Gratis adgang

Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

UfR 1989.775 Ø 570

UfR 1990.277 Ø 494

UfR 1993.527 Ø 488

UfR 1994.23 Ø 495

UfR 1995.672 480

UfR 1996.1425 Ø 488, 513

UfR 1996.1616 H 570

UfR 1997.1157 H 411, 412, 413, 449

UfR 1997.1407 V 570

UfR 1999.1243 H 413

UfR 2001.257 Ø 480

UfR 2001.861 H 413

UfR 2001.2197 H 568

UfR 2002.406 H 413

UfR 2002.463 V 489

UfR 2002.2365 Ø 513

UfR 2003.1322 H 490

UfR 2003.2405 H 413

UfR 2004.688 Ø 494, 569

UfR 2004.727 H 413, 414

UfR 2005.303 H 494, 570

UfR 2005.2086 H 522, 571

UfR 2005.2099/1 H 522

UfR 2005.2099/2 H 522

UfR 2006.1831 H 416, 417

UfR 2007.262 H 414, 415

UfR 2007.1115 H 457, 509

UfR 2007.1277 H 417

UfR 2007.988/2 H 417

UfR 2010.1035 H 534

UfR 2010.1590 H 560

UfR 2010.1599 H 559, 560

UfR 2010.1608 H 560

UfR 2011.875 V 509

UfR 2011.3083 H 500

Folketingets Ombudsmand

FOB 1980.120 483

FOB 1982.138 454

FOB 1983.120 493

FOB 1984.75 411

FOB 1985.105 443

FOB 1986.73 483

FOB 1987.81 567

FOB 1987.91 452

FOB 1987.93 443

FOB 1988.89 486

FOB 1988.98 483

FOB 1988.130 452

FOB 1991.69 374, 410, 422, 425, 452

FOB 1994.105 436, 456

FOB 1995.139 489

FOB 1995.145 453

FOB 1995.156 437

FOB 1996.116 407

FOB 1998.183 495

FOB 2002.257 517

FOB 2004.328 531

FOB 2006.350 475, 476

FOB 2013.18 87

FOB 2013.25 328

EU-Domstolen

Dom af 21. december 2011, forenede sager C-411/10 og C-493/10, N.S mod Secretary of State for the Home Department og M.E. m.fl. mod Minister for Justice, Equality and Law Reform 114, 126, 140, 197, 397, 407, 449

Dom af 3. maj 2012, C-620/10, Migrationsverket mod Nurije Kastrati m.fl. 117

Dom af 5. september 2012, forenede sager C-71/11 og C-99/11, Bundesrepublik Deutschland mod Y og Z 208

Dom af 6. november 2012, C-245/11, K mod Bundesasylamt 124

Dom af 11. april 2013, forenende sager C-335/11 og C-337/11, Ring og Skouboe Werge 544

Side 585

Dom af 30. maj 2013, C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf mod Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet 124

Dom af 6. juni 2013, C-648/11, MA m.fl. mod Secretary of State for the Home Department 118, 119, 395

Dom af 14. november 2013, C-4/11, Bundesrepublik Deutschland mod Kaveh Puid 397

Dom af 10. december 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi mod Bundesasylamt 397

Dom af 17. marts 2016, C-695/15, Shiraz Baig Mirza mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 117

Dom af 12. april 2016, C-561/14, Genc 556

Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Beslutning af 13. oktober 2009, Ashkan Panjeheighelehei mod Danmark 418

Beslutning af 30. marts 2010, Hinderberger mod Tyskland 282, 283

Beslutning af 2. april 2013, Mohammed Hussein og andre mod Nederlandene og Italien 40

Dom af 18. januar 1978, Irland mod UK 280, 281, 288

Dom af 28. maj 1985, Abdulaziz, Cabales og Balkandali mod UK 467

Dom af 21. juni 1988, Berrehab mod Nederlandene 467

Dom af 30. oktober 1993, Vilvarajah og andre mod UK 336, 338

Dom af 19. februar 1996, Gül mod Schweiz 468

Dom af 15. november 1996, Chahal mod UK 289, 291

Dom af 17. december 1996, Ahmed mod Østrig 290

Dom af 29. april 1997, H.L.R. mod Frankrig 289

Dom af 2. maj 1997, D mod UK 28, 197, 286, 407, 449

Dom af 28. juli 1999, Selmouni mod Frankrig 279, 282

Dom af 27. juni 2000, Salman mod Tyrkiet 281

Dom af 11. juli 2000, Dikme mod Tyrkiet 279

Dom af 21. december 2001, Sen mod Nederlandene 468

Dom af 11. januar 2007, Salah Sheekh mod Nederlandene 290, 291

Dom af 28. februar 2008, Saadi mod Italien 336

Dom af 27. maj 2008, N mod UK 287

Dom af 17. juli 2008, NA mod UK 284

Dom af 2. december 2008, K.R.S. mod UK 140

Dom af 19. februar 2009, A og andre mod UK 282

Dom af 20. juni 2009, F.H. mod Sverige 284

Dom af 9. marts 2010, R.C. mod Sverige 335

Dom af 21. januar 2011, M.S.S. mod Belgien og Grækenland 126, 135, 140, 397

Dom af 14. juni 2011, Osman mod Danmark 562

Dom af 28. juni 2011, Sufi og Elmi mod UK 276, 277, 284, 291, 292, 303, 305, 306

Dom af 23. februar 2012, Hirsi Jamaa og andre mod Italien 132

Dom af 29. januar 2013, S.H.H. mod UK 288

Dom af 5. september 2013, K.A.B. mod Sverige 285, 305

Dom af 25. marts 2014, Biao mod Danmark 534

Dom af 3. oktober 2014, Jeunesse mod Nederlandene 473

Dom af 4. november 2014, Tarakhel mod Schweiz 126, 140, 397

Dom af 10. september 2015, R.H. mod Sverige 285, 319, 368

Dom af 24. maj 2016, Biao mod Danmark 469, 522, 534

Side 586

  • Luk
  • Udvid

Udlændingeret (4. udg.)

Indrejse –Visum – Asyl – Familiesammenføring