ’Ægteskabsloven’, G.E.C. Gads Forlag 1962,

Jonna Waage: ’Børneloven med kommentarer’, 2. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2015

Artikler

O.A. Borum: ’Betænkningen om revision af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning’,

U.1965B.77 ff.

Lisbeth Christoffersen: ’Ved lov?’, U.1998B.505 ff.

Louise Faber: ’Ægtefællens ret til lejemålet ved separation’ i TFA 2014.102 ff.

Vagn Greve: ’Incest – Retspolitiske Betragtninger’, TfK 2008.453 ff.

Annette Kronborg: ’Ægteskabsbetingelser’ i Juristen 2003, nr. 3, s. 89 ff.

Annette Kronborg: ’Ægtefællebidrag’ i TFA 2004.367 ff.

Side 259

  • Luk
  • Udvid