Stikordsregister

10 års-spærreperiode 549

24 års-kravet 470

26 års-reglen 534

A

Absolut refoulement-forbud 362

Administrativ praksis 21, 26, 37

Adopterede 522, 531

Adoption 490, 496, 531

Adskillelse 486, 487

Advokatbeskikkelse 327

Advokatrådet 404, 405, 428, 429

Afghanistan 288, 300, 310, 311, 316, 318, 319, 323, 324, 328, 329, 337, 346, 354, 368

Afslagskompetence til danske repræsentationer 54

Afsoning 292, 299, 301, 302

Afvisning af asylansøgere 103

Afvisning efter indrejsen 101

Afvisning på grænsen 142

Afvisning på vegne af andet nordisk land 99

Afvisning ved indrejse 88

Afvisningsgrunde 90

Agent of Persecution 172, 255, 289, 309

Agenter 280

Akkrediteringsordning 75

Aktindsigt 450

Aldersbetingelse 492

Aldersgrænse 490

Aldersundersøgelse 493

Aldersændringsdomme 494

Alvorlig forbrydelse 349, 350, 354, 355, 356, 357, 362

Alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed 363, 364

Alvorlige og kritiske medicinske forhold 286, 326

Annullering 84

Antagelighed 57

Arbejdstilladelse 17, 19, 29, 30

Arrangerede ægteskaber 523

Assistance eller beskyttelse under andre FN-organer 348

Associeringsaftaler 42

Asyllandsbeskyttelse 349, 371

B

Barnets tarv 491, 495, 550, 558, 561

Begivenheder, der alvorligt har forstyrret den offentlige orden 272, 274

Begrundelse 294, 297, 343, 414, 416, 421, 424, 446, 448, 449, 452, 453, 455, 456, 457, 458

Behov for beskyttelse 339, 367, 369, 372

Benefit of the doubt 334, 335, 336, 338

Berammelse 439

Beskyttelse 303, 306, 310, 313, 316, 318, 319, 320, 322, 323, 328, 360, 361, 362, 364, 373, 375, 376, 377, 378, 379

af familieliv 363

fra andre FN-organer 347

i et andet land 369

international 314

mod overgreb 373

mod refoulement 362, 366, 372, 377

mod udsendelse 275, 372

national 314

udelukkelse 347, 349

Beskyttelsesbehov 315, 372

Beskyttelsesformer 153, 154

Beskyttelsesstatus 215, 221, 231, 273, 274, 275, 276, 277, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 301, 309, 311, 317, Side 587 325, 326, 330, 342, 343, 344, 362, 363

Besøgsvisum 62, 66

Betingelser vedrørende ægteskabet 481

Bevisbedømmelse 330

Bevisbyrde 329, 330, 331, 341, 350, 379

Bevisets styrke 305, 350

Beviskrav 329, 331

Bevismateriale 330, 335, 357

Bevispræklusion 430, 443

Bevisvurdering 329, 330, 331

Bigamiske forhold 482

Bill of Rights 169

Biometri 566

Blodfejde 329

Boligkrav 546, 555

Bona fide 55, 82

Borgerkrig 297, 304, 314

Borgerlig kriminalitet 289, 299

Bortfald af ansvar 128

Brudebrændinger 217

Brudemedgift 217

Børn 489, 554

Børnekonvention Se FN’s konvention om barnets rettigheder

C

Cartagena Deklarationen 154

CAT Se FN’s torturkonvention

CCPR Se FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder

CEDAW Se FN’s kvindekonvention

Centrale system, det 112

CERD Se FN’s racediskriminationskonvention

CESCR Se FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

CRC Se FN’s konvention om barnets rettigheder

D

Dansk Flygtningehjælp 404, 406, 409, 425, 427, 431, 447

Danskprøve 550

De facto-flygtningestatus 215, 221, 231, 272, 273, 274, 275, 276, 294, 295, 304, 305, 313, 314, 324, 325, 342, 353, 362

De Fælles Konsulære Instrukser 49

Desertering 256, 296, 355, 356

Diplomatisk asyl 200

Diplomatiske forsikringer 289

Diskretion 207, 235

Diskrimination 215, 217, 218, 219, 243, 270, 534

Dispensationsadgang 496, 542, 560

DNA-undersøgelse 494

Dobbelt statsborgerskab 200

Domstolsprøvelse 41018, 457, 568

Dublinforordningen 23, 24, 25, 26, 32, 50, 103, 108, 109, 110, 392, 393, 394, 400, 420, 430, 431, 438

Dublinkonventionen 108, 109

Dødsstraf 271, 273, 274, 276, 278, 292, 295, 298, 300, 301, 302, 303, 308, 357

E

Effektive retsmidler 135, 386, 399, 418

Eksekutivkomitéen 391

Ekstraterritorial effekt 278

EMRK 155, 156, 195, 239, 271, 278, 286, 288, 289, 295, 327, 386, 388, 389, 390, 393, 397, 399, 402, 418, 431, 439, 446

Enlig kvinde 314, 315, 317, 318, 319, 320

Eritrea 337, 355, 356

Erstatningsansvar 418

EU’s Charter om grundlæggende rettigheder 24, 25, 114, 125, 387, 397

EU’s direktiv om midlertidig beskyttelse 157

EU’s Kvalifikationsdirektiv 104, 156, 157, 168, 196, 219, 220, 257, 271, 342

Eurodacforordningen 110, 111, 112

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den 281, 330

EU-udlændinge 22, 23

F

Faktiske overførsel, den 136

Side 588

Familiefejder 313, 314

Familiemæssig baggrund 246

Familieplanlægningspolitik 241

Familiesammenføring 343, 377, 378, 469

Familiære relationer i medlemsstaterne 120

Fare for samfundet 362, 364, 365, 366

Fare for statens sikkerhed 289, 363, 364

Fastboende 480

Fleksydelse 540

Flygtningekonventionen 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 170, 176, 180, 195, 196, 198, 199, 200, 204, 205, 252, 255, 256, 258, 261, 270, 383, 384, 385, 386, 393, 394, 398, 411, 413, 415, 454

Flygtningenævnet 139, 206, 211, 216, 217, 220, 221, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 235, 241, 244, 245, 250, 253, 254, 261, 262, 263, 266

Flygtningenævnets kompetence 400, 405, 420, 421, 423, 429, 437

Flygtningenævnets sekretariat 407, 409, 428, 429, 431, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 446

FN’s konvention om barnets rettigheder (CRC) 155, 169, 240, 278

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR) 155, 166, 167, 204, 239, 249, 259, 271, 278

FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (CESCR) 166, 167, 204

FN’s Kvindekomité 330

FN’s kvindekonvention (CEDAW) 155, 169

FN’s Menneskerettighedskomité 330

FN’s racediskriminationskonvention (CERD) 155, 169, 204, 295

FN’s Torturkomité 332

FN’s torturkonvention (CAT) 155, 156, 271, 278, 279, 281, 295, 332

FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder (UDHR) 166, 167, 239, 249, 259

Folkeretlige suverænitetsprincip, det 40

Folketingets Ombudsmand 328, 408, 410, 418, 424

Forbrydelser 351, 354

Forbrydelser mod freden 349, 351, 352

Forbrydelser mod menneskeheden 349, 351, 352, 353, 355, 356

Forenede Nationers mål eller principper 351

Forfølgelse 164, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 228, 232, 233, 234, 238, 241, 242, 246, 251, 252, 255, 256

Forhåndsgodkendelsesordning 52, 54, 73

Forlængelse 83

Formandskompetence 417, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 459

Forretningsvisum 52, 63

Forsørgelsesbetingelser 536

Forsørgelsesevne 497, 537, 554

Forsørgelsesmæssige grunde 41

Forsørgelsespligt 497, 536, 544

Forvaltningsloven 408, 417, 439, 450, 451, 452, 453

Forældremyndighed 489, 491, 494, 528

Frihedsberøvelse med henblik på overførsel 137

Frivillighedskrav 502

Funktionel uafhængighed 408

Fysiske og psykiske lidelser 280

Fællesbørn 473

Fængselsstraf 302

Fætter-kusine-ægteskab 507

Første asylland 106, 348, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381

G

Ganske særlige grunde 498, 535, 542

Garantier for mindreårige 133

Garantierklæring 536

Side 589

Generaliseret vold 272, 274, 277, 284, 285, 291, 292, 339, 368

Gennemførelsesbeføjelser 115

Genoptagelse 414, 433, 444, 452, 458, 459, 460

Grundbetingelser 469, 514

Gyldighedsperiode 83

H

Handicap 541, 542, 543, 548, 551, 558

Handlinger i strid med FN’s mål og principper 349, 361

Helbredsmæssige forhold 326, 337

Hensyn til den offentlige orden 96

Hensyn til statens sikkerhed 100

Hiv-smittet 328

Hjemvisning 414, 424, 454, 457, 459

Humanitær opholdstilladelse 275, 326

Humanitære klausul 145

Humanitært uforsvarligt 491

Højskoleophold 64

Håndbogen 153, 160, 165, 171, 172, 173, 176, 185, 201, 202, 204, 211, 212, 215, 255, 256, 258

I

Ikke-politisk forbrydelse 357

Indberettet til Schengeninformationssystemet 96

Inddragelse 84, 344, 350

Indkaldelse til militærtjeneste 274, 312

Indrejse i Danmark 39, 98

Indrejseforbud 363, 365

Indvandringspolitik 19

Instruktionsadgang 35, 36

Integrationserklæring 497, 548

International beskyttelse 154, 157, 158, 186, 191, 196, 199

International Bill of Rights 166

Internationale forpligtelser 464, 491, 501, 529, 532, 534, 541, 545, 551, 553, 565

Internt beskyttelsesalternativ 188, 196, 290, 291, 311, 328, 337

Iran 298, 300, 301, 302, 310, 365, 374

J

Jordkonflikter 314, 329

K

Karensperiode 52, 86, 549

Klanfejde 329

Kompetence- og klageregler 79, 102, 146

Komplementær beskyttelse 151, 153, 154, 169, 271, 299, 343

Konsekvensstatus 345

Konstaterende afgørelse 384

Konstitutiv afgørelse 384

Kontradiktion 451, 452

Konventionsflygtning 335, 342, 344, 363, 366

Konventionsstatus 149, 152, 174, 185, 187, 198, 205, 211, 214, 227, 229, 231, 232, 233, 242, 250, 253, 254, 258, 261, 262, 264, 268, 275, 276, 297, 298, 309, 313, 315, 320, 343, 344, 345, 359, 364

Konversion 206, 207, 209, 235

Koordinationsudvalget 409, 410, 427, 428, 429, 431, 435, 436, 443

Krig 275, 303

Krigsflygtninge 271, 274, 275, 304

Krigsforbrydelser 349, 351, 352, 353, 354

Krigshandlinger 276, 295, 297, 304, 305

Krigstjeneste 272, 274, 303

Kriminalitet begået i udlandet 366

Krænkelse af ejendomsretten 324

Kulturelle og videnskabelige arrangementer 64

Kvindelige asylansøgere 390

Kønsdiskrimination 218

Kønsidentitet 216, 232, 234, 344

Kønsrelaterede overgreb 215, 315, 317, 344, 345

L

Landegruppeinddeling 52

Landekategorier 62

LGBTI 216, 233, 234, 235

Liste over terrormistænkte 356

Livstruende og behandlingskrævende sygdomme 379

Lokale politi 321

Side 590

Lovbundne afgørelser 20, 30

Lovligt ophold 33

M

Manglende dokumentation af opholdets formål 94

Manglende midler til underhold og hjemrejse 95

Medlemskab af særlig socialgruppe 200

Mellemstatslig 22, 23, 24, 25, 26

Menneskehandel 278, 320, 321, 322, 323

Menneskerettighedskrænkelser 313, 322

Midlertidig beskyttelsesstatus 149, 157, 276, 293, 307, 308, 343

Militser 292

Militæraktion 359

Militærnægtelse 256, 296

Militærtjeneste 266, 296

Militærunddragelse 258, 259, 260, 261, 262, 266, 270, 274, 293, 295, 296, 297, 299

Mindreårige 317, 342, 345, 347, 351

Mundtlig behandling 430, 431, 432, 434, 443, 444, 448, 451

Myndighedsbeskyttelse 309, 314

N

National beskyttelse 367

National- eller militærtjeneste 266

National visumpraksis 50

Nationale konsultationer 60

Nationalitet 152, 153, 161, 163, 192, 200, 211, 212, 215, 270, 362

Nationalt begrænset visum 44, 61, 81

Nedværdigende behandling eller straf 282

Negativlisten 47

Nigeria 321, 322, 323

Non-refoulement 154, 155, 158, 160, 161, 162, 165, 273, 303, 362, 370, 383, 385, 398

Nordiske Paskontroloverenskomst, Den 41, 89

Nordiske statsborgere 18, 29

Normalsamvær 529

Notat om visumpraksis 54

Nova 456

Nær tilknytning 369, 372, 377, 378

Nærmeste familie 496

Nærtbeslægtede 507

O

OAU Konventionen 153, 154

Objektiv risiko 176, 187

Objektiviseret troværdighedsvurdering 332

Offentlige orden, sikkerhed og sundhed 363

Officialprincippet 327

Omskæring 217, 224

Opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold 31

Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold 31

Ophør af ansvaret 127

Ophør af beskyttelse 344, 366, 368

Ophørsgrunde 349, 366, 367, 368

Opnået beskyttelse 369, 372

Oppositionsgrupper 292

Oprørsgrupper 292

Opsættende virkning 399, 400, 401, 433, 437, 438, 439, 459, 565

Opt in-betragtning 109

Organiseret kriminalitet 292, 313, 321, 322, 324

Organization of African Unity (OAU) 154

Organization of American States (OAS) 154

Overgreb fra privatpersoner 289, 322, 325

Overstatslig 22, 23, 24, 25

P

Parallelaftaler 22, 23, 24, 25, 110, 111

Paskravet 566

Personel uafhængighed 408, 428

Personelle ægteskabsbetingelser 482

Personlig samtale 132

Personligt fremmøde 56

Plejeforhold 496

Politisk aktivitet 312

Politisk forbrydelse 356, 358

Side 591

Politisk overbevisning 152, 200, 201, 212, 215, 218, 232, 249, 362

Positivlisten 47, 536

Prima facie 274, 285, 304, 336, 338, 339

Privatbesøg 66

Private overgreb 289

Privatperson 314

Privatsfæren 313

Procedurer for overtagelse 129

Procedurer for tilbagetagelse 130

Processuel skadevirkning 488, 511

Processuelle 1. asyllandsprincip, det 105, 106

Processuelle garantier 131

Processuelt ophold 33, 525

Proforma-forbud 497

Proforma-indicier 514

Proformaægteskaber 482, 485, 497, 512

Prostitution 302

Protokollen 151, 152, 159, 165

Protokollen om Danmarks Stilling 46

R

Race 152, 160, 163, 167, 200, 201, 202, 204, 212, 215, 270, 312, 362

Racediskrimination 155, 204

Racediskriminationskonventionen Se FN’s racediskriminationskonvention

Reformatio in pejus 457

Refoulement 275, 293, 328, 350, 362, 366, 371, 373, 420, 423, 437

Regelmæssigt samvær 501

Registrerede partnere 485

Rejsebureauaftaler 77

Rejsedokumenter 344

Rejseforsikring 59

Religion 200, 201, 204, 206, 212, 215, 230, 270, 312, 362

Religionsfrihed 170, 259

Repræsentationsaftaler 53, 61, 82

Republikflugt 269, 344

Retten til information 132

Rettergang 299

Risiko for refoulement 327

Risikovurdering 312, 329, 335

S

Sagkyndig prognose 329

Sagsbehandlingstid 57, 71

Sagsoplysning 442, 445, 453, 458

Samlever 485, 536

Samliv 483, 485

Samlivskontrol 488

Samvittighedsgrunde 296, 297

Samværsret 501, 528

Schengenaftalen 45

Schengengrænsekodeksen 45, 46, 89

Schengeninformationssystem (SIS) 58, 89

Schengenkonventionen 45

Schengenreglerne 24, 29

Schengensamarbejdet 44, 108

Schengenvisum, almindeligt 43

Seks og tyve 26 års statsborgerskab 530

Seksuel orientering 214, 216, 232, 233, 234, 236, 344

Selektiv udlændingekontrol 17, 18

Selvforsørgelseskravet 537, 554, 555

Selvrepression 207, 235

Selvstændig bolig 490

Selvstændig bolig af rimelig størrelse 546, 556

Sikkerhedsstillelse 497, 544

Sikkert tredjeland 141, 385, 393

Skriftlig behandling 429, 440, 446, 447

Skønsmæssig afgørelse 20, 21, 30

Skønsmæssige beføjelser 27

Slaveri 278, 279, 320, 323

Somalia 290, 291, 292, 304, 305, 310, 317, 319, 326, 329, 368, 370, 379

Spontane asylansøgere 420

Spontane asylsager 420, 440, 448

Sportsstævner 64

Spærreperiode 497, 564

Spærrevirkning 549

Standardformular 80

Statens sikkerhed 363

Statsborgerskabslignende beskyttelse 347, 348

Statusvalg 294, 311, 313, 315, 317, 342, 343, 344, 345

Statusændring 307, 404, 421, 438, 440, 455

Side 592

Straf 299, 300, 301

Strafafsoning 295, 299

Strafferetlige sanktioner 294

Strafforfølgning 255

Stærk traumatisering – udpræget subjektiv frygt 185

Subjektiv frygt 176, 186, 188, 274, 275

Subsidiær beskyttelse 151, 153, 154, 262, 328, 342

Sur place 182

Syrien 276, 277, 292, 296, 297, 306, 307, 308, 311, 312, 315, 316, 368, 376, 378

Særlig farlig forbrydelse 362, 364

Særlig socialgruppe 195, 211, 212, 214, 218, 220, 227, 228, 230, 234, 236, 298, 312, 320, 344, 362

Særlig sårbar situation 280

Særligt formål 280, 282

T

Terrorisme 356, 357, 358, 361, 362, 366

Terrormistænkte 289

Tidsbegrænset opholdstilladelse 32

Tidsubegrænset opholdstilladelse 32, 479, 552

Tilbagetagelse 127

Tilknytning til et andet land 371, 377

Tilknytningskrav 522

Tillægsprotokol nr. 6 til EMRK 278

Tillægsprotokol nr. 13 til EMRK 278

Tolk 439

Tortur 266, 271, 273, 276, 279, 280, 281, 288, 292, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 302, 308, 317, 332, 337, 358, 359

Torturkonventionen Se FN’s torturkonvention

Torturundersøgelse 331, 337

Trafficking 219, 238, 322

Traumatiserende oplevelser 332

Tredjelandsstatsborger 19, 29, 34

Troværdighed 331, 332, 337

Turistbesøg 66

Turistvisum 52

Tvangshvervninger 309, 312

Tvangsmæssig udsendelse 302, 305, 326, 357, 366, 370, 372

Tvangsmæssige abortindgreb 355

Tvangsprostitution 320, 321, 322

Tvangsrekruttering 312

Tvangssterilisering 217

Tvangsægteskab 217, 226, 227, 292, 298, 313, 315, 317, 320, 502, 507, 524

Tvingende grunde 367

Tvingende humanitære grunde 275, 286, 287, 288, 325, 326

Tvungen omskæring 217

Tvungen prostitution 320, 321

Tålt ophold 34, 293, 366

U

Udeblivelse 444

Udelukkelse 344, 347, 350, 354, 357, 361, 362, 363, 364, 366, 370, 372

Udelukkelse fra flygtningestatus 344, 351, 356, 361, 363

Udelukkelsesgrunde 289, 293, 302, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 366

Udelukkelsesgrunde, mindreårige 351

Uden for det land, i hvilket ansøgeren har statsborgerskab eller tidligere har haft fast bopæl 196

Udenomsægteskabelige forhold 292, 297, 298, 313

Udenrigsministeriet 404, 406

UDHR Se FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder

Udlænding med nationalt begrænset visum 99

Udlændinge med indrejseforbud 90

Udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum 91

Udlændingenævnet 102

Udskillelse til forfølgelse 200

Udsættelse 436, 443, 445, 449

Udvisning 300, 350, 363

Uforholdsmæssig streng straf 295, 296, 299, 301

Side 593

Uledsagede mindreårige asylansøgere 118, 341, 391, 395, 407, 420, 444

Ulovligt ophold 33, 34

Umenneskelig eller nedværdigende behandling 271, 273, 274, 276, 279, 280, 282, 287, 288, 295, 298, 300, 301, 302, 308, 309, 321

Unddragelse fra militærtjeneste 276, 308, 344

Unddragelse fra tvangsægteskab 344

Undtagelserne til udvisnings- og refoulementforbuddene 289, 362

UNHCR 149, 150, 152, 153, 154, 160, 163, 165, 168, 173, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 198, 201, 206, 208, 214, 215, 216, 219, 220, 230, 232, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 252, 258, 260, 271

UNHCR’s Eksekutivkomité 162, 218, 386

United Nations High Commissioner for Refugees Se UNHCR

UNRWA 198

Uretfærdig rettergang 299

V

Velbegrundet frygt 154, 157, 163, 164

Vellykket integration 556

Vidner 445

Vielsesmyndighed 482

VIS-forordning 72

Visitation 429, 437, 439, 440, 446, 447, 448

VIS-system 56, 59, 72

Visum 28, 29, 30, 33, 43, 69

Visumadministration 54

Visumbekendtgørelse 55

Visumforordning 47

Visumfritagelse 42, 61

Visumhåndbog 49

Visumkodeksen 48, 49, 108

Visumlempelsesaftaler 76

Visumpraksis, notat om 54, 55

Visumvejledning 55

Votering 434, 443, 448, 449, 452, 453

Væbnet konflikt 271, 284, 291, 303, 339

Værnepligt 266

Æ

Ægtefæller 485

Ægteskab uden familiens accept 315

Ægteskab uden familiens vidende 315

Ægteskabsindgåelsens form 481

Æresbegreber 317

Æresdrab 292, 315

Æresrelateret 329

Ø

Økonomisk sikkerhedsstillelse 52

Side 594

  • Luk
  • Udvid

Udlændingeret (4. udg.)

Indrejse –Visum – Asyl – Familiesammenføring